Vuoden 2023 sosiologian gradupalkinnon voitti Aino Poroila!

Westermarck-seuran myöntämän vuoden 2023 gradupalkinnon on voittanut Aino Poroila Helsingin yliopistosta tutkielmallaan ”Eihän me mitään turhia lelunostajia olla oltu” Kulutuseetokset ja -neuvottelut keskiluokkaisten lapsiperheiden arjessa. Voittajan valinnut raati kuvailee työtä seuraavasti: ”Raati vakuuttui työn hyvin perustellusta teorialähtöisyydestä, metodologisesta kunnianhimoisuudesta, refleksiivisestä otteesta, aineiston laadusta ja sen huolellisesta analyysista. Tulokset ovat mielenkiintoisia ja uskottavia ja niitä sidotaan … Lue lisää

Ehdotuksia Vuoden sosiologiseksi teoksi

Vuoden sosiologinen teko -palkinto myönnetään poikkeuksellisesta saavutuksesta sosiologian alalla. Saavutus voi liittyä tutkimukseen, opetukseen tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Se voi olla esimerkiksi erityisen merkittävän yhteiskuntatieteellisen kirjan tai artikkelin julkaiseminen, erityisen menestyksekkäiden opetusmenetelmien kehittäminen tai toteuttaminen, huomattavan kansainvälisen tai kansallisen julkisen tunnustuksen saaminen tai muunlainen sosiologian merkityksen tai tunnettuuden tieteellinen tai yhteiskunnallinen edistäminen. Vuoden sosiologiteko myönnetään ehdotusten … Lue lisää

Ilmestyy keväällä 2024: Westermarck-seura suomalaisessa sosiologiassa

Westermarck-seuran kahdeksan vuosikymmentä & suomalainen sosiologia Tieteellinen elämä ei ole vain laitosten, virkojen, julkaisujen ja yksiköiden varassa. Tieteellisillä seuroilla on suuri merkitys tieteenalojensa määrittelyssä ja niiden sisäisinä keskustelufoorumeina. Tieteelliset seurat kuuluvat niihin instituutioihin, joiden kautta ajattelutavat, tutkimusperinteet ja tieteelliset verkostot muuttuvat sosiaalisiksi faktoiksi. Yksi tällaisista on Suomen sosiologeja yhdistävä Westermarck-seura – Westermarck-samfundet, viralliselta nimeltään The … Lue lisää

Westermarck-seura ry. ja Valtiotieteellinen yhdistys ry. jakavat opiskelijoiden huolen tieteellisen koulutuksen tulevaisuudesta

Tiedote 6.10. Yliopisto-opiskelijoiden mielenilmaukset ovat laajentuneet valtakunnallisesti ja kampuksia on vallattu kaikissa yliopistoissa. Mielenilmauksessaan opiskelijat vaativat, että asumistuen leikkauksista ja opintotuen indeksikorotusten jäädyttämisestä tulee luopua, opiskelijoiden mielenterveyspalveluita tulee parantaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden oikeuksista tulee huolehtia. Sen lisäksi, että tuemme jokaisen ryhmän oikeutta osoittaa mieltään ja harjoittaa demokratialle tärkeää kansalaisaktivismia, tuemme opiskelijoiden mielenilmauksen viestiä. Suomessa tulee … Lue lisää

Työryhmä Sosiologipäiville?

// In English below Sosiologipäivät tulevat jälleen! Vuoden 2024 Sosiologipäivien teemana on Rajat, erot ja kohtaamiset. Sosiologipäivät tarjoaa tilan keskustella siitä mitä raja tekee, miten rajaa tehdään ja millaisia tiloja se luo kohtaamisille ja eronteoille. Lue lisää teemasta verkkosivuiltamme www.sosiologipaivat.fi. Oletko halukas koordinoimaan työryhmää Sosiologipäivillä Kuopiossa 21.3.–22.3.2024? Jos olet, lähetä ehdotuksesi 1.12.2023 mennessä osoitteeseen anuranto@uef.fi. Työryhmäehdotuksen … Lue lisää

Vuoden 2022 paras sosiologian pro gradu: Ella Lundqvist

Vuoden 2022 parhaan sosiologian pro gradu -tutkielman palkinnon on voittanut Ella Lundqvist (Åbo Akademi) työllään En intensiv vardag och spektakulära känslor – subkultur och identitet bland fans av det koreanska pojkbandet BTS. Voittajan valinnut raati kuvaa tutkielmaa seuraavasti: “Tutkimusasetelma on raikas, luova ja kunnianhimoinen. Analyysissa on hienosti hyödynnetty sisäpiiriläisyyttä ja kirjoittaja asemoi itsensä sujuvasti ja … Lue lisää