Gradupalkinnot

1984
Pertti Alasuutari: ”Miehisen vapauden valtakunta: tutkimus lähiöravintolan tikkakulttuurista”

1985
Hannu Ruonavaara: ”Uusi kaupunkisosiologia ja konkreettisen tutkimuksen mahdollisuudet”

1986
Anssi Peräkylä:”Rajalle. Sairaalakuolema sosiologian näkökulmasta”

1987
Tuomo Särkikoski: ”Teknisen koulutuksen ristivedot”

1988
Jari Aro & Timo Kaartinen: ”Yhteiskunnallistuminen ja tarpeet”

1989
Ilkka Arminen: ”Juhannustansseista Jumalan teatteriin – historiallinen ja narratologinen tutkimus julkisuudesta ja kulttuurisodista”

1990
Pia Mero: ”Telenovelan viehätys eteläitalialaisessa kulttuurissa”

1991
Juhani Vähämäki: ”Towards a Sociology of the Bomb: Notes on the Overvaluation of the Object”
Mervi Salokannel: ”Arkkitehdin ammatin synty ja alkuvaiheet Suomessa”

1992
Janne Seppänen: ”Nähdään myöhemmin avantgarde – Jumalan teatterin synkronista ja diakronista tarkastelua”

1993
Östen Wahlbeck: ”Oravais och flyktingarna”

1994
Kimmo Saaristo: ”Henkilökohtainen ekologia”
Turo-Kimmo Lehtonen: ”Tahto shoppailla – kartoitus shoppailusta modernia minuutta tuottavana sosiaalisena muotona”

1995
Matti Nieminen: ”Rantojensuojeluohjelma – kilpailevia tulkintoja ja vertautumatonta rationaalisuutta”

1996
Katja Uusihakala: ”Eccentricity but only within Tribal Limits. The Making of Post-Colonial Mzungu in Kenya”

1997
Ralf Kauranen: ”Den diskursiva legitimationen av tecknade serier som konst”

1998
Mikko Jauho: ”Kansallisen terveyden eetos. Kartoitus terveyden yhteiskunnallistumisesta Suomessa ennen toista maailmansotaa”
1999

Jutta Ahlbeck-Rehn: ”Galna kvinnor – från omoral till sjukdom. Kvinnorna på Själö hospital 1889-1944”

2000
Pekka Rantanen: ”Muotikysymys: Diskurssianalyysi muotipuheen yhteiskunnallisista merkityksistä”

2001
Soja Ukkola: ”Sodan jälkeen. Rintamamiehen asemoituminen ja muistelun elämäkerrallisuus”

2002
Mianna Meskus: ”Valta, vastarinta ja elämän hallinta. Laiton raskauden keskeyttäminen sosiaalisena käytäntönä ja äitiyden medikalisoitumisen vauhdittajana 1900-luvun alkupuolen Suomessa”

2003
Erkko Anttila: ”Kylistä lähiöiksi. Paikallisyhteisöllisyys Helsingin seudun työläisesikaupungeissa 1900-luvulla”

2004
Henna Pirskanen: ”Mieheyden mallit poikien jalkapallojoukkueessa”

2005
Otto Auranen: ”Sosiaalinen pääoma tutkimusympäristössä. Kahden yliopistolaitoksen tapaus”

2006
Kirsti Suoranta: ”Veriside on eri side? Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa.”

2007
Laura Peutere: ”Työolot, työyhteisön sosiaalinen pääoma ja psyykkinen oireilu.”

2008
Outi Sarpila: ”Viideltä saunaan ja kuudelta kuorintaan? Miesten ulkonäöstä huolehtiminen ja ulkonäköön kuluttaminen 2000-luvun Suomessa”

2009
Aino Maria Luotonen: ”Oikeat häät. Yksilöllisten elämysten etsintä kollektiivisissa häärituaaleissa.”

2010
Timo Aho: ”Lihavuuden biopoliittinen haltuunotto – Suomen Lääkärilehden tekstit lihavuudesta vuosilta 1995-2008 medikalisoituneessa kulttuurissa.”

2011
Karin Creutz-Kamppi: ”Schemas for Self-Identification in Boundary Defining Practice: The Construction of Subject PPositions in the Caricature Controversy”

2011
Minna Mustonen: ”Tästä aidasta nää ei voi enää mennä ylitte”: Pro Lapinlahti -liikkeen yhteiskunnallinen mobilisaatio”

2012
Teemu T. Kemppainen: ”Well-being in socio-political context – European welfare regimes in comparison”

2013
Antti Wallin: ”Tää on hyvä paikka ku täs kulkee kaikki”: eläkeläismiesten porukointi kaupunkiaukiolla

2014
Heini Hyrkkö: ”Moninaisuudessaan pirstaleinen. Talouskriisin kehystäminen Suomen, Ranskan ja Ison-Britannian sanomalehdissä”
Katharina Richter, kunniamaininta: ”Does transnational family background foster territorial self-identification and cross-border interactions among EU citizens?”

2015
Hannu Lahtinen: ”Yhteiskuntaluokka ja työttömyys. Palkansaajaryhmien välisen työttömyysriskin vertailu Suomessa vuosien 1987 ja 2007 välillä”

2016
Noora Hästbacka: ”Paha olo iholla. Viiltelykokemukset ja ruumiillisuus nuorten kertomuksissa keskustelufoorumilla”

2017
Tiina Ahonen: ”Mekanismit hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden välissä – tarkastelussa statusstressi ja epäluottamus Suomessa”