2022

59. VUOSIKERTA

2. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologia ja julkinen puhe

Artikkelit
Outi Autti: Ympäristötrauma – Vesivoiman muuttaman jokiympäristön vaikutukset koettuun hyvinvointiin
Mona Heimonen & Anu A. Harju: Ambivalentti transkansalaisuus: Sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa
Kauko Pietilä: Yhteiskunta ei ole; se tapahtuu

Kirjat
Mike Savage: The return of Inequality. Social Change and the Weight of the Past. (Harri Melin)
Vivek Chibber: The Class Matrix: Social Theory After the Cultural turn. (Keijo Lakkala)
Hannu Itkonen: Liikkumisen sosiologiaa (Heikki Huilaja)
Didier Bigo, Thomas Diez, Evangelos Fanoulis, Ben Rosamond, Yannis A. Stivachtis: The Routledge Handbook of Critical European Studies. (Johan Ekman)
Kari Bruun: Turvallisuus, turvallisuuspuhe ja hallinta. Sosiologinen tutkimus turvallisuudesta hallinan työkaluna. (Janne Autto)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Jyväskylän yliopistossa ja verkossa 24.-25.3.2022
Westermarck-seuran gradupalkinto 2021
Teemanumerokutsu
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

1. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologia, muutos ja pysyvyys

Artikkelit
Jari Pirhonen, Marja Jylhä & Ilkka Pietilä: Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa
Jenni Kallio: ”Siitä tuli ihan hirvee paperisota.” – Kansalaispätevyys nuorten aikuisten institutionaalisissa kohtaamisissa
Marko Kananen: Uudet jaot, vanhat säännöt – Transsukupuolisten urheilijoiden sukupuolittunut mediakäsittely
Sampsa Saikkonen & Esa Väliverronen: Ulkopuolinen vaikuttaminen ja institutionaalinen itsesensuuri: ympäristötutkijoiden kokemuksia valtion tutkimuslaitoksissa

Kirjat
Ronald F Levant & Shana Pryor: The Tough Standard. The Hard Truths About Masculinity and Violence. (Timo Aho)
Markku Soikkeli: Pakollisesti lapselliset (Aino Isojärvi)
Risto Heiskala: ABC-kirja. Huomioita yhteiskunnasta ja elämästä. (Henri Koskinen)
Hannu Uusitalo: Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa – Havaintoja viideltä vuosikymmeneltä. (Minna Ylikännö)
Kathryn Paige Harden: The Genetic Lottery – Why DNA Matters for Social Equality. (Aleksi Karhula)
Kalle Puolakka: John Deweyn estetiikka. Kokemus, luonto ja kulttuuri. (Pentti Määttänen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät etäkonferenssina 24.-25.3.
Vuonna 2021 ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille