Toimitusprosessi

[23.1.2024 Päivitetyt tiedot täällä: https://journal.fi/sosiologia/about/submissions ]

Sosiologia-lehteen tarjottava materiaali lähetetään sekä lehden toimitussihteerille että päätoimittajalle lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti.

Vertaisarvioitavien artikkelien tapauksessa päätoimittaja valitsee kaksi asiantuntija-arvioijaa sosiologian eri alojen asiantuntijoista koostuvasta toimituskunnasta tai sen ulkopuolelta. Arvioijien ja kirjoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta toisilleen. Kukin arvioija antaa lausuntonsa päätoimittajalle, joka toimittaa ne eteenpäin kirjoittajille ja arkistoi ne. Lausunnoissa joko annetaan korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli.

Tarjotut artikkelit ovat harvoin sellaisenaan valmiita julkaistavaksi; yleensä arvioijat pyytävät käsikirjoituksiin muutoksia 1-3 kertaa. Nämä kierrokset vievät aikaa yleensä noin puoli vuotta. Kun arvioijat sekä päätoimittaja katsovat tekstin julkaisuvalmiiksi, päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen. Lopuksi toimitussihteeri oikolukee ja editoi tekstin yhteistyössä kirjoittajan kanssa huolehtien tekstin oikeakielisyydestä ja sujuvuudesta.

Tämän jälkeen lehti taitetaan, painetaan ja postitetaan. Lehti julkaistaan sähköisesti Elektra-tietokannassa puolen vuoden viiveellä.