Historia

The Westermarck Society perustettiin Turussa Åbo Akademin historianlaitoksella vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden, Uno Harvan, Yrjö Hirnin ja K.Rob.V. Wikmanin toimesta. Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää niin filosofian kuin sosiologiankin tutkimusta Suomessa sekä säilyttää ja jatkaa Edward Westermarckin tutkimusta. Vuoteen 1971 mennessä yhdistyksen kotipaikka siirtyi Turusta Helsinkiin, koska sosiologian tieteenalasta oli tullut merkittävä kansallisella tasolla ja yhdistyksestä, erityisesti sen julkaisusta Sosiologia-lehdestä, oli tullut suomalaisen sosiologian keskeinen osa.

The Westermarck Society
The Westermarck Society was founded in 1940 for the preservation of the work and memory of Edward Westermarck and for the advancement of sociology in Finland. The Society arranges regularly the National Meeting (annually) and the Edward Westermarck Memorial Lecture. It organises seminars for sociologists and people interested in sociology. It publishes the quarterly Sosiologia (in Finnish, with English abstracts).

The Westermarck Society is a member of the Nordic Sociological Association (NSF), the European Sociological Association (ESA), and the International Sociological Association (ISA).

Westermarcksamfundet
Westermarcksamfundet (officiellt The Westermarck Society ry.) är sociologernas nationella vetenskapliga samfund. I enlighet med sina förordningar arrangerar samfundet föredrag, konferenser och seminarier, planerar, idkar och stöder sociologisk forskning och publikationsverksamhet.

Samfundet är grundat år 1940 av Edvard Westermarcks elever för att bevara hans vetenskapliga arbete och för att främja sociologin i Finland. Publikationsverksamheten fokuserade till en början på en internationell publik genom publikationsserien Transactions of the Westermarck Society. Från och med år 1964 har samfundet publicerat tidskriften Sosiologia, som är landets ledande samhällsvetenskapliga tidskrift. Sosiologia utkommer fyra gånger per år.

Presidentit / Presidents
1945-1952 Yrjö Hirn
1952-1961 K.Rob.V. Wikman
1961-1966 Erik Allardt
1966 Kettil Bruun
1967, 1976, 1988-1990 Seppo Randell
1968-1969 Erkki Asp
1970 Osmo Koskelainen
1971 Kaarle Nordenstreng
1972, 1981-1982 Yrjö Littunen
1973, 1983, 1991-1992 Timo Toivonen
1974-1975 Veronica Stolte-Heiskanen
1977-1978 Liisa Rantalaiho
1979-1980 Elina Haavio-Mannila
1984-1985 Tom Sandlund
1986-1987 Salme Ahlström
1993-1995 Pekka Sulkunen
1996-1998 Kaj Ilmonen
1999-2000 Anne Kovalainen
2001-2003 Harri Melin
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2012
2013-2014
2015-2016 Terhi-Anna Wilska
2017-2018 Jani Erola
2019-2020 Kirsti Lempiäinen
2020-2022 David Inglis

2023- Ali Qadir

Vice-Presidents
1945-1947 Uno Harva
1948-1954 Veli Verkko
1955-1956 Heikki Waris
1959-1961 Erik Allardt
1961-1964 Yrjö Littunen
1964-1965 Touko Markkanen
1966, 1969 Paavo Seppänen
1967 Marjatta Marin
1972 Tom Sandlund
1973 Georg Walls
1974-1975 Elina Haavio-Mannila
1976 Antti Eskola
1977 Tarmo Koskinen
1979-1980 Klaus Mäkelä
1981-1982 Raimo Blom
1984 Timo Järvikoski
1985 Ari Haavio
1986-1987 Risto Jaakkola
1988-1990 Erkki Kaukonen
1991-1992 Kirsti Suolinna
1993-1995 Elina Haavio-Mannila
1996-1997 Päivi Korvajärvi
1998-2000 Pasi Falk
2001 Anne Kovalainen
2002-2003 Aino Sinnemäki
2004 Harri Melin
2005-2006 Kimmo Saaristo
2007 Tuula Gordon
2008 Pertti Alasuutari

2020- Sanna Aaltonen

Sihteerit / secretaries
1945-1952 K.Rob.V. Wikman
1953-1956 Knut Pipping
1959-1965 Paavo Piepponen
1964-1967 Vilho A. Koiranen
1968-1969 Kirsti Suolinna
1970 Airi Lindbohm
1971 Juuso Salokoski
1972-1973 Riitta Remi
1974-1976 Tarja Timonen
1976-1977 Marja Jyrinki
1978, 1989-1990 Harri Melin
1979-1980 Marja Alestalo
1981-1982 Pertti Rautio
1984-1985 Aulikki Junttila
1986-1987 Kari Haavisto
1987 Maija Kaivonurmi
1988 Anssi Peräkylä
1991 Anne Kovalainen
1992-1996 Eija Kaakkurivaara
1996-2008 Ismo Kantola
2009-2019 Pekka Rantanen
2020-2021 Birgitta Vinkka

2022- Inka Laisi

Edvard Westermarck Memorial Lecturers
Marshall Sahlins (1983)
Eric. R. Wolf (1984)
Mary Douglas (1985)
John J. Gumperz (1986)
Ernst Gellner (1987)
Claude Meillassoux (1988)
George Marcus (1989)
Katalin Nagy (1990)
Maurice Bloch (1991)
Donald Treiman (1992)
Jean Comaroff (1993)
Orvar Löfgren (1994)
Sherry B. Ortner (1995)
Ann Game (1996)
Arthur Kleinman (1997)
| Westermarck Symposium | (1998)
Roy Wagner (1999)
| 60th Anniversary | (2000)
Bruce Kapferer (2001)
Steve Fuller (2002)
Nancy Munn (2003)
Hans Joas (2004)
Marshall Sahlins (2005)
Alain Ehrenberg (2006)
Webb Keane (2007)
J. P. Roos (2008)
Marilyn Strathern (2009)
Sarah Blaffer Hrdy (2010)
Joel Robbins (2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
Peter Hedström (2018)
Beverley Skeggs (2020)

Mette Andersson (2022)