2020

57. VUOSIKERTA

1. Numero

Pääkirjoitus 
Janne Autto & Maiju Saarreharju: Sosiologia yleissosiologisena lehtenä

Artikkelit
Mari Käyhkö: ”Osaanko mä nyt olla tarpeeks yliopistollinen?” Työläistaustaiset yliopisto-opettajanaiset ja luokan kokemukset
Minna Tuominen & Elina Kilpi-Jakonen: Hyvinvoinnin sosiaaliset juuret. Luokka-analyysi sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä
Jukka Syväterä: Tieteen monitahoinen auktoriteetti. Analyysi eduskunnan uutta lainsäädäntöä koskevista keskusteluista
Marja Peltola: Ristiriitainen maskuliinisuuskerronta ja tunteiden jakamisen mahdollisuudet poikien läheissuhteissa

Avauksia ja keskustelua
Teppo Eskelinen: Jälkikolonialistiset jatkuvuudet sosiologisesta näkökulmasta: esimerkkinä nigerialaiskirjeet

Juhlaluennot
Semi Purhonen: Vertaileva kulttuurisosiologia ja yhteiskunnallinen muutos

Kirjat
Arto Jokinen: Isänmaan miehet: maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa. (Markku Soikkeli ja Ville Kivimäki toim.) (Suvi Ronkainen)
Michale Egerer, Virve Marionneau & Janne Nikkinen (toim.): Gambling policies in European welfare states: Current challenges and Future Prospects. (Jaana Lähteenmaa)
Matti Parjanen: Mister Koli, oletteko kommunisti? Yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä. (Ari Antikainen)
Richard Baldwin: The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work. (Tuomo Alasoini)
Charles Umney: Class Matters. Inequality and Exploitation in 21st Century Britain. (Harri Melin)
Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola (toim.): Hiljainen vastarinta. (Tapio Nykänen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Rovaniemellä 26.–27.3.2020
Vuonna 2019 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Pääkirjoitus
Janne Autto & Maiju Saarreharju: Sosiologia koronapandemian keskellä ja tutkimushaasteen edessä

Artikkelit
Hannu Lehti & Esa Karonen: Koulutuksen laajentuminen, koulutusinflaatio ja palkkatulojen heterogeenisyys eri yliopistoaloilla 1990- ja 2000-luvulla
Katariina Mäkinen: Uuden työn lupaukset äitiysbloggaajien arjessa
Päivi Armila: Laatikkopyöriä ja juoksuvöitä. Apu- ja urheiluvälineet vammaisurheilun sosiaalisina välityksinä
Mikko J. Virtanen & Antti Silvast: Monipaikkainen kehystymistutkimus

Kirjat
J.K. Gibson-Graham, Jenny Cameron, Stephen Healy & Eeva Talvikallio: Elävä Talous. Yhteisen tulevaisuuden toimintaopas. (Veera Kinnunen)
Stuart Hall: Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta. (Mikko Lehtonen & Olli Löytty toim.) (Elisabeth Wide)
Marja-Liisa Honkasalo & Kaarina Koski (toim.): Mielen rajoilla: Arjen kummat kokemukset. (Minna Opas)
Antti Tanskanen & Mirkka Danielsbacka: Intergenerational family relations – an evolutionary social science approach. (Hannu Lehti)
Hannu Lahtinen: Socioeconomic differences in electoral participation. Insights from the Finnish administrative registers. (Aino Tiihonen)
Lotta Junnilainen: Lähiökylä: Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. (Pirjo Pöllänen)

Tiedoksi
Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2020
Westermarck-seuran erityispalkinto Merja Kinnuselle
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

3. Numero

Artikkelit
Kia Andell: Tiede ja sen toiset. Tieteen ja kokemustiedon rajatyö arkiymmärryksen ylittävissä kokemuksissa
Dan Sundblom: Nedläggning bland gamla och nya föreningar
Maija Korhonen & Sanna Rikala: Toipumista työtä varten: työn moraaliset järjestykset työuran katketessa mielenterveyssyistä
Kaisa Eskelinen: Kirjaamisen standardointi kotihoidossa

Kirjat
Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen, Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja: Tervetuloa jäteyhteiskuntaan. Aineellisen ylijäämän kanssa eläminen. (Maria Åkerman)
Suvi Salmenniemi, Johanna Nurmi, Inna Perheentupa & Harley Bergroth (toim.): Assembling Therapeutics: Cultures, Politics and Materiality. (Hanna Ylöstalo)
Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.): The policies of childcare and early childhood education. Does equal access matter? (Jaana Juutinen)
Lisa Adkins: The Time of Money. (Timo Harjuniemi)
Bengt Furåker & Kristina Håkansson: Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. (Manu Jalonen)
Mary Evans: The Persistence of Gender Inequality. (Venla Savola)
Heta Pöyliö: Institutions and the intergenerational transmission of socioeconomic resources. (Simo Arhippainen)
Hannu Lehti: The Role of Kin in Educational and Status Attainment. (Janne Salminen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2021 Helsingissä
Suomen Kulttuurirahaston apurahahaku
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille

4. Numero

Pääkirjoitus
Janne Autto & Maiju Saarreharju: Kriittisen ajattelun sosiaalisuudesta

Artikkelit
Linda Haapajärvi, Jutta Juvenius & Lotta Junnilainen: Hyvä naapuri, hyvä suomalainen – erontekojen ja kuulumisen käytännöt Helsingin monietnisillä asuinalueilla
Eveliina Heino & Annika Lillrank: Institutionaalisen luottamuksen rakentuminen – maahanmuuttajataustaiset perheet perus- ja vammaispalveluiden käyttäjinä
Anton Sigfrids & Mikko Jauho: Hoitosuositukset ja kolesterolihäiriöiden hoidon lääkkeellistyminen Suomessa 1986–2017
Jenny Säilävaara & Hilkka Mehtätalo: Sopivuus, oikeus ja terveys. Pitkäkestoinen imetys ja julkinen imetys mediateksteissä

Avauksia ja keskustelua
Mikko Lagerspetz: The Westermarck Society (noin) 80 vuotta

Kirjat
Otto Pipatti: Morality Made Visible. Edward Westermarck’s Moral and Social Theory. (JP Roos)
Jonathan M. Metzl: Dying of Whiteness. How the Politics of Racial Resentment Is Killing America’s Heartland. (Arttu Saarinen)
Satu Lidman: Taivas ja syli. Kertomus parisuhdeväkivallasta vanhoillislestadiolaisessa perheessä. (Aini Linjakumpu)
Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.): Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. (Hanna-Mari Husu)
Kristiina Brunila & Lisbeth Lundahl (toim.): Youth on the Move. Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. (Henna Pirskanen)
Arto Annila: Kaiken maailman kvantit. Luonnontieteellisen maailmankuvan tarkistus. (Ismo Kantola)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingissä 11.–12.3.2021
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille