Työryhmä Sosiologipäiville?

// In English below

Sosiologipäivät tulevat jälleen! Vuoden 2024 Sosiologipäivien teemana on Rajat, erot ja kohtaamiset. Sosiologipäivät tarjoaa tilan keskustella siitä mitä raja tekee, miten rajaa tehdään ja millaisia tiloja se luo kohtaamisille ja eronteoille. Lue lisää teemasta verkkosivuiltamme www.sosiologipaivat.fi.

Oletko halukas koordinoimaan työryhmää Sosiologipäivillä Kuopiossa 21.3.–22.3.2024? Jos olet, lähetä ehdotuksesi 1.12.2023 mennessä osoitteeseen anuranto@uef.fi.

Työryhmäehdotuksen pituus tulee olla noin 150–200 sanaa ja siitä tulee ilmetä työryhmän puheenjohtaja(t), otsikko, teema sekä yhteystiedot. Ilmoita myös työryhmän kieli, joka voi olla suomi, ruotsi, englanti tai näiden yhdistelmä. Työryhmät vahvistetaan 15.12.2023 mennessä.

Odotamme innolla työryhmäehdotuksianne ja kiitämme osallistumisesta jo etukäteen!

The Annual Sociological Conference is approaching once again! The theme for The Conference in 2024 is Borders, Boundaries and Encounters. The Conference provides a space for discussions on what borders do, how they are constructed, and the kinds of spaces they create for encounters and divisions. You can learn more about the theme on our website at www.sosiologipaivat.fi.

Are you interested in coordinating a working group at the Annual Sociology Conference in Kuopio from March 21st to March 22nd, 2023? If you are, please send your proposal to anuranto@uef.fi. The call for working groups is open until December 1st, 2023.

Your working group proposal should be approximately 150-200 words in length and should include the chair(s), title, theme, contact information and the working group language. Language can be Finnish, Swedish, English, or a combination of these. Working groups will be confirmed by December 15th, 2023.

We look forward to receiving your working group proposal and we would be grateful for your participation. 

Jätä kommentti