Extended call for papers: the 2019 English issue of Sosiologia  

Due to several requests, we have decided to extend the deadline for the 2019 English issue of Sosiologia until 10 October, 2018  Sosiologia, the Finnish journal of sociology published by the Westermarck Society, calls for papers for its fourth issue in English. Sosiologia is the leading journal for sociological research and debate in Finland. It reaches an extensive readership with about 1500 subscribers and … Lue lisää Extended call for papers: the 2019 English issue of Sosiologia  

Avoimen tilan sosiologit

Kirjoitus on julkaistu Sosiologia-lehdessä 2/2018. Itä-Suomen yliopistossa maaliskuussa 2018 pidetyillä sosiologipäivillä jaettiin Sosiologia-lehden toimituskauden 2016–2017 parhaan artikkelin palkinto. Tällä kertaa palkinto meni Merja Kinnusen, Kirsti Lempiäisen ja Virve Peterin artikkelille Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi (Sosiologia 2/2017). Voittajan valinnasta ja sen perusteista voi lukea tarkemmin tämän numeron sivulta 216–217. Palkinto on järjestyksessään neljäs ja voittajan valitsee lehden toimituskunta.  Kinnusen, Lempiäisen ja Peterin artikkelissa käsitellään etnografisen pitkittäisaineiston avulla … Lue lisää Avoimen tilan sosiologit

Elettyä kansalaisuutta yhteiskuntaan – iästä riippumatta!

  Teksti perustuu Sosiologia-lehdessä 1/2018 julkaistuun artikkeliin. Kun poliitikot ja muut yhteiskuntapolitiikan toimijat puhuvat nuorista, ovat tyypillisiä aiheita uudenlaista yhteisöllisyyttä ja toimijuutta toteuttavat ’diginuoret’, syrjäytyneet, syrjäytyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat huolta aiheuttavat nuoret, sekä nuoret sukupolvet tulevaisuuden vastuunkantajina. Vastikään julkaistussa Kansanvallan peruskorjaus, kaikki voimavarat käyttöön -raportissa käsitellään nuoria juurikin näistä näkökulmista. Raportissa ehdotetaan suoran demokratian edistämistä … Lue lisää Elettyä kansalaisuutta yhteiskuntaan – iästä riippumatta!

Call for papers: the 2019 English issue of Sosiologia

Sosiologia, the Finnish journal of sociology published by the Westermarck Society, calls for papers for its fourth issue in English. Sosiologia is the leading journal for sociological research and debate in Finland. It reaches an extensive readership with about 1500 subscribers and also with a nation-wide library distribution enabled by the national Elektra database. All … Lue lisää Call for papers: the 2019 English issue of Sosiologia

Call for abstracts! NSA 2018

Now is the time to upload abstract for the 29th Nordic Sociological Association Conference which will be held in Aalborg, Denmark, 8-10 August 2018. The title of the conference is: The Global North – Welfare policies, mobilities, inequalities, and social movements. The conference offers a great opportunity to network with colleagues, be inspired and keep … Lue lisää Call for abstracts! NSA 2018

Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2018

Sosiologia-lehti jakaa parhaan artikkelin palkinnon kunkin toimituskauden lopuksi. Voittaja valitaan kaikista toimituskauden aikana julkaistuista artikkeleista, joiden joukosta lehden toimitus valitsee ensin finalistit, joista toimituskunta sitten äänestää parhaan. 15.–16. maaliskuuta järjestetyillä Sosiologipäivillä jaettiin järjestyksessä lehden neljäs artikkelipalkinto. Toimituskauden 2016–2017 parhaaksi artikkeliksi olivat ehdolla (aakkosjärjestyksessä): Johanna Hokka: Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä (3/2016) Mika Hyötyläinen: The Poverty of Theory … Lue lisää Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2018

Feminististä sosiologiaa

Kirjoitus on julkaistu Sosiologia-lehdessä 1/2018. Vuoden 2018 Itä-Suomen Yliopistossa järjestettävien Sosiologipäivien teemana on kiertokulkuja: se miten kaikki kiertää, toistuu ja palaa. Kiertokulku on oiva ja tutkimuksellisesti muodikas tapa tarkastella yhteiseloa ja -kuntaa. Teimme pienen katsannon itse Sosiologia-lehteen käyttäen kiertokulun teemaa ajattelumme apuvälineenä. Lehden 54 vuosikerran pääkirjoituksissa useasti toistuva aihe on sosiologian ja lehden valta, osallisuus … Lue lisää Feminististä sosiologiaa

Constructing Queerness in Vietnam: Essentialism, Homonormativity, and Social Hierarchy

The text is based on the article “Constructing Queerness in Vietnam” published in the English edition of Sosiologia, 4/2017. The modern socialist republic of Vietnam is characterized by Raffin (2008) as a nation with a hybrid identity shaped by both Western imperialism and communist ideals. This refers to Vietnam’s extensive history of colonial contact with … Lue lisää Constructing Queerness in Vietnam: Essentialism, Homonormativity, and Social Hierarchy

Ikääntymistä ja hoivaa käsittelevässä työpajassa puhuttivat hoitotyö ja hoivarobotit

Tieteiden yössä Helsingissä 18.1. puhuttiin hoivan tulevaisuudessa ikääntyvässä Suomessa. Tilaisuuden järjesti vastikään Suomen Akatemian rahoituksen saanut ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö AgeCare. Uusi tutkimusyksikkö halusi aloittaa työnsä kutsumalla myös omien tutkijapiiriensä ulkopuolisia ihmisiä kertomaan näkemyksiään siitä, miten ikääntymistä ja hoivaa tulisi tutkia. Työpaja aloitti samalla Westermarck-seuran isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevän keskustelutilaisuuksien sarjan. Tilaisuuden aloitti Emilia … Lue lisää Ikääntymistä ja hoivaa käsittelevässä työpajassa puhuttivat hoitotyö ja hoivarobotit

Ikääntymisen ja hoivan tutkimusta koskeva yleisölle avoin työpaja sosiologien panos Tieteiden yössä

Ikääntyminen yhdistyy ihmisten mielissä usein kielteisiin asioihin: elämänsisällöistä luopumiseen, mahdollisiin sairauksiin ja avuntarpeeseen. Suomessa monia ihmisiä huolettaa ikääntymisen ohella tuen, avun ja hoivan saatavuus. Poliittinen huoli vanhustenhoidon kustannuksista ja etenkin kustannusten kasvusta vaikuttaa myös yhteiskuntapolitiikan painotuksiin. Mutta missä määrin keskustelut ja politiikka perustuvat parhaalle tutkimustiedolle, entä miten tutkimusta pitäisi kehittää? Sosiologinen tieto ihmisten mielissä ja … Lue lisää Ikääntymisen ja hoivan tutkimusta koskeva yleisölle avoin työpaja sosiologien panos Tieteiden yössä

Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa

Laitosympäristössä asuvien ihmisten osallisuutta kulttuuriin ja taiteisiin pyritään lisäämään tuomalla laitoksiin erilaisia projekteja niiden ulkopuolelta. Artikkelissani Sosiologia-lehden numerossa 3/2017 tarkastelen hoivalaitosten kulttuuritoiminnan ideaalien ja laitosarjen kohtaamisia empiirisen aineiston valossa. Osallistumisen kulttuuritoimintaan nähdään lisäävän hyvinvointia ja rikastavan elämää (Brandenburg 2008; Cohen ym. 2006.), minkä vuoksi pidetään tärkeänä, että jokaisella olisi pääsy kulttuurin ja taiteen pariin elämäntilanteesta … Lue lisää Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa

Looking back and Signing Off

The articles included in this year’s English issue of Sosiologia cover a wide range of topics. Anna Alanko and Matilda Hellman examine in their paper the landscape of Finnish mental health care planning during 1960–2000, focusing on the changing roles of experts and service users. The piece by Christopher Brennan raises the question of whether … Lue lisää Looking back and Signing Off

Venäläistaustaiset perheet tiedostavat heihin kohdistetut kulttuuriset odotukset

Maahanmuutto on esitetty 2000-luvun julkisessa keskustelussa ajoittain hyvinvointivaltion uhkana, sillä maahanmuuttajien pelätään rapauttavan Suomessa asuvien keskinäistä solidaarisuutta ja resurssien uudelleenjakoa. Näkemykset, joiden mukaan maahanmuuttajat eivät ansaitse sosiaaliturvaa samalla tavalla kuin valtaväestö, ovat lisäksi vahvistuneet ”maahanmuuttokriittisen” populismin myötä. Lisäksi maahanmuuttajiin kohdistuu kotoutumisen vaatimus, joka pyrkii sitouttamaan maahan muuttaneen tiettyihin toimenpiteisiin sanktioiden ja kotouttamistuen menettämisen uhalla. Tätä … Lue lisää Venäläistaustaiset perheet tiedostavat heihin kohdistetut kulttuuriset odotukset

Eläimen kuolema lapsuuden kokemuskertomuksissa

Ihmisten ja eläinten välisiä suhteita on tutkittu yhteiskuntatieteissä viime vuosina runsaasti, mutta lapsuudenaikaisia suhteita eläimiin on tutkittu varsin vähän. Artikkelissani Sosiologia-lehden numerossa 3/2017 tutkin kertomuksia lapsuudenaikaisista kokemuksista sekä muistoista läheisen eläimen kuolemasta. Eläinten kuolema kytkeytyy erityisen keskeisesti siihen, miten ihminen ymmärretään ja määritellään erilaiseksi kuin (muut) eläimet, sillä kuolemaa jäsentävät rituaalit ja moraalisäännöt ovat ihmisten … Lue lisää Eläimen kuolema lapsuuden kokemuskertomuksissa