Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2018

Sosiologia-lehti jakaa parhaan artikkelin palkinnon kunkin toimituskauden lopuksi. Voittaja valitaan kaikista toimituskauden aikana julkaistuista artikkeleista, joiden joukosta lehden toimitus valitsee ensin finalistit, joista toimituskunta sitten äänestää parhaan. 15.–16. maaliskuuta järjestetyillä Sosiologipäivillä jaettiin järjestyksessä lehden neljäs artikkelipalkinto.

Toimituskauden 2016–2017 parhaaksi artikkeliksi olivat ehdolla (aakkosjärjestyksessä):

Johanna Hokka: Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä (3/2016)

Mika Hyötyläinen: The Poverty of Theory in Finnish Segregation Research (2/2016)

Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen ja Virve Peteri: Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi (2/2017)

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen: Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa (4/2016)

Jarno Valkonen, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja, Johanna Saariniemi, Reetta Näsi, Riitta Uusisalmi ja Janne Honkasilta: Jätehallinta ja ympäristönsuojelu (1/2017)

Toimituskunta äänesti näistä ehdokkaista vuoden 2018 artikkelipalkinnon saajaksi Merja Kinnusen, Kirsti Lempiäisen ja Virve Peterin artikkelin ”Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi”. Valintaa perusteltiin muun muassa seuraavasti:

”Artikkeli nostaa kiinnostavasti esiin arjen eletyn tilallisuuden ja tilojen muutoksen myötä tapahtuvat muutokset työntekijöihin kohdistuvissa vaatimuksissa. Työtilojen analyysi jo itsessään kiinnostavaa, sillä määrällisesti ihmiset viettävät niissä huomattavan osan elämästään. Tilojen analyysi on oivallisesti käsitteellistetty, mutta artikkelilla on sitäkin laajempi emansipatorinen kontribuutio. Tämän analyysin soisi kulkeutuvan sosiologisen keskustelun ulkopuolellekin.”

”Ajankohtainen, vakuuttava ja monien arkielämää koskettava. Eri ajoilta peräisin olevaa havainnointiaineistoa käytetty erinomaisesti luomaan kuvaa suomalaisen työelämän muutoksesta.”

”Tässä artikkelissa viehätti ennen kaikkea kolme asiaa. Ensinnäkin artikkeli tarkastelee työtiloja, joissa suuri osa työtä tekevistä viettää huomattavan osan elämästään, ja herättelee huomioimaan näitä sosiologisesta näkökulmasta. Toiseksi artikkelissa on mielenkiintoinen pitkittäisaineisto, jonka avulla kirjoittajat tuovat esiin varsin merkittäviäkin työelämän muutoksia. Kolmanneksi artikkeli on selvästikin kolmen kirjoittajan laajan lukeneisuuden synteesi.”

”Kinnusen ja kumppaneiden artikkeli on ansiokas esimerkki feministisestä ja sosiologisesta materialismin tutkimuksesta. Artikkeli kontribuoi feministisiin/sukupuolentutkimuksellisiin ja sosiologisiin keskusteluihin työtilojen, -tekijöiden ja kapitalismin suhteista. Tutkimuksen aineistona on hieno historiallinen kirjoittajien omista tutkimuksista tähän tarkoitukseen yhdistetty etnografinen aineisto, joka mahdollistaa ainutlaatuisesti työtilojen muutoksen tarkastelun prosessina. Oivallinen ja monikerroksinen vallan analyysi pureutuu ei vain siihen, miten vallanmuodot/kapitalismin muodot muokkaavat tiloja vaan myös siihen, miten työtilat muokkaavat työntekijää ja työtä –mahdollistaen myös toisintekemisen ja vastarintaan toimimisen, vallan toisin tekemisen siemenen. Kaikkiaan artikkeli on teoreettisesti ja metodisesti rikas, kunnianhimoinen ja innovatiivinen. Lisäksi
artikkeli on hyvin kirjoitettu. Rakenne ja kieli ovat selkeitä sekä argumentointi ja aiheen käsittely juuri valituilla tavoilla vakuuttavat lukijan.”

Toimituskunta haluaa haastaa kirjoittajat tarjoamaan lehdelle myös jatkossa erinomaisia artikkeleita ja aiheuttamaan näin päänvaivaa artikkelipalkinnon voittajan valinnassa.

Kirjoittajat: Olli Pyyhtinen (päätoimittaja 2016–2017) ja Riikka Homanen (päätoimittaja 2018–)

Jätä kommentti

%d bloggaajaa tykkää tästä: