2022

HUOM! Uusimmat Sosiologia-lehden numerot luettavissa 1.1.2023 alkaen journal.fi-alustalla

59. VUOSIKERTA

4. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologia – ajattelua laatikon ulkopuolelta

Artikkelit

Otto Pipatti & Jouni Ahmajärvi: Sosiologian varhainen institutionalisoituminen Suomessa

Sanni Tiitinen & Aija Logren: Voimaantumisen mahdollisuuksien rakentuminen vuorovaikutuksessa välityömarkkinoiden työvalmennuksessa

Avauksia ja keskustelua

Karoliina Snell: Tutkimusetiikan ja sen arvioinnin ajankohtaiset haasteet

Olli Pyyhtinen: Sosiologian vieraanvaraisuus ja ulossuljettu kolmas

Kirjat

Eben Kirksey: The Mutant Project. Inside the Global Race to Genetically Modify Humans. (Marianne Mäkelin)

Laura A. Ogden: Loss and Wonder at the World’s End. (Birgitta Vinkka)

Annemarie Mol: Eating in Theory. (Veera Kinnunen & Teemu Loikkanen)

Antti Malinen ja Tuomo Tamminen. Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa. (Saara Isosomppi)

Antti Malinen ja Tuomo Tamminen. Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa.

Laura Assmuth, Ville-Samuli Haverinen, Eeva-Kaisa Prokkola, Pirjo Pöllänen, Anni Rannikko ja Tiina Sotkasiira (toim.): Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet. (Lena Näre)

Tiedoksi

Sosiologipäivät Tampereen yliopistossa 23.-24.3.2023

Sosiaalipsykologian päivät Tampereen Yliopistossa 4.-5.5.2023.

Contents and Abstracts in English

Ohjeita kirjoittajille

3. numero

Pääkirjoitus: Sosiologia, yhteenkietoutumat ja kohtaamiset

Artikkelit
Sanna Aaltonen: ”Nuoret ei enää sitoudu niinku myös vanhat” – Relationaalisen figuurin rakentuminen paperityöläisen puheessa
Teppo Eskelinen: Maailmankaupat ja mahdollisuudet: kansalaistoiminnan resurssit laajasti ymmärretyn mahdollisuusrakenteen muuttuessa
Päivi Pirkkalainen & Reeta Pöyhtäri: Paikallisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamiset pienessä maaseutukunnassa ja mediassa: tapaus Kyyjärvi

Avauksia ja keskustelua
Antti Kouvo, Marja Alastalo & Sanna Aaltonen: Ukrainan sota, sosiologia ja yliopisto
Eeva Luhtakallio: Sosiologinen mielikuvitus ja sota

Kirjat
Anu Kantola & työryhmä: Kahdeksan kuplan Suomi. Yhteiskunnan muutosten syvät tarinat. (Mikko Virtainen)
Sari Näre & Lena Näre: Työttömyys sattuu: Arjen kamppailuja työllistämistoimien rattaissa. (Hanna-Mari Ikonen)
Jamie Lorimer: The Probiotic Planet. Using Life to Manage Life. (Veera Kinnunen)
Giovanni Bertin, Marion Ellison & Giuseppi Moro: The European Social Model and an Economy of Wellbeing. Repairing the Social Fabrics of European Societies. (Minna van Gerven)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Tampereella 23.-24.3.2023
Contents and abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

2. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologia ja julkinen puhe

Artikkelit
Outi Autti: Ympäristötrauma – Vesivoiman muuttaman jokiympäristön vaikutukset koettuun hyvinvointiin
Mona Heimonen & Anu A. Harju: Ambivalentti transkansalaisuus: Sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa
Kauko Pietilä: Yhteiskunta ei ole; se tapahtuu

Kirjat
Mike Savage: The return of Inequality. Social Change and the Weight of the Past. (Harri Melin)
Vivek Chibber: The Class Matrix: Social Theory After the Cultural turn. (Keijo Lakkala)
Hannu Itkonen: Liikkumisen sosiologiaa (Heikki Huilaja)
Didier Bigo, Thomas Diez, Evangelos Fanoulis, Ben Rosamond, Yannis A. Stivachtis: The Routledge Handbook of Critical European Studies. (Johan Ekman)
Kari Bruun: Turvallisuus, turvallisuuspuhe ja hallinta. Sosiologinen tutkimus turvallisuudesta hallinan työkaluna. (Janne Autto)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Jyväskylän yliopistossa ja verkossa 24.-25.3.2022
Westermarck-seuran gradupalkinto 2021
Teemanumerokutsu
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

1. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologia, muutos ja pysyvyys

Artikkelit
Jari Pirhonen, Marja Jylhä & Ilkka Pietilä: Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa
Jenni Kallio: ”Siitä tuli ihan hirvee paperisota.” – Kansalaispätevyys nuorten aikuisten institutionaalisissa kohtaamisissa
Marko Kananen: Uudet jaot, vanhat säännöt – Transsukupuolisten urheilijoiden sukupuolittunut mediakäsittely
Sampsa Saikkonen & Esa Väliverronen: Ulkopuolinen vaikuttaminen ja institutionaalinen itsesensuuri: ympäristötutkijoiden kokemuksia valtion tutkimuslaitoksissa

Kirjat
Ronald F Levant & Shana Pryor: The Tough Standard. The Hard Truths About Masculinity and Violence. (Timo Aho)
Markku Soikkeli: Pakollisesti lapselliset (Aino Isojärvi)
Risto Heiskala: ABC-kirja. Huomioita yhteiskunnasta ja elämästä. (Henri Koskinen)
Hannu Uusitalo: Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa – Havaintoja viideltä vuosikymmeneltä. (Minna Ylikännö)
Kathryn Paige Harden: The Genetic Lottery – Why DNA Matters for Social Equality. (Aleksi Karhula)
Kalle Puolakka: John Deweyn estetiikka. Kokemus, luonto ja kulttuuri. (Pentti Määttänen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät etäkonferenssina 24.-25.3.
Vuonna 2021 ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille