2021

58. VUOSIKERTA

1. Numero

Artikkelit
Anna Rastas & Sanna Poelman: Suomalaisen sosiologian värisokea piste
Marja Lönnroth-Olin & Satu Venäläinen: Nuorten muslimimiesten identiteettityö toiseutta neuvoteltaessa – intersektionaalisten erontekojen diskursiivinen tarkastelu
Tuomo Alasoini & Pekka Varje: Ammattirakenteen muutos Suomessa vuosina 2002–2016: osaamisvaatimusten yleinen nousu vai polarisoituminen?
Elina Fonsén, Jan Varpanen, Päivi Kupila & Tarja Liinamaa: Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa – valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä

Kirjat
Klaus Weckroth: Kaiken järjen mukaan. (Erika Ruonakoski)
Jen Schradie: The Revolution That Wasn’t. How Digital Activism Favors Conservatives. (Riitta Uusisalmi)
Nicole Nelson: Model Behavior. Animal Experiments, Complexity, and the Genetics of Psychiatric Disorders. (Marianne Mäkelin)
Johanna Kallio & Mia Hakovirta (toim.): Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus. (Marja Lindberg)
Anne Mattila: Ansiotöitä vai lapsenhoitoa? Valinnanvapaus ja reunaehdot pienten lasten äitien valinnoissa. (Katja Repo)
Heikki Huilaja: Rekrytoinnin sosiaalinen järjestys – tutkimus työhön sopivuuden neuvottelukontekstista. (Jussi Vähämäki)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingissä 11.–12.3.2021
Vuonna 2020 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille