2018

55. VUOSIKERTA

1. Numero

Pääkirjoitus: 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Feminististä sosiologiaa

Artikkelit
Anni Rytioja & Kirsi Pauliina Kallio: Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja nuorten kansalaisuudesta politiikkakyselyjen valossa
Hanna Laitinen: Miten ja kenelle valtakunnalliset nuorisojärjestöt legitimoivat toimintansa
Vaula Tuomaala: Vapaasti valittua elämää? Asukkaiden toimijuus asunto ensin -palveluissa
Tomi Oinas, Petri Ruuskanen, Tomi Kankainen, Timo Anttila & Mari Kivitalo: Sosiaalinen pääoma ja yksilötason tulokehitys Suomessa

Kirjat
Pasi Pyöriä (toim.): Työelämän myytit ja todellisuus (Raija Julkunen)
John H. Goldthorpe: Sociology as a Population Science (Pasi Pyöriä)
María Puig de la Bellacasa: Matters of Care. Speculative Ethics in More than Human Worlds (Veera Kinnunen)
Allison Hui, Theodore Schatzki & Elizabeth Shove (toim.): The Nexus of Practices. Connections, Constellations, Practitioners (Sanna Raudaskoski)
Siniša Malešević: The Rise of Organised Brutality: A Historical Sociology of Violence (Ilmari Käihkö)
Martin Daly: Killing the Competition: Economic Inequality and Homicide (Antti Kähäri & Hannu Lehti)
Lotta Hautamäki: Movements of Moods – Interplay Between Science, Clinical Practice and Patient in Psychiatry (Aaro Tupasela)
Toni Ruuska: The Reproduction of Capitalism in the 21st Century: Higher Education and Ecological Crisis (Meeri Karvinen)

Tiedoksi
Vuonna 2017 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Sosiologipäivät Joensuussa 15.-16.3.2018
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Pääkirjoitus: 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Avoimen tilan sosiologit
Call for papers: the 2019 English issue of Sosiologia

Artikkelit
Hanna-Mari Ikonen: ”Sitä palkintoo ei ehkä koskaan tule”: Toimijuuden tunnustus ja maaseudun naisyrittäjät
Ritva Salminiitty: Laantuuko poliittinen tuki osallistuvalle demokratialle? Tapaustutkimus Turun kaupunginvaltuustosta
Marja Alastalo & Riikka Homanen: Yksilöfaktaa ja väestötietoa. Väestökirjanpito ulkomaalaisten hallinnan ja tietämisen teknologiana
Sonja Kosunen & Nina Haltia: Valmennuskurssit ja koulutuskuluttajuus: tutkimus kurssijärjestäjien puhetavoista

Kirjat
Nina Timosaari: Edvard Westermarck – totuuden etsijä
Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson & Camilla Kronqvist (toim.): Evolution, Moral Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck (Petri Ylikoski)
Susan Sundback, Thomas Rosenberg & Anne Rosenlew (toim.): Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid  Åbo Akademi (Timo Toivonen)
Michael Marmot: The Health Gap (Antti Kähäri)
Martin Heidenreich (toim.): Exploring Inequality in Europe – Diverging Income and Employment Opportunities in the Crisis (Margus Pruel)
Veera Kinnunen: Tavarat tiellä. Sosiologinen tutkimus esinesuhteista muutossa (Turo-Kimmo Lehtonen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Joensuussa 15.-16.3.2018
Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2018
Westermarck-seuran gradupalkinto
Contents and Abstracts in English

3. Numero

Pääkirjoitus: 
Riikka Homanen & Marianne Mäkelin: Sosiologien luokat ja luokitukset
Extended call for papers: the 2019 English issue of Sosiologia

Artikkelit
Päivi Berg, Anu-Hanna Anttila ja Vuokko Härmä: Lähteminen ja jääminen luokkatekona – nuorten aikuisten kiinnittyminen kotiseutunsa yhteisöön
Lina van Aerschot & Jarkko Salminen: Hyvä, paha lähiö – nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma
Ville Kainulainen: Työntekijöiden ääni ja tunteet matalapalkkaisen yksityisen palvelusektorin luottamusmiestoiminnassa
Esko Harni & Miikka Pyykkönen: Yrittäjyyskasvatus ja kansalaisuuden eetos

Kirjat
Marjo Liukkonen: Hennalan naismurhat 1918 (Sari Näre)
Sari Kivistö & Sami Pihlström: Sivistyksen puolustus. Miksi akateemista elämää tarvitaan? (Suvi Ronkainen)
Risto Heiskala & Jari Aro (toim.): Policy Design in the European Union. An Empire of Shopkeepers in the Making? (Niilo Kauppi)
Eeva Luhtakallio & Maria Mustranta: Demokratia suomalaisessa lähiössä (Eeva Puumala & Liina Sointu)
Antti Gronow & Tuukka Kaidesoja (toim.): Ihmismielen sosiaalisuus (Melisa Stevanovic)
Janne Kivivuori, Mikko Aaltonen, Matti Näsi, Karoliina Suonpää & Petri Danielson: Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa (Timo Harrikari)
Teemu Kemppainen: Disorder and insecurity in a residential context. A study focusing on Finnish suburban housing estates built in the 1960s and 1970s (Mika Hyötyläinen)
Maria Ohisalo: Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus (Laura Salonen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Turussa 28.-29.3.2019
Ilmiö – sosiologinen media kaikille
Contents and Abstracts in English
Westermarck-seuran puheenjohtajan haku

4. Numero

Johdatus teemanumeroon: 
Lena Näre: Rajat, siirtolaisuus ja epävirallinen muuttoliike

Artikkelit
Olivia Maury: Kansainväliset opiskelijat prekaarina työvoimana Suomessa. Kokemuksia työnteosta opiskelijan oleskeluluvan varassa
Lena Näre: ”Olemme täällä näyttämässä, että olemme ihmisiä siinä missä muutkin” – Etnografinen tutkimus turvapaikanhakijoiden protestista Helsingissä
Jukka Könönen: Epävirallisen muuttoliikkeen moninaiset muodot Suomessa: Ulkomaalaisten säilöönotto ikkunanan paperittomuuteen
Miika Tervonen & Anca Enache: Romanisiirtolaiset ja arjen rajallistaminen Helsingissä

Kirjat
Suvi Keskinen, Aminkeng Atabong Alemaji, Markus Himanen, Antti Kivijärvi, Uyi Osazee, Nirosha Pöyrylä & Venla Rousku: Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa (Anitta Kynsilehto)
Donatella della Porta (toim.): Solidarity Mobilizations in the ”Refugee Crisis”: Contentious Moves (Paula Merikoski)
Mari Maasilta & Kaarina Nikunen (toim.): Pakolaisuus, tunteet ja media (Tuija Virkki)
Katie Walsh & Lena Näre (toim.): Transnational Migration and Home in Older Age (Minna Zechner)
Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (Sari Pöyhönen)
Saara Pellander: Gatekeepers of the Family: Regulating Family Migration to Finland (Sanna Mustasaari)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Turussa 28.-29.3.2019
Contents and Abstracts in English