2019

56. VUOSIKERTA

1. Numero

Pääkirjoitus 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Sosiologisen kerronnan politiikka

Artikkelit
Matti Hyvärinen, Mari Hatavara & Hanna Rautajoki: Kerronta, asemointi ja haastattelun analyysi
Tuija Virkki: Moraalisen ekskluusion mekanismit maahanmuuttajamiesten väkivaltaa koskevassa kansalaiskeskustelussa
Maiju Tanninen: Kroonisen väsymysoireyhtymän tuottaminen potilaiden verkkoyhteisön itsehoidon käytännöissä
Teppo Eskelinen, Sanna Ryynänen & Martta Tuomaala: Kilpailutus ja osallisuuden rakenteellise ehdot siivoojien arjen työelämässä

Juhlaluennot
Merja Kinnunen: Sosiologian lupaus. Sosiologian professori Merja Kinnusen jäähyväisluento 26.10.2018, Lapin yliopisto

Kirjat
Petteri Eerola & Hanna Pirskanen (toim.): Perhe ja tunteet (Vaula Tuomaala)
Anna Lowenhaupt Tsing: The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins (Mikko J. Virtanen)
Jens Beckert: Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics (Mika Pantzar)
Juha Suoranta: C. Wright Millsin sosiologinen elämä (Tommi Hoikkala)
David Lyon: The Culture of Surveillance (Harri Melin)
Siegliende Rosenberger, Verena Stem & Nina Merhaut (toim.): Protest Movements in Asylum and Deportation (Maija Jokela)
Ole Jacob Madsen: The Psychologization of Society. On the Unfolding of the Therapeutic in Norway (Pekka Kuusela)

Tiedoksi
Vuonna 2018 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Sosiologipäivät Turussa 28.–29.3.2019
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Pääkirjoitus 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Häirinnästä vapaa yliopisto

Artikkelit
Anna Elomäki, Paula Koskinen Sandberg, Johanna Kantola & Milja Saari: Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot 2010–2017
Henri Koskinen & Arttu Saarinen: Innovaatioita, kasvua ja yrittäjämäisiä kansalaisia: Yrittäjyyspuhe suomalaisissa hallitusohjelmissa 1979–2015
Armi Mustosmäki & Tiina Sihto: Äitiyden katuminen intensiivisen äitiyden kulttuurissa
Pälvi Rantala: Päiväunet arjen koreografiana

Kirjat
Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskunta III: Kohti uutta poliittista taloutta (Ville-Pekka Sorsa)
Jarno Valkonen (toim.): Häiritsevä yhteiskuntatutkimus (Kia Andell)
Miguel A. Centeno & Elaine Enriquez: War & Society (Ilmari Käihkö)
Anna Alanko: Improving Mental Health Care. Finnish Mental Health Policy Rationale in the Era of Dehospitalization (Sanna Rikala)
Jukka Syväterä: Creation and Domestication of Global Policy Trends. The Case of National Bioethics Committees (Karoliina Snell)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Turussa 28.–29.3.2019
Westermarck-seuran johtokunnan, Sosiologia-lehden ja Westermarck-seuran opiskelijajaoston syrjinnän ja häirinnän vastainen kannanotto: Häirintävapaa yliopisto
Vuoden sosiologiteko -palkinto 2018
Westermarck-seuran gradupalkinto 2018
Contents and Abstracts in English

3. Numero

Pääkirjoitus 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Lisääntymisen sosiologiaa

Artikkelit
Anne Laiho & Pia Vuolanto: Tieteidenvälisyys terveystutkimuksessa: Miten sukupuolentutkimuksen näkökulma ilmenee hoitotieteen tutkimuksessa?
Tarja Aaltonen, Lea Henriksson, Tiina Tiilikka, Heli Valokivi & Minna Zechner: Maisema omaelämäkirjoitusten kerronnallisena resurssina
Sanna Raudaskoski, Eerik Mantere & Satu Valkonen: Älypuhelin ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen muuttuvat käytänteet
Jarkko Kosonen, Alisa Puustinen & Teemu Tallberg: Maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen – siviilipalvelusvelvollisten ja reservistä eroavien kokemuksia asevelvollisuudesta ja hyvinvointivaltiosta

Kirjat
Magnus Boström & Debra J. Davidson (toim.): Environment & Society. Concepts and Challenges (Suvi Huttunen)
Saskia Sassen: Karkottamisen logiikka (Markus Himanen)
Ville Lähde & Johanna Vehkoo (toim.): Karkottamisen logiikka – Brutaali ja monimutkainen maailmantalous (Markus Himanen)
Anne Murcott: Introducing the Sociology of Food and Eating (Mari Niva)
Göran Therborn: Kadotettu kansankoti – Kuinka pääoma kaappasi Ruotsin (Esa Karonen)
Mari Kuukkanen: Anarkistien keinot ja päämäärät. Tutkimus suomalaisesta anarkistiliikkeestä 2010-luvun alussa (Keijo Lakkala)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Rovaniemellä 26.–27.3.2020
Contents and Abstracts in English

4. Numero

Editorial 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Acknowledging and Saying Thanks

Articles
Anna-Mari Almila & David Inglis: Hijabs, Gifts and the Creation and Operation of Social Relationships: Gifting Relations Amongst Muslim Women in Contemporary Finland
Pieta Hyvärinen: Beekeeping Expertise as Situated Knowing in Precarious Multispecies Livelihoods
Miisa Törölä: Not Criminally Responsible Offenders with Mental Illness in Finland: Social Control and Situational Characteristics of Offences
Maria Ehrnström-Fuentes, Mikko Jauho & Piia Jallinoja: Perceptions and Experiences of Sustainability among Producers in the REKO Alternative Food Network in Finland

Books
Thomas Hylland Eriksen, Sanna Valkonen and Jarno Valkonen (eds.): Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging (Mikko Lehtonen)
Mianna Meskus: Craft in Biomedical Research: The iPS Cell Technology and the Future of Stem Cell Science (Mikko J. Virtanen)
Salla Tuomivaara: Animals in the Sociologies of Westermarck and Durkheim (Lotta Hautamäki)
Heta Tarkkala: Reorganizing Biomedical Research: Biobanks as Conditions of Possibility for Personalized Medicine (Elina I. Mäkinen)
Tuukka Ylä-Anttila: The Populist Toolkit. Finnish Populism in Action 2007-2016 (Niko Pyrhönen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Rovaniemellä 26.–27.3.2019
Hae Sosiologian toimituskunnan jäseneksi
Contents and Abstracts in English