3/09 kansikuva

Sosiologia 3/2017

54. vuosikerta

Haluatko lehden?

Pääkirjoitus: Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Älä tavoittele tieteen pikavoittoja

Artikkelit

Pertti Alasuutari: Määräysvalta vakuuttelun retoriikassa: Koetun hyvinvoinnin käsitteen leviäminen ja kotoistuminen Suomeen

Eveliina Heino: Peruspalvelukokemukset ja arjen kansalaisuuden rakentuminen venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa

Nora Schuurman: Eläimen kuolema lapsuuden kokemuskertomuksissa

Marjukka Colliander: Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa. Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia

Kirjat

Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset (Paul-Erik Korvela)

Bernard Stiegler: Automatic Society. The Future of Work. Volume 1 (Harri Melin)

Donna J. Haraway: Staying with the Trouble - Making Kin in the Chthulucene (Pihla Hänninen)

Maria do Mar Pereira: Power, Knowledge and Feminist Scholarship. An Ethnography of Academia (Kirsti Lempiäinen)

Harriet Bradley: Fractured Identities: Changing Patterns of Inequality (Venla Rousku)

Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz, Jan Skopek & Moris Triventi (toim.): Models of Secondary Education and Social Inequality – An International Comparison (Antero Virtanen)

Veera Nuutinen (toim.): Uusi työväki. Työ ja yrittäjyys prekarisoituvan palkkatyön yhteiskunnassa (Minna Ylikännö)

Mika Helander, Ilkka Levä & Sanna Saksela-Bergholm (toim.): Työaikakirja (Merita Jokela)

Armi Mustosmäki: How Bright are the Nordic Lights? Job Quality Trends in Nordic Countries in a Comparative Perspective (Tuomo Alasoini)

Brad West (toim.): War Memory and Commemoration (Ville Kivimäki)

William Bridel, Pirkko Markula & Jim Denison (toim.): Endurance Running: A Socio-Cultural Examination (Erkki Vettenniemi)

Minna Säävälä: Muukalainen tuli kylään: Ihmisten matkassa halki aikojen, paikkojen ja tunteiden (Annastiina Kallius)

Veikko Eranti: Individuals Doing Politics. Urban Participation, Social Media Campaining and Online Nanopolitics (Risto Heiskala)

Tiedoksi

Sosiologipäivät Joensuussa 15.-16.3.2018PDF

Puheenjohtajan hakuilmoitusPDF

Contents and Abstracts in EnglishPDF

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society