2020

57. VUOSIKERTA

1. Numero

Pääkirjoitus 
Janne Autto & Maiju Saarreharju: Sosiologia yleissosiologisena lehtenä

Artikkelit
Mari Käyhkö: ”Osaanko mä nyt olla tarpeeks yliopistollinen?” Työläistaustaiset yliopisto-opettajanaiset ja luokan kokemukset
Minna Tuominen & Elina Kilpi-Jakonen: Hyvinvoinnin sosiaaliset juuret. Luokka-analyysi sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä
Jukka Syväterä: Tieteen monitahoinen auktoriteetti. Analyysi eduskunnan uutta lainsäädäntöä koskevista keskusteluista
Marja Peltola: Ristiriitainen maskuliinisuuskerronta ja tunteiden jakamisen mahdollisuudet poikien läheissuhteissa

Avauksia ja keskustelua
Teppo Eskelinen: Jälkikolonialistiset jatkuvuudet sosiologisesta näkökulmasta: esimerkkinä nigerialaiskirjeet

Juhlaluennot
Semi Purhonen: Vertaileva kulttuurisosiologia ja yhteiskunnallinen muutos

Kirjat
Arto Jokinen: Isänmaan miehet: maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa. (Markku Soikkeli ja Ville Kivimäki toim.) (Suvi Ronkainen)
Michale Egerer, Virve Marionneau & Janne Nikkinen (toim.): Gambling policies in European welfare states: Current challenges and Future Prospects. (Jaana Lähteenmaa)
Matti Parjanen: Mister Koli, oletteko kommunisti? Yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä. (Ari Antikainen)
Richard Baldwin: The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work. (Tuomo Alasoini)
Charles Umney: Class Matters. Inequality and Exploitation in 21st Century Britain. (Harri Melin)
Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola (toim.): Hiljainen vastarinta. (Tapio Nykänen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Rovaniemellä 26.–27.3.2020
Vuonna 2019 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Pääkirjoitus
Janne Autto & Maiju Saarreharju: Sosiologia koronapandemian keskellä ja tutkimushaasteen edessä

Artikkelit
Hannu Lehti & Esa Karonen: Koulutuksen laajentuminen, koulutusinflaatio ja palkkatulojen heterogeenisyys eri yliopistoaloilla 1990- ja 2000-luvulla
Katariina Mäkinen: Uuden työn lupaukset äitiysbloggaajien arjessa
Päivi Armila: Laatikkopyöriä ja juoksuvöitä. Apu- ja urheiluvälineet vammaisurheilun sosiaalisina välityksinä
Mikko J. Virtanen & Antti Silvast: Monipaikkainen kehystymistutkimus

Kirjat
J.K. Gibson-Graham, Jenny Cameron, Stephen Healy & Eeva Talvikallio: Elävä Talous. Yhteisen tulevaisuuden toimintaopas. (Veera Kinnunen)
Stuart Hall: Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta. (Mikko Lehtonen & Olli Löytty toim.) (Elisabeth Wide)
Marja-Liisa Honkasalo & Kaarina Koski (toim.): Mielen rajoilla: Arjen kummat kokemukset. (Minna Opas)
Antti Tanskanen & Mirkka Danielsbacka: Intergenerational family relations – an evolutionary social science approach. (Hannu Lehti)
Hannu Lahtinen: Socioeconomic differences in electoral participation. Insights from the Finnish administrative registers. (Aino Tiihonen)
Lotta Junnilainen: Lähiökylä: Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. (Pirjo Pöllänen)

Tiedoksi
Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2020
Westermarck-seuran erityispalkinto Merja Kinnuselle
Contents and Abstracts in English
Ohjeita kirjoittajille