Saara Salmivaara palkittiin vuoden 2020 parhaasta sosiologian pro gradusta – kertoo opinnäytteen syntyneen keskusteluissa sorsien kanssa

Westermarck-seuran myöntämän Vuoden 2020 paras sosiologian pro gradu -palkinnon on voittanut Saara Salmivaara tutkielmallaan Tavallinen erikoisrokote naisten syöpää vastaan: Rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta. Palkintoseremonia vietettiin Sosiologipäivillä perjantaina 12. maaliskuuta. Palkinnon ojensi virtuaalisesti raadin puheenjohtaja Anu Katainen (HY). Ote graduraadin perusteista: “Salmivaaran kriittisen terveyssosiologian työ kuvaa hienolla tavalla terveyden edistämisen ja lääketieteellisten interventioiden problematiikkaa. Salmivaara tutkii rokotusikäisten … Lue lisää Saara Salmivaara palkittiin vuoden 2020 parhaasta sosiologian pro gradusta – kertoo opinnäytteen syntyneen keskusteluissa sorsien kanssa

Vuoden 2019 paras sosiologian pro gradu, vuoden 2019 sosiologinen teko ja toimituskauden 2018-2019 paras artikkeli

Westermarck-seura ojensi syyskokouksessaan 26.11.2020 peruuntuneiden Sosiologipäivien yhteydessä jakamatta jääneet palkinnot. Vuoden 2019 paras sosiologian pro gradu -palkinnon sai Olli Hasu tutkielmallaan Käsi älypuhelimella – Itsen hallinnan tekniikat medioituneessa ympäristössä (Helsingin yliopisto). Palkintoraati kiinnitti huomiota Foucault’n ajattelun pätevään ja kunnianhimoiseen pohdintaan, josta muodostui vahva teoriapohja empiiriselle tarkastelulle. Vlogit ja vloggarit ovat tärkeä ja ajankohtainen tutkimusaihe, johon … Lue lisää Vuoden 2019 paras sosiologian pro gradu, vuoden 2019 sosiologinen teko ja toimituskauden 2018-2019 paras artikkeli

Haastattelu: Vuoden 2019 gradupalkittu Olli Hasu

Vuoden 2019 parhaaksi sosiologian pro graduksi on valittu Olli Hasun tutkielma Käsi älypuhelimella – Itsen hallinnan tekniikat medioituneessa ympäristössä (Helsingin yliopisto). Hasu analysoi gradussaan itsen hallintaa käsitteleviä self help -vlogeja, joiden diskurssissa ja visuaalisessa representaatiossa yksilöiden elämään sisältyvä problematiikka tulee tulkituksi selvästi rajattuina itsen hallinnan ongelmina. Hasu tarkastelee vlogeja myös yleisempien sosiokulttuuristen merkitysten kannalta, ja … Lue lisää Haastattelu: Vuoden 2019 gradupalkittu Olli Hasu

Westermarck-seuran syyskokous 26.11. klo 17.30 – 18.30 etänä Zoom-alustalla

Westermarck-seuran syyskokous järjestetään torstaina 26.11. klo 17.30 – 18.30 etänä Zoom-alustalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: hallituksen jäsenten valinta, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 ja toiminnantarkastajan valinta. Poikkeuksellisesti syyskokouksessa myönnetään myös yleensä Sosiologipäivien yhteydessä jaettavat gradupalkinto, toimituskauden paras artikkeli -palkinto sekä sosiologinen teko -palkinto. Lisätiedot osallistumiseen sekä kokouksen työjärjestys löytyvät perjantaina 13.11. lähetetystä jäsenkirjeestä.

Westermarck-muistoluento ja Erik Allardt -paneeli 26.11.2020 klo 15-17

Westermarck-muistoluennon pitää tänä vuonna professori Beverley Skeggs (Lancaster University, Iso-Britannia) otsikollaThe Necropolitics of Now: distributions of values and value. Muistoluento välitetään suorana verkkolinkin kautta.  Muistoluennon jälkeen järjestetään Erik Allardt -paneeli, jossa Allardtin merkitystä ja hänen toimintansa moninaisia vaikutuksia suomalaisessa sosiologiassa pohtivat Risto Alapuro, Riitta Jallinoja, Aino Sinnemäki, Pekka Sulkunen ja Tom Sandlund. Paneelin puheenjohtajina toimivat … Lue lisää Westermarck-muistoluento ja Erik Allardt -paneeli 26.11.2020 klo 15-17

Westermarck-seura kunnioittaa Erik Allardtin muistoa

Sosiologi ja akateemikko Erik Allardt on menehtynyt 25.8.2020 95-vuotiaana. Allardt on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia sosiologeja ja hänen työllään tieteenalan parissa on valtava vaikutus kotimaiseen sosiologian tutkimukseen sekä yhteiskuntatieteisiin laajemmin. Westermarck-seura haluaa välittää syvimmän osanottonsa omaisille sekä kunnioittaa Erik Allardtin muistoa.