2017

54. vuosikerta

1. Numero

Pääkirjoitus:
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Sosiologipäivien sosiologiaa

Artikkelit
Mari Käyhkö: Keinumista kahden maailman välissä. Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja muuttuva suhde kotimaailmaan
Jarno Valkonen, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja, Johanna Saariniemi, Reetta Näsi, Riitta Uusisalmi & Janne Honkasilta: Jätehallinta ja ympäristönsuojelu
Jari Martikainen & Anneli Hujala: Johtajuuden visuaaliset kategoriat
Maija Jokela: Kaupungin rajat. Sosiaalikeskus Satama, nuorisopolitiikka ja romanit

Kirjat
Hanna-Kaisa Hoppania, Olli Karsio, Leena Näre, Antero Olakivi, Liina Sointu, Tiina Vaittinen & Minna Zechner: Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä (Sonja Miettinen)
Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.): Kuoleman kulttuurit Suomessa (Suvi Holmberg)
Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.): Ruumiillisuus ja työelämä – Työruumis jälkiteollisessa taloudessa (Timo Aho)
Satu Lidman: Väkivaltakulttuuri perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia (Kevät Nousiainen)
Raili Gothóni & Ulla Siirto (toim.): Pakolaisuudesta kotiin (Ville-Samuli Haverinen)
Steve Fuller: The Academic Caesar. University Leadership is Hard (Jussi Kivistö)
Piia Seppänen, Mira Kalalahti, Risto Rinne & Hannu Simola (toim.): Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka (Outi Sirniö)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Tampereella 23.-24.3.2017
Vuonna 2016 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Pääkirjoitus:
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Sosiologit vastaan taskulaskimet

Artikkelit
Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen & Virve Peteri: Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi
Tuomo Laihiala & Maria Ohisalo: Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittarina
Aila-Leena Matthies: Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa
Satu Husso: Kohtuullinen utopia. Eettisen itsen luominen kasvukriittisen yhteiskunnallisen liikkeen teksteissä

Avauksia ja keskustelua
Teppo Eskelinen & Laura Kumpuniemi: Jakamistalous ja solidaarisuustalous: uusien talousmuotojen erottelun tarpeesta

Kirjat
Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Elina Pekkarinen)
Michèle Lamont & Nissim Mizrachi (toim.): Responses to Stigmatization in Comparative Perspective (Minna Seikkula)
Katherine J. Cramer: The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker &
Arlie Russell Hochschild: Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right (Tuukka Ylä-Anttila)
Saskia Sassen: Expulsions (Harri Melin)
Elspeth Probyn: Eating the Ocean (Sari Irni)
Jonas Frykman & Maja Povrzanovic-Frykman (toim.): Sensitive Objects. Affect and Material Culture (Veera Kinnunen)
Marita Husso & Risto Heiskala (toim.): Sukupuolikysymys (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo)

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria II. Modernin maailman talous ja sen kritiikki (Ville-Pekka Sorsa)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Tampereella 23.-24.3.2017
Westermarck-seuran gradupalkinto 2017
Vuoden Sosiologiteko-palkinto 2017
Contents and Abstracts in English

3. Numero

Pääkirjoitus:
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Älä tavoittele tieteen pikavoittoja

Artikkelit
Pertti Alasuutari: Määräysvalta vakuuttelun retoriikassa: Koetun hyvinvoinnin käsitteen leviäminen ja kotoistuminen Suomeen
Eveliina Heino: Peruspalvelukokemukset ja arjen kansalaisuuden rakentuminen venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa
Nora Schuurman: Eläimen kuolema lapsuuden kokemuskertomuksissa
Marjukka Colliander: Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa. Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia

Kirjat
Tiina Arppe: Uskonto ja väkivalta. Durkheimin perilliset (Paul-Erik Korvela)
Bernard Stiegler: Automatic Society. The Future of Work. Volume 1 (Harri Melin)
Donna J. Haraway: Staying with the Trouble – Making Kin in the Chthulucene (Pihla Hänninen)
Maria do Mar Pereira: Power, Knowledge and Feminist Scholarship. An Ethnography of Academia (Kirsti Lempiäinen)
Harriet Bradley: Fractured Identities: Changing Patterns of Inequality (Venla Rousku)
Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz, Jan Skopek & Moris Triventi (toim.): Models of Secondary Education and
Social Inequality – An International Comparison (Antero Virtanen)
Veera Nuutinen (toim.): Uusi työväki. Työ ja yrittäjyys prekarisoituvan palkkatyön yhteiskunnassa (Minna Ylikännö)
Mika Helander, Ilkka Levä & Sanna Saksela-Bergholm (toim.): Työaikakirja (Merita Jokela)
Armi Mustosmäki: How Bright are the Nordic Lights? Job Quality Trends in Nordic Countries in a Comparative Perspective (Tuomo Alasoini)
Brad West (toim.): War Memory and Commemoration (Ville Kivimäki)
William Bridel, Pirkko Markula & Jim Denison (toim.): Endurance Running: A Socio-Cultural Examination (Erkki Vettenniemi)
Minna Säävälä: Muukalainen tuli kylään: Ihmisten matkassa halki aikojen, paikkojen ja tunteiden (Annastiina Kallius)
Veikko Eranti: Individuals Doing Politics. Urban Participation, Social Media Campaining and Online Nanopolitics (Risto Heiskala)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Joensuussa 15.-16.3.2018
Puheenjohtajan hakuilmoitus
Contents and Abstracts in English

4. Numero

Pääkirjoitus:
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Looking back and Signing Off

Artikkelit
Anna Alanko & Matilda Hellman: Service Users and Experts in Finnish Mental Health Care Planning: Three Phases of Expansion and Inclusion
Christopher Brennan: More than Just “Volunteers”? Working Tourists as a Labor Source in Finnish Lapland
Yên Mai: Constructing Queerness in Vietnam: Essentialism, Homonormativity, and Social Hierarchy
François Dépelteau: Toward a Processual-Relational Adaptation of “Substantialist” Sociology: Starting with Durkheim

Kirjat
Katherine Twamley, Mark Doidge & Andrea Scott (eds.): Sociologists’ Tales. Contemporary Narratives on Sociological
Thought and Practice (Oili-Helena Ylijoki)
Sareeta Amrute: Encoding Race, Encoding Class. Indian IT Workers in Berlin (Marja Peltola)
Dave Elder-Vass: Profit and Gift in the Digital Economy (Katariina Mäkinen)
Hannele Harjunen: Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body (Tuija Koivunen)
Ross Barnett, Graham Moon, Jamie Pearce, Lee Thompson & Liz Twigg: Smoking Geographies. Space, Place and Tobacco (Anu Katainen)
Jean-Yves Camus & Nicolas Lebourg: Far-Right Politics in Europe (Vesa Puuronen)
Didier Fassin (ed.): If Truth Be Told. The Politics of Public Ethnography (Pilvi Hämeenaho)
Outi Sirniö: Constrained Life Chances: Intergenerational Transmission of Income in Finland (Esa Karonen)

Tiedoksi
Hae Sosiologia-lehden toimituskunnan jäseneksi
Sosiologipäivät Joensuussa 15.-16.3.2018