2021

58. VUOSIKERTA

1. Numero

Artikkelit
Anna Rastas & Sanna Poelman: Suomalaisen sosiologian värisokea piste
Marja Lönnroth-Olin & Satu Venäläinen: Nuorten muslimimiesten identiteettityö toiseutta neuvoteltaessa – intersektionaalisten erontekojen diskursiivinen tarkastelu
Tuomo Alasoini & Pekka Varje: Ammattirakenteen muutos Suomessa vuosina 2002–2016: osaamisvaatimusten yleinen nousu vai polarisoituminen?
Elina Fonsén, Jan Varpanen, Päivi Kupila & Tarja Liinamaa: Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa – valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä

Kirjat
Klaus Weckroth: Kaiken järjen mukaan. (Erika Ruonakoski)
Jen Schradie: The Revolution That Wasn’t. How Digital Activism Favors Conservatives. (Riitta Uusisalmi)
Nicole Nelson: Model Behavior. Animal Experiments, Complexity, and the Genetics of Psychiatric Disorders. (Marianne Mäkelin)
Johanna Kallio & Mia Hakovirta (toim.): Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus. (Marja Lindberg)
Anne Mattila: Ansiotöitä vai lapsenhoitoa? Valinnanvapaus ja reunaehdot pienten lasten äitien valinnoissa. (Katja Repo)
Heikki Huilaja: Rekrytoinnin sosiaalinen järjestys – tutkimus työhön sopivuuden neuvottelukontekstista. (Jussi Vähämäki)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingissä 11.–12.3.2021
Vuonna 2020 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

2. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologipäivien paluu

Artikkelit
Melisa Stevanovic, Kaisa Valkiaranta, Elina Weiste, Anni Lassila, Camilla Lindholm & Taina Valkeapää: Kohti voimaantumista vai normaaliutta? Positiointi työelämään valmentavassa mielenterveyskuntoutuksessa
Tarja Tolonen & Sinikka Aapola-Kari: Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat: pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen
Ossi Sirkka & Semi Purhonen: Homofilia, homologia ja kulttuurisen maun laajuus: miten sosiaaliset verkostot ovat yhteydessä makuun nyky-Suomessa?

Kirjat
John Clarke: Critical Dialogues. Thinking Together in Turbulent Times. (Mikko Lehtonen)
Raymond Murphy: The Fossil-Fuelled Climate Crisis. Foresight or Discounting Danger? (Jarno Valkonen)
John Storm Pedersen & Adrian Wilkinson (toim.): Big Data. Promises, Applications, and Pitfalls. (Arho Toikka)
Caroline Criado Perez: Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille. (Marianne Silén)
Marita Husso, Sanna Karkulehto, Tuija Saresma, Jari Eilola, Heli Siltala & Aarno Laitila (toim.): Ideological, Institutional and Affective Practices of Interpersonal Violence. (Minna Nikunen)
Annukka Lahti, Kia Aarnio, Anna Moring & Jenni Kerppola (toim.): Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. (Petteri Eerola)
Juho Saari, Niko Eskelinen & Liisa Björklund: Raskas perintö. Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. (Ilari Ilmakunnas)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingin yliopistossa ja verkossa 11.–12. 3.2021
Westermarck-seuran vuoden 2020 gradupalkinto
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille