2016

52. Vuosikerta

1. Numero

Pääkirjoitus
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Sosiologia-lehti ja kotimainen tiedejulkisuus

Artikkelit
Semi Purhonen & Arho Toikka: ”Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät. Esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015
Tuukka Kaidesoja: Sosiologiset keskitason teoriat ja teorianmuodostuksen dynamiikka
Pasi Pyöriä & Satu Ojala: Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta?

Avauksia ja keskustelua
Sosiologian tulevaisuus
Markus Silvasti: Yltiöturvallistamisesta turvuuteen

Kirjat
Thomas Piketty: Le capital au XXIe siècle (Turo-Kimmo Lehtonen)
Juho Saari: Huono-osaiset – Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla (Heta Pöyliö)
Eeva Jokinen ja Juhana Venäläinen (toim.) Prekarisaatio ja affekti (Hanna Ylöstalo)
Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (Mikko J. Virtanen)
Kai Eriksson (toim.): Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa (Petro Poutanen)
Maurizio Lazzarato: Signs and Machines; Maurizio Lazzarato: Velkaantunut ihminen (Ilkka Pirttilä)
Markku Kivinen ja Leena Vähäkylä (toim.): Venäjän palatseissa ja kaduilla (Pirjo Pöllänen)
Hanna Rautajoki: Hyvät ”kanssalaiset”! Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa (Pirkko Nuolijärvi)

Tiedoksi
Vuonna 2015 Suomessa ilmestyneet sosiologian väitöskirjat
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Editorial
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Editorial

Articles
Mika Hyötyläinen: The Poverty of Theory in Finnish Segragation Research
Marta Choroszewicz: Women Attorneys and Genderng Processes in Law Firms in Helsinki
Mathias E. Ebot & Päivi Armila: Contested Fathering. Cameroonian Fathers Facing Parenthood in the Finnish Welfare State
Anastasia Diatlova: Constructing the Nation through Managing Sex. Discourses on Nationhood and Commercial Sex in Finland.

Book Reviews
Daniel R. Huebner: Becoming Mead. The Social Process of Academic Knowledge; George Herbert Mead: Mind, Self & Society (Erkki Kilpinen)
Zizi Papacharissi: Affective Publics. Sentiment, Technology, and Politics (Tiina Rättilä & Jarmo Rinne)
Frauley, Jon, ed.: C. Wright Mills and the Criminological Imagination. Prospects for Creative Inquiry (Anne Alvesalo-Kuusi)
Mark Frezzo: The Sociology of Human Rights: An Introduction (Linda Hart)
Joel Stillerman: The Sociology of Consumption: A Global Approach (Outi Sarpila)
Steve Woolgar & Daniel Neyland: Mundane Governance. Ontology and Accountability (Johanna Saariniemi)
Alain Touraine: After the Crisis (Juhana Venäläinen)
Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen & Bodil Ravneberg: Felleskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbyggning i flerkulturelle lokalsamfund (Louise Lund Liebmann)
Erkko Anttila: Esikaupunkien vuosisata. Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla (Kaisa Kuurne)
Michael Egerer: Institutional footprints in the addiction image. A focus-group study with Finnish and French general practitioners and social workers (Geoffrey Hunt)
Lisa Berntsen: Agency of labour in a flexible pan-European labour market. A qualitative study of migrant practices and trade union strategies in the Netherlands (Valeria Pulignano)

FYI
The Annual Conference of the Westemarck Society 17 & 18 March in Jyväskylä, Finland; Sosiologia-journal’s article reward 2016; Westermarck Society’s master’s thesis reward 2016

3. Numero

Pääkirjoitus:
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Tiedejulkaisemisen etiikka ja tiedeyhteisön vastuu

Artikkelit
Johanna Hokka: Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä
Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Rajava: Tarinankerronnan psykofysiologiaa
Sampsa Hyysalo: Sosiologinen materia – toimijaverkostoteoreettisen tutkimustarinan ohennus
Marika Haataja: Miesten seksuaalisen nautinnon hallinta

Avauksia ja keskustelua
Veera Kinnunen: Jakaisimmeko elämämme jätteen kanssa? Eettisen materialismin hahmottelua
Niina Vuolajärvi: Ihmiskauppanarratiivit ja seksityön todellisuus
Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen: Prekarisaatio elettävämmäksi

Kirjat
Mike Savage: Social Class in the 21st Century (Harri Melin & Jukka Gronow)
Robert J. Gordon: The Rise and Fall of American Growth. The U.S. Standard of Living since the Civil War (Antti Kasvio)
Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä? (Taru Kekoni)
Janne Autto & Mikael Nygård (toim.): Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus (Jyri Liukko)
Hannu Simola: PISA. Koulutusihmeen paradoksit (Päivi Naskali)
Maarit Jaakkola: The Contested Autonomy of Arts and Journalism. Change and Continuity in the Dual Professionalism of Cultural Journalism (Riie Heikkilä)

Tiedoksi
Puheenjohtajat hakuilmoitus
Contents and Abstracts in English

4. Numero

Pääkirjoitus:
Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Osallistuva sosiologia

Artikkelit
Juha Herkman: Populistiskandaalit uutena poliittisen skandaalin muotona – esimerkkeinä Halla-ahon ja Immosen tapaukset
Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo: Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen: Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa

Avauksia ja keskustelua
Kaisa Kuurne: Kuulumisen materiaalit ja yhteisösidosten rakentuminen kaupungissa
Mikko Mäntysaari & Jorma Hänninen: Unohdettu sosiologi

Kirjat
Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi (Mari Kivitalo & Timo Anttila)
Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela & Jasmine Westerlund (toim.): Kipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi (Annamaria Marttila)
Lisa Mckenzie: Getting by. Estates, Class and Culture in Austerity Britain (Elina Turunen)
Wolfgang Streeck: Ostettua aikaa. Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi (Harri Melin)
Jari Ehrnrooth: Hyvintoimintayhteiskunta: Miten aikamme kriisi ratkeaa? (Jari Autioniemi)
Jonas Sivelä: Kaiken takana on salaliitto (Tuukka Ylä-Anttila)
Eva Illouz: Israel – Soziologische Essays (Pekka Kuusela)
Jere Nieminen: Hirviä ja ihmisiä. Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa (Jarno Valkonen)
Jussi Vauhkonen: Elatuksesta eläkkeeseen. Vanhuudenturva suomalaisessa työnantajapolitiikassa työeläkejärjestelmän rakentamiseen saakka (Hannu Uusitalo)
Juhani Tarkkonen: Näin on tehty ennenkin. Tutkimus turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallintaa estävistä ja vaikeuttavista uskomuksista (Tuomo Alasoini)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Tampereella 23.-24.3.2017
Contents and Abstracts in English