Westermarck-muistoluento ja Erik Allardt -paneeli 26.11.2020 klo 15-17

Westermarck-muistoluennon pitää tänä vuonna professori Beverley Skeggs (Lancaster University, Iso-Britannia) otsikollaThe Necropolitics of Now: distributions of values and value. Muistoluento välitetään suorana verkkolinkin kautta. 

Muistoluennon jälkeen järjestetään Erik Allardt -paneeli, jossa Allardtin merkitystä ja hänen toimintansa moninaisia vaikutuksia suomalaisessa sosiologiassa pohtivat Risto Alapuro, Riitta Jallinoja, Aino Sinnemäki, Pekka Sulkunen ja Tom Sandlund. Paneelin puheenjohtajina toimivat Eeva Luhtakallio ja Lena Näre (HY sosiologia ja Westermarck-seuran hallitus). Paneelissa kuullaan myös Monica Allardtin tervehdyspuheenvuoro. Tilaisuus välitetään verkossa suorana.

Muistoluento järjestetään yhteistyössä Svenska social- och kommunalhögskolanin (Helsingin yliopisto) kanssa.

Medarrangör Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Ohjeita osallistujille:

  • Verkkolinkin vastaanottamista varten tulee ilmoittautua keskiviikkoon 25.11. klo 16 mennessä täällähttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/107341/lomake.html?mc_cid=6caf5a97a5&mc_eid=768dbe1340
  • Tilaisuuteen ei oteta yleisöä paikan päälle koronarajoitusten vuoksi.
  • Kysymyksiä voi esittää sekä muistoluennon että paneelin aikana Zoomin Q&A -toiminnon kautta. Kysymystoiminnon käyttö ohjeistetaan ennen luennon alkua.
  • Zoom-tila avataan yleisölle klo 14.30. Pyydämme osallistujia saapumaan tapahtuman Zoom-tilaan hyvissä ajoin ennen luennon alkua. 


Erik Allardtin muistaminen 2020-2021

Allardtin elämäntyön juhlistamiseksi ja kunnioittamiseksi on perustettu muistosivusto Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuille. Kutsumme kaikki kirjoittamaan sivuille tervehdyksensä – Allardtin tunteneet, hänen kanssaan työskennelleet, häneltä opetusta saaneet ja häneen julkaisujen kautta tutustuneet. Toivomme, että muistosivustolle kirjataan ylös niin suuria kuin pieniäkin Allardt-mietteitä, muistoja ja pohdintoja. Näin myös tallennamme kollektiivisesti suomalaisen yhteiskuntatieteen kannalta merkittävää muistitietoa.

Lisäksi Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja valtiotieteellinen tiedekunta järjestävät huhtikuussa 2021 kansainvälisen symposiumin ”Having, Loving, Being: Commemorating Academician Erik Allardt”, jossa Allardtin elämäntyön vaikutuksia esittelevät sitä eri tutkimussuuntauksissa jatkaneet kotimaiset ja kansainväliset tutkijat. Kaikkien tapahtumien yhteydessä on mahdollista tehdä lahjoitus Erik Allardtin muistoksi perustettuun keräykseen, jolla tuetaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ja Ruotsin Uppsalassa toimivan tutkijakollegiumin yhteistä Erik Allardt Fellowship -ohjelmaa. Lahjoitussivusto (valitse Erik Allardt muistokeräys): https://hy-yhteistyo.secure.force.com/helsinki/DonationPage

Lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan FI15 1660 3001 0767 70, saaja: Helsingin yliopiston rahastot, viesti: Erik Allardt muistokeräys, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja:

Marraskuun tapahtumasta ja muistosivusta:
Westermarck-seuran sihteeri Birgitta Vinkka
birgitta.vinkka(at)ulapland.fi

Lahjoituskeräyksestä: HY:n Kumppanuuksien, varainhankinnan ja alumnisuhteiden yhteyspäällikkö Anne Ala-Pöllänen
anne.ala-pollanen(at)helsinki.fi

Jätä kommentti