2014

1. Numero

Pääkirjoitus
Eeva Luhtakallio: Puoli vuosisataa sosiologiaa, 1-3

Artikkelit
Mari Käyhkö: Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko? Työläistaustaiset naiset,yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset, 4-20
Veikko Eranti: Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta, 21-38
Anu Valtonen: Talous nukkuu meissä. Kulttuurianalyysi nukkumisen,
työn ja talouden yhteenkietoutumisesta, 39-54
Heikki Huilaja: Rekrytoinnin aika. Työnhaun neuvoteltu konteksti, 55-70

Kirjat
Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara (toim.): Tieteen yleistajuistaminen (Erkki Karvonen), 71-73
Tero Piiroinen: Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta (Risto Heiskala), 73-76
Tapio Aittola (toim.): Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä (Timo Järvikoski), 76-77
Arto Selkälä: Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa (Johanna Kallio), 77-79
R. Danielle Egan: Becoming Sexual. A Critical Appraisal of the Sexualization of Girls (Ismo Kantola), 79-81
Janne Autto: Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta. Kentät, subjektiasemat ja oikeutukset (Jukka Törrönen), 81-84
Unn-Doris Karlsen Bæck & Gry Paulgaard (toim.): Rural Futures? Finding One’s Place Within Changing Labour Markets (Teemu Turunen), 84-86
Rogers Brubaker: Etnisyys ilman ryhmiä (suom. Erkki Vainikkala ja David Kivinen, toim. Petri Ruuska ja Jarno Valkonen) (Carita Lockmer), 86-88

Tiedoksi
Contents and Abstracts in English
Euroopan terveyssosiologikongressi Helsingissä
Superdemocracy Conference 2014
Sosiologipäivät Rovaniemellä 27.-28.3.2014
Klaus Mäkelä – Tekstit, teot ja elämä. Ilmoitus muistokirjasta

2. Numero

Pääkirjoitus
Jaana Maksimainen & Kaisa Ketokivi: Sidoksen ongelmasta, 101-105

Artikkelit
Anna-Maija Castrén & Riitta Högbacka: Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa, 106-122
Jaana Maksimainen: Avioliiton pelastamisesta parisuhteen hoitamiseen. Muodosta sisältöön, 123-138
Kaisa Ketokivi: Sidoksen kysymys sosiologisessa ajattelussa ja läheissuhteiden tutkimuksessa, 139-154

Avauksia ja keskustelua
Olli Pyyhtinen: Välitysten sosiologiaa. Sosiaalisista selityksistä sosiaalisen selittämiseen, 155-160
Heini Martiskainen: Kaikkien sidosten äiti? Äitiyden sidoksen tutkimisesta, 161-167
Riitta Jallinoja: Sosiaalisten sidosten tutkimisesta. Esimerkkeinä perhe ja suku, 168-173

Kirjat
Serge Paugam: Le lien social (Linda Haapajärvi & Teemu Kemppainen), 175-177
Michael Jackson: Between One and One Another (Atte Vieno), 177-179
Richard Sennett: Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation (Kaisa Ketokivi), 179-182
Margaret S. Archer: The Reflexive Imperative in Late Modernity (Anne Mattila), 182-184
Margaret Wetherell: Affect and Emotion. A New Social Science Understanding (Marjo Kolehmainen), 184-186

Tiedoksi
Conference: Power, Culture & Economy 2014
Sosiologipäivät Rovaniemellä 27.-28.3.2014
Sosiologia-lehden artikkelipalkinto 2014
Westermarck-seuran gradupalkinto 2013
Vuonna 2013 Suomessa ilmestyneet sosiologian alan väitöskirjat
Contents and Abstracts in English

3. Numero

Pääkirjoitus
Eeva Luhtakallio: Juhlavuosi jatkuu, ei anneta sen haitata

Artikkelit
Taru Kulmalainen: Symbolinen väkivalta virallisen ja epävirallisen koulun rakenteissa. Etnografinen analyysi sosiaalisesta kiusaamisesta ja tyttöjen kaverisuosiosta yläkoulussa
Mikko Jauho: Lääkärit asiantuntijatehtävissä. Henkivakuutus, lääkärintyön materiaaliset käytännöt ja ammattikunnan muodonmuutos
Ilpo Airio & Arttu Saarinen: Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa

Sosiologia-lehden 50-vuotisjuhlaseminaari
Antti Eskola: Onko sosiologia säilyttänyt innostavuutensa?
Kirsti Lempiäinen: Kirja-arviot ja sukupuoli
Marja Alastalo: Sosiologian menetelmät ja tutkimuksen infrastruktuuri
Eeva Luhtakallio: Sosiologian tulevaisuus

Kirjat
Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin (Jarno Valkonen)
Michel de Certeau: Arkipäivän kekseliäisyys 1 & 2 (Turo-Kimmo Lehtonen)
Janne Jalava (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät. Niklas Luhmannin ajattelu (Juha Koskela)
Marco Martiniello & Jan Rath (toim.): An introduction to international migration studies: European perspectives. (Perttu Salmenhaara)
Jyri Liukko: Solidaarisuuskone. Elämän vakuuttamisen ja vastuuajattelun muutos (Arttu Saarinen)
Davis Stuckler & Sanjay Basu: The Body Economic. Why Austerity Kills (Kauri Lindström)
Singulaarinen tapahtuma Rovaniemellä. Kolmas sosiologinen taidenäyttely. (Kalle Lampela)

Tiedoksi
Ajan merkit – mahdolliset maailmat. Westermarck-seuran valtakunnalliset sosiologipäivät Helsingissä 5.-6.3.2015 link
Contents and Abstracts in English

4. Numero

Artikkelit
Virve Peteri: Muotoiltuja toimijoita. Tapaustutkimus toimistotuolista
Tiina Suopajärvi: Kävelyssä rakentuva paikka. Oulun kaupunkikeskusta seniorikaupunkilaisten sosiomateriaalisena ympäristönä
Sanna Valkonen: Kuulumisen politiikat jälkikoloniaalisessa Lapissa. Epistemologisia, teoreettisia ja metodologisia mietelmiä

Avauksia ja keskustelua
Marja-Liisa Honkasalo, Kaisa Ketokivi & Anna Leppo: Moniselitteinen ja hämärä toimijuus
Jani Erola & Pekka Räsänen: Uutta vai vanhaa sosiologiaa? Vastine kirja-arvioon

Kirjat
Hanna-Mari Husu: Social Movements and Bourdieu (Suvi Salmenniemi)
Jarno Valkonen: Palvelutyön taito (Eeva Jokinen)
Frank Johansson: Hyvän tekeminen ja valta (Tiina Seppälä)
Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.): Miehistä puhetta (Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo)
Päivi Pirkkalainen: Transnational Responsibilities and Multi-Sited Strategies (Vesa Puuronen)
Riikka Kotanen: Näkymättömästä näkökulmaksi (Satu Venäläinen)
Pauliina Raento (toim.): Rahapelaaminen Suomessa (Maria Heiskanen)
Antti Silvast: Anticipating Interruptions (Arho Toikka)

Tiedoksi
Ajan merkit – mahdolliset maailmat. Westermarck-seuran valtakunnalliset sosiologipäivät Helsingissä 4.-6.3.2015 link
Contents and Abstracts in English