Historia

The Westermarck Society perustettiin Turussa Åbo Akademin historianlaitoksella vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden, Uno Harvan, Yrjö Hirnin ja K.Rob.V. Wikmanin toimesta. Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää niin filosofian kuin sosiologiankin tutkimusta Suomessa sekä säilyttää ja jatkaa Edward Westermarckin tutkimusta. Vuoteen 1971 mennessä yhdistyksen kotipaikka siirtyi Turusta Helsinkiin, koska sosiologian tieteenalasta oli tullut merkittävä kansallisella tasolla ja yhdistyksestä, erityisesi sen julkaisusta Sosiologia-lehdestä, oli tullut suomalaisen sosiologian keskeinen osa.

The Westermarck Society was founded in Turku, at the Department of History of Abo Akademi University in 1940 by the disciples of Edward Westermarck: Uno Harva, Yrjö Hirn, and K.Rob.V. Wikman. The aim of the Society was to advance philosophical as well as sociological research in Finland, and to preserve the work and the memory of Edward Westermarck. By 1971 the domicile of the Society was moved from Turku to Helsinki on the basis that the discipline of sociology was underdstood important on the national level and, secondly, Westermarck Society, or to be more precise, its journal ‘Sosiologia’ had become a remarkable organ for Finnish sociology.

Presidentit / Presidents
1945-1952 Yrjö Hirn
1952-1961 K.Rob.V. Wikman
1961-1966 Erik Allardt
1966 Kettil Bruun
1967, 1976, 1988-1990 Seppo Randell
1968-1969 Erkki Asp
1970 Osmo Koskelainen
1971 Kaarle Nordenstreng
1972, 1981-1982 Yrjö Littunen
1973, 1983, 1991-1992 Timo Toivonen
1974-1975 Veronica Stolte-Heiskanen
1977-1978 Liisa Rantalaiho
1979-1980 Elina Haavio-Mannila
1984-1985 Tom Sandlund
1986-1987 Salme Ahlström
1993-1995 Pekka Sulkunen
1996-1998 Kaj Ilmonen
1999-2000 Anne Kovalainen
2001-2003 Harri Melin
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2012
2013-2014
2015-2016 Terhi-Anna Wilska
2017-2018 Jani Erola
2019- Kirsti Lempiäinen

Vice-Presidents
1945-1947 Uno Harva
1948-1954 Veli Verkko
1955-1956 Heikki Waris
1959-1961 Erik Allardt
1961-1964 Yrjö Littunen
1964-1965 Touko Markkanen
1966, 1969 Paavo Seppänen
1967 Marjatta Marin
1972 Tom Sandlund
1973 Georg Walls
1974-1975 Elina Haavio-Mannila
1976 Antti Eskola
1977 Tarmo Koskinen
1979-1980 Klaus Mäkelä
1981-1982 Raimo Blom
1984 Timo Järvikoski
1985 Ari Haavio
1986-1987 Risto Jaakkola
1988-1990 Erkki Kaukonen
1991-1992 Kirsti Suolinna
1993-1995 Elina Haavio-Mannila
1996-1997 Päivi Korvajärvi
1998-2000 Pasi Falk
2001 Anne Kovalainen
2002-2003 Aino Sinnemäki
2004 Harri Melin
2005-2006 Kimmo Saaristo
2007 Tuula Gordon
2008 Pertti Alasuutari

Sihteerit / secretaries
1945-1952 K.Rob.V. Wikman
1953-1956 Knut Pipping
1959-1965 Paavo Piepponen
1964-1967 Vilho A. Koiranen
1968-1969 Kirsti Suolinna
1970 Airi Lindbohm
1971 Juuso Salokoski
1972-1973 Riitta Remi
1974-1976 Tarja Timonen
1976-1977 Marja Jyrinki
1978, 1989-1990 Harri Melin
1979-1980 Marja Alestalo
1981-1982 Pertti Rautio
1984-1985 Aulikki Junttila
1986-1987 Kari Haavisto
1987 Maija Kaivonurmi
1988 Anssi Peräkylä
1991 Anne Kovalainen
1992-1996 Eija Kaakkurivaara
1996-2008 Ismo Kantola
2009-2019 Pekka Rantanen
2020- Birgitta Vinkka

Edvard Westermarck Memorial Lecturers
Marshall Sahlins (1983)
Eric. R. Wolf (1984)
Mary Douglas (1985)
John J. Gumperz (1986)
Ernst Gellner (1987)
Claude Meillassoux (1988)
George Marcus (1989)
Katalin Nagy (1990)
Maurice Bloch (1991)
Donald Treiman (1992)
Jean Comaroff (1993)
Orvar Löfgren (1994)
Sherry B. Ortner (1995)
Ann Game (1996)
Arthur Kleinman (1997)
| Westermarck Symposium | (1998)
Roy Wagner (1999)
| 60th Anniversary | (2000)
Bruce Kapferer (2001)
Steve Fuller (2002)
Nancy Munn (2003)
Hans Joas (2004)
Marshall Sahlins (2005)
Alain Ehrenberg (2006)
Webb Keane (2007)
J. P. Roos (2008)
Marilyn Strathern (2009)
Sarah Blaffer Hrdy (2010)
Joel Robbins (2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
Peter Hedström (2018)