2021

58. VUOSIKERTA

4. Numero

Pääkirjoitus: Toimituskauden päätteeksi

Artikkelit
Hanna Kuusela: Autonomiasta eliittiverkostoihin, kolmikannasta hierarkioihin: suomalaisyliopistojen hallitusten ulkopuoliset jäsenet vuosina 2010–2020
Elina Ikävalko: Affektiivinen kuuluminen vertaisuuteen perustuvassa mielenterveystyössä
Sara Sivonen & Semi Purhonen: Politiikka ja kulttuuriosallistuminen: puoluekanta, konservatiivisuus sekä korkea- ja populaarikulttuurinen osallistuminen Suomessa
Tuukka Kaidesoja, Mikko Hyyryläinen, Ronny Puustinen & Matti Sarkia: Kognitiivinen sosiologia kulttuurin ja toiminnan suhteen tutkimuksessa

Kirjat
Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki & Vesa Väliverronen (toim.): Hyvä ja paha tieto. (Suvi Ronkainen)
Sanna Ryynänen & Anni Rannikko (toim.): Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. (Riikka Korkiamäki & Eriikka Oinonen)
Teppo Eskelinen (toim.): The Revival of Political Imagination: Utopias as Methodology. (Hanna Ylöstalo, Salome Tuomaala-Özdemir, Pilvi Porkola & Suvi Salmenniemi)
Daniel Suhonen, Göran Therborn & Jesper Weitzh (toim.): Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. (Harri Melin)
Suvi Keskinen, Minna Seikkula ja Faith Mkwesha (toim.): Rasismi, valta ja vastarinta – Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. (Päivi Armila)
Marianne Silén: Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla – faktorianalyysi rajakohteena. (Pertti Jokivuori)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Jyväskylän yliopistossa 24.–25.3.
Sosiologia-lehden toimituskunnan jäsenhaku
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

3. Numero

Pääkirjoitus: Tieteen kritiikistä ja puolustamisesta

Artikkelit
Hanna-Mari Ikonen: Saada kaikki ja olla onnellinen: äitiyrittäjyys tuottavuuden ja affektien aikakaudella
Tiina Saari, Tuija Koivunen, Pasi Pyöriä & Harri Melin: Ammattiylpeyden kokeminen ja toiminnan rationaalisuus suorittavassa työssä
Heidi Huilla, Marja Peltola & Sonja Kosunen: Symbolinen väkivalta huono-osaisten alueiden kaupunkikouluissa
Markku Lonkila, Eeva Luhtakallio, Tuomas Ylä-Anttila, Pertti Jokivuori & Alexander Semenov: Oikeuttamisverkostot: miten analysoida julkisissa keskusteluissa esitettyjen oikeutusten keskinäisiä suhteita

Avauksia ja keskustelua
Tuija Koivunen: Eläinten tekemän työn tunnustaminen

Kirjat
Theodor W. Adorno: Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. (Vesa Puuronen)
Heidi J. Larson: Stuck: How Vaccine Rumors Start – and Why They Don’t Go Away. (Venla Oikkonen)
Oluwakemi M. Balogun: Beauty Diplomacy. (Erica Åberg)
Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic & Elina Weiste (toim.): Joint Decision Making in Mental Health. An Interactional Approach. (Emmi Koskinen)
Cédric Hugrée, Etienne Penissat & Alexis Spire: Social Class in Europe: New Inequalities in the Old World. (Inka Elomaa)
Sam Friedman & Daniel Laurison: The Class Ceiling: Why It Pays to Be Privileged. (Nea Laitinen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Jyväskylän yliopistossa 24.–25.3.
Suomen kulttuurirahaston apurahahaku 2022
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

2. Numero

Pääkirjoitus: Sosiologipäivien paluu

Artikkelit
Melisa Stevanovic, Kaisa Valkiaranta, Elina Weiste, Anni Lassila, Camilla Lindholm & Taina Valkeapää: Kohti voimaantumista vai normaaliutta? Positiointi työelämään valmentavassa mielenterveyskuntoutuksessa
Tarja Tolonen & Sinikka Aapola-Kari: Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat: pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen
Ossi Sirkka & Semi Purhonen: Homofilia, homologia ja kulttuurisen maun laajuus: miten sosiaaliset verkostot ovat yhteydessä makuun nyky-Suomessa?

Kirjat
John Clarke: Critical Dialogues. Thinking Together in Turbulent Times. (Mikko Lehtonen)
Raymond Murphy: The Fossil-Fuelled Climate Crisis. Foresight or Discounting Danger? (Jarno Valkonen)
John Storm Pedersen & Adrian Wilkinson (toim.): Big Data. Promises, Applications, and Pitfalls. (Arho Toikka)
Caroline Criado Perez: Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille. (Marianne Silén)
Marita Husso, Sanna Karkulehto, Tuija Saresma, Jari Eilola, Heli Siltala & Aarno Laitila (toim.): Ideological, Institutional and Affective Practices of Interpersonal Violence. (Minna Nikunen)
Annukka Lahti, Kia Aarnio, Anna Moring & Jenni Kerppola (toim.): Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. (Petteri Eerola)
Juho Saari, Niko Eskelinen & Liisa Björklund: Raskas perintö. Ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. (Ilari Ilmakunnas)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingin yliopistossa ja verkossa 11.–12. 3.2021
Westermarck-seuran vuoden 2020 gradupalkinto
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

1. Numero

Artikkelit
Anna Rastas & Sanna Poelman: Suomalaisen sosiologian värisokea piste
Marja Lönnroth-Olin & Satu Venäläinen: Nuorten muslimimiesten identiteettityö toiseutta neuvoteltaessa – intersektionaalisten erontekojen diskursiivinen tarkastelu
Tuomo Alasoini & Pekka Varje: Ammattirakenteen muutos Suomessa vuosina 2002–2016: osaamisvaatimusten yleinen nousu vai polarisoituminen?
Elina Fonsén, Jan Varpanen, Päivi Kupila & Tarja Liinamaa: Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa – valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä

Kirjat
Klaus Weckroth: Kaiken järjen mukaan. (Erika Ruonakoski)
Jen Schradie: The Revolution That Wasn’t. How Digital Activism Favors Conservatives. (Riitta Uusisalmi)
Nicole Nelson: Model Behavior. Animal Experiments, Complexity, and the Genetics of Psychiatric Disorders. (Marianne Mäkelin)
Johanna Kallio & Mia Hakovirta (toim.): Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus. (Marja Lindberg)
Anne Mattila: Ansiotöitä vai lapsenhoitoa? Valinnanvapaus ja reunaehdot pienten lasten äitien valinnoissa. (Katja Repo)
Heikki Huilaja: Rekrytoinnin sosiaalinen järjestys – tutkimus työhön sopivuuden neuvottelukontekstista. (Jussi Vähämäki)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingissä 11.–12.3.2021
Vuonna 2020 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille