2020

57. VUOSIKERTA

1. Numero

Pääkirjoitus 
Janne Autto & Maiju Saarreharju: Sosiologia yleissosiologisena lehtenä

Artikkelit
Mari Käyhkö: ”Osaanko mä nyt olla tarpeeks yliopistollinen?” Työläistaustaiset yliopisto-opettajanaiset ja luokan kokemukset
Minna Tuominen & Elina Kilpi-Jakonen: Hyvinvoinnin sosiaaliset juuret. Luokka-analyysi sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä
Jukka Syväterä: Tieteen monitahoinen auktoriteetti. Analyysi eduskunnan uutta lainsäädäntöä koskevista keskusteluista
Marja Peltola: Ristiriitainen maskuliinisuuskerronta ja tunteiden jakamisen mahdollisuudet poikien läheissuhteissa

Avauksia ja keskustelua
Teppo Eskelinen: Jälkikolonialistiset jatkuvuudet sosiologisesta näkökulmasta: esimerkkinä nigerialaiskirjeet

Juhlaluennot
Semi Purhonen: Vertaileva kulttuurisosiologia ja yhteiskunnallinen muutos

Kirjat
Arto Jokinen: Isänmaan miehet: maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa. (Markku Soikkeli ja Ville Kivimäki toim.) (Suvi Ronkainen)
Michale Egerer, Virve Marionneau & Janne Nikkinen (toim.): Gambling policies in European welfare states: Current challenges and Future Prospects. (Jaana Lähteenmaa)
Matti Parjanen: Mister Koli, oletteko kommunisti? Yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä. (Ari Antikainen)
Richard Baldwin: The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work. (Tuomo Alasoini)
Charles Umney: Class Matters. Inequality and Exploitation in 21st Century Britain. (Harri Melin)
Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola (toim.): Hiljainen vastarinta. (Tapio Nykänen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Rovaniemellä 26.–27.3.2020
Vuonna 2019 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English