Linkit

Sosiologia oppiaineena yliopistojen laitoksilla ja yksiköissä
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos
Jyväskylän yliopiston sosiologian yksikkö
Lapin yliopiston sosiologian yksikkö
Oulun yliopiston sosiologian perus- ja aineopinnot
Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitos
Turun yliopiston sosiologian oppiaine
Yhteiskuntatutkimuksen instituutti
Sociologi vid Åbo Akademi

Sosiologian ainejärjestöt
Kontakti, Helsinki
Fokus, Jyväskylä
Socius, Kuopio
Habitus, Rovaniemi (tulossa)
Anomi, Åbo
Interaktio, Tampere
Sosiaalitieteiden klubi ry, Turku
Habitus, Svenska Social- och Kommunalhögskolan

Kotimaiset sisarseurat
Suomen Antropologinen Seura ry
Sosiaalipoliittinen Yhdistys ry
Sosiaalityön Tutkimuksen Seura ry
Työelämän tutkimusyhdistys
Valtiotieteellinen yhdistys
Suomen sosiaalipsykologit ry

Kansainväliset järjestöt
International Sociological Association
European Sociological Association
Nordic Sociological Association
Sveriges Sociologförbund
Norsk sosiologforening
Dansk Sociologforening
Felagsfraedingafelag Islands
The International Institute of Sociology
American Sociological Association
The British Sociological Association