Sosiologia-lehti

Päätoimittaja
Elina Paju
sähköposti: etunimi.sukunimi at helsinki.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimitussihteeri
Paula Merikoski
sähköposti: etunimi.sukunimi at helsinki.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimituksen postiosoite:
Sosiologia-lehti
Paula Merikoski
PL 18, Unioninkatu 35 
00014 Helsingin yliopisto

Toimituskunta
Jutta Ahlbeck, Åbo Akademi
Janne Autto, Lapin yliopisto
Hanna-Mari Husu, Jyväskylän yliopisto
Mikko Jauho, Helsingin yliopisto
Veera Kinnunen, Lapin yliopisto
Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto
Taina Meriluoto, Helsingin yliopisto
Johanna Nurmi, Turun yliopisto
Riikka Perälä, Y-stäätiö
Virve Peteri, Tampereen yliopisto
Irene Prix, Turun, Helsingin yliopisto
Jukka Syväterä, Helsingin yliopisto
Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto

Toimitusten jäsenet 1964-

Tilaukset, jäsenasiat ja osoitteenmuutokset
The Westermarck Society ry.
Jäsensihteeri Birgitta Vinkka
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi
westermarckseura@gmail.com

Hinnat
Kotimaahan yksityishenkilöille 60 € / vuosi, yhteisöille 115 € / vuosi
Ulkomaille 100 € / vuosi
Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %
Irtonumerohinta 16,75 € (sisältää arvonlisäveroa 24 %)

Westermarck-seuran jäsenmaksut
Varsinainen jäsen: 67 € (jäsenetuna Sosiologia-lehti ja Acta Sociologica)
Opiskelijajäsen 26 € (jäsenetuna Sosiologia-lehti, edellyttää päätoimista opiskelua eikä ylempää korkeakoulututkintoa ole vielä suoritettu)
Ainaisjäsenmaksu 600 € (jäsenetuna Sosiologia-lehti ja Acta Sociologica)

Irtonumeroiden myynti
Akateeminen Kirjakauppa, Helsinki
Taitto: Heli Ilola
Paino: Grano Oy, Vaasa
ISSN 0038-1640