2015

51. Vuosikerta

1. Numero

Pääkirjoitus
Eeva Luhtakallio: Rohkea sosiologia

Artikkelit
Osmo Kivinen & Tero Piiroinen: Ihmisevoluution nopeutuva rytmi.
Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi
Jukka Törrönen, Christoffer Tigerstedt & Elina Vismanen:
Mitä annettavaa Latourilla on riippuvuuksien tutkimiselle? Omaelämäkerrat latourlaisen analyysin koetinkivenä

Avauksia ja keskustelua
Sosiologian tulevaisuus
Lena Näre: Sosiologian kaksi lupausta
Risto Heiskala: Maailmankansalaisen sosiologia
Linda Haapajärvi: Je suis Charlie, moi non plus…
Mikko J. Virtanen: Ulrich Beckin (1944–2015) sosiologinen perintö
Pentti Luoma: Oulun yliopiston pieni ja pienempi sosiologia

Kirjat
Semi Purhonen & työryhmä: Suomalainen maku (Sonja Kosunen)
Salla-Maria Laaksonen, Janne Matikainen & Minttu Tikka (toim.): Otteita verkosta; Jaakko Suominen et al.: Sosiaalisen median lyhyt historia (Veikko Eranti)
Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva tutkimus (Mari Kuukkanen)
Pauli Kettunen & Klaus Petersen (toim.): Beyond Welfare State Models;Catherine Kingfisher: A Policy Travelogue (Janne Autto)
Theodore D. Kemper: Status, Power and Ritual Interaction (Juha Klemelä)
Mylène Gaulard: Karl Marx à Pékin (Timo Soukola)

Tiedoksi
Vuonna 2014 Suomessa ilmestyneet sosiologian väitöskirjat
Contents and Abstracts in English

2. Numero

Artikkelit
Outi Rantala: Lomakodin rytmittämä arki
Heikki Ervasti & Anniina Kaittila: Mikä selittää parisuhteen ristiriitoja?
Tarkastelussa kotityöt, raha ja ansiotyö
Antti Halmetoja: Käsiteanalyysi universalismin ulottuvuuksista sosiaalipolitiikassa

Avauksia ja keskustelua
Pekka Sulkunen: Sosiologian kriittinen nykytietoisuus

Kirjat
Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia (Jaana Maksimainen)
Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.): Isän kokemus (Katri Otonkorpi-Lehtoranta)
Riikka Homanen: Neuvolan mahdollistava ja normittava valta (Elina Oinas)
Jenni Simonen: Lähentyvätkö naisten ja miesten juomatavat? Kvalitatiivinen tutkimus sukupuolesta ja juomisesta (Ritva Nätkin)
Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia (Pälvi Rantala)
Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta (Hanna Vilkka & Tiina Airaksinen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingissä 5.-6.3.2015 ja Westermarck-seuran gradupalkinto
Contents and Abstracts in English

3. Numero

Pääkirjoitus:
Eeva Luhtakallio: Yhteiskuntakoe ja sosiologin tehtävä

Johdatus teemanumeroon:

Ilkka Arminen & Mika Simonen: Kokeellisen sosiologian lupaus

Artikkelit
Petri Ylikoski: Hyviä ja huonoja perusteita kokeelliselle sosiologialle
Melisa Stevanovic & Mikko Kahri: Kokeellinen keskustelunanalyysi
Ilkka Arminen & Mika Simonen: Imitaatiopeli vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen ja yhteiskunnallisten jakojen tutkimusvälineenä
Katariina Warpenius: Ostokokeet alkoholipoliittisena interventiona. Metodisia pulmia ja hallinnallista hämminkiä

Avauksia ja keskustelua
Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen & Anu Valtonen: Sosiologinen opettaminen

Kirjat
Gina Perry: Behind the Shock Machine (Kari Mikko Vesala)
Jonathan Haidt: The Righteous Mind (Antti Gronow)
Riitta Hari et al.: Ihmisen mieli (Jussi P. P. Jokinen)
Sari Irni, Mianna Meskus & Venla Oikkonen (toim.): Muokattu elämä (Heta Tarkkala)
Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.): Addiktioyhteiskunta (Tiina Valkendorff)
Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.): Muuttajat (Saara Koikkalainen)
Ilkka Ruostetsaari: Vallan sisäpiirissä (Anu Katainen)
Göran Therborn: Eriarvoisuus tappaa; Kirsti Lempiäinen & Tiina Silvasti (toim.): Eriarvoisuuden rakenteet (Mikko Niemelä)
Beverley Skeggs: Elävä luokka (Marja Peltola)
Jukka Mäkinen & Heikki Saxén (toim.): John Rawlsin filosofia (Milla Vaha)
Maurice Merleau-Ponty: Filosofisia kirjoituksia (Mimosa Pursiainen)
Olli Lagerspetz & Kirsti Suolinna: Edward Westermarck (Märta Salokoski)

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2016 Jyväskylässä
Hae Sosiologia-lehden toimituskunnan jäseneksi
Contents and Abstracts in English

4. Numero

Editorial
Eeva Luhtakallio & Tuukka Ylä-Anttila: For a Bright and Open Future of Sosiologia

Articles
Margarethe Olbertz-Siitonen & Marko Siitonen: The Silence of the Finns. Exploring the Anatomy of an Academic Myth
Matilda Hellman & Anu Katainen: The Autonomous Finnish Man Against the Nanny State in the Age of Online Outrage. The State and the Citizen in the ”Whiskygate” Alcohol Policy Debate
Daria Krivonos: (Im)mobile Lives. Young Russian Women’s Narratives of Work and Citizenship Insecurities in Finland
Michael Egerer & Anna Alanko: Problem Gambling and the Non-Medical Addiction Model. Finnish General Practitioners’ and Social Workers’ Perceptions
Nicholas Gane: Central Banking, Technocratic Governance and the Financial Crisis. Placing Quantitative Easing Into Question

Book Reviews
Alice Goffman: On the Run (Linda Haapajärvi)
Bruno Latour: Enquête sur les Modes d’Existence (Turo-Kimmo Lehtonen)
James Côté: Youth Studies (Sanna Aaltonen)
Nina Eliasoph: The Politics of Volunteering (Janne Autto)
Ricca Edmondson: Ageing, Insight and Wisdom (Jenni Spännäri)
Stephen P. Hinshaw & Richard M. Scheffler: The ADHD Explosion (Aleksi Hupli)
Freek van der Vet: Finding Justice at the European Court of Human Rights (Lisa McIntosh Sundstrom)
Terhi Tuukkanen: A Framework for Children’s Participation in Online Environments (Jenni Raitanen & Tuuli Turja)
Irene Prix: Limits of Meritocracy (Timo M. Kauppinen)
FYI
The Annual Conference of the Westemarck Society 17 & 18 March in Jyväskylä, Finland