2010

1. Numero

Pääkirjoitus
Harri Sarpavaara & Pekka Rantanen:Kotimaisen tiedejulkisuuden tulevaisuus, 1

Artikkelit
Tanja Hirschovits-Gerz & Anja Koski-Jännes:Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista: Sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin, 3
Hanna Rautajoki:Tietämisoikeudet televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa: Asiantuntijareviirit poliittisella areenalla, 24
Nora Schuurman:Eläinsuhde, tieto ja asiantuntijuus: Tapauksena hevosten pito, 41

Kirjat
David Harvey:Uusliberalismin lyhyt historia (Pekka Räsänen), 57
Tuukka Tomperi (toim.):Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta (Jorma Sipilä), 59
Pekka Sulkunen:The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyles in Consumer Culture (Klaus Mäkelä), 61
Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.):En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä (Perttu Salmenhaara), 64
Hille Koskela:Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta (Kauri Lindström), 67
Seija Ridell, Päivi Kymäläinen & Timo Nyyssönen (toim.):Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. (Ismo Kantola), 69
Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim):Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina (Marjatta Marin), 72
Annemarie Mol:The Logic of Care. Health and the Problem of Patient Choice (Riikka Homanen), 74

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 77
Vuonna 2009 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat , 79
Sosiologipäivät 19.-20.3.2010, Jyväskylä, 80

2. Numero

Artikkelit
Nina Kahma:Keskiluokan valossa: Suomalaisten luokkasamastuminen empiirisessä tarkastelussa, 81
Nathan Lillie & Markku Sippola:Edunvalvonnan ongelmat Olkiluoto 3 -rakennustyömaalla, 97
Kati Rantala:Perheen sisäinen lähestymiskielto ja oikeus oikeuksiin, 121

Keskustelua
Anu-Hanna Anttila:Vaihtoehtoja ajankäyttöaineistojen analyysiin, 129

Kirjat
Anna-Maija Castrén:Onko perhettä eron jälkeen? Eroperhe, etäperhe, uusperhe (Kati Hämäläinen), 134
Tommi Hoikkala, Mikko Salosuo & Anni Ojajärvi:Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Sannu Syrjä), 136
Slavoj Žižek:Pehmeä vallankumous. Psykoanalyysi, taide, politiikka (Teemu Taira), 138
Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (toim.):Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä(Ari Sutinen), 140
Sari Pietikäinen & Anne Mäntynen:Kurssi kohti diskurssia (Pekka Pälli), 142
John Biggam:Succeeding with your Master’s Dissertation. A step-by-step handbook (Kyösti Raunio), 144

Tiedoksi
Sosiologipäivät Jyväskylässä 19.-20.3.2010. Yleisesitelmät ja työryhmäkoosteet, 146
Current Contents and English Summaries, 171

3. Numero

Artikkelit
Tuula Kekki:Solidaarisuus ja itsekeskeisyys huumeita käyttävien taparikollisten moraalikoodistossa, 173
Johanna Mykkänen:Miesten puhetta isäksi tulon halusta ja aikeista, 188
Kari Nyyssölä:Markkinayhteiskunnan vastavoimat ja kapitalismin tulevaisuus maailmanjärjestelmänäkökulmasta – Tulkitsijoina Karl Polanyi ja Immanuel Wallerstein, 205

Avauksia
Mirkka Danielsbacka & Antti Tanskanen:Isovanhemmuus ennen ja nyt – kohti sosiologian ja evoluutioteorian vuoropuhelua, 221

Keskustelua
Pekka Sulkunen:Vastine Klaus Mäkelälle, 229
Klaus Mäkelä:Vastaus Pekka Sulkuselle, 231

Kirjat
Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen:Evoluutio ja ihmisluonto (Venla Oikkonen), 232
Petteri Pietikäinen (toim.):Valta Suomessa (Pekka Sulkunen), 235
Peter Miller & Nikolas Rose:Miten meitä hallitaan (Elina Mikola), 238
Kai Eriksson:Maailma ilman ulkopuolta (Olli Pyyhtinen), 240
Raimo Blom & Ari Hautaniemi (toim.):Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi? (Juha Siltala), 243
Guy Standing:Work after Globalization: Building Occupational Citizenship (Antti Kasvio), 247

Tiedoksi
Naistutkimus-lehden ilmoitus, 234
Sosiaalipsykologian päivät Tampereella 19.11.–20.11.2010, 237
Kutsu sosiologipäivien 2011 taidenäyttelyyn, 242
Sosiologipäivät Tampereella 24.3.–25.3.2011. Teema ja kutsu työryhmien perustamiseksi, 249
Gaudeamus: Tiedon puolella, 250
Current Contents and English Summaries, 251

4. Numero

Pääkirjoitus
Harri Sarpavaara:Sosiologia 2009–2010

Artikkelit
Ari Jokinen, Eveliina Asikainen & Kirsi Mäkinen:Kävelyhaastattelu tapaustutkimuksen menetelmänä, 255
Kauri Lindström, Johanna Nurmi, Atte Oksanen & Pekka Räsänen:Jokelan ja Kauhajoen asukkaiden arviot koulusurmien yhteiskunnallisista syistä, 270
Tuomas Ylä-Anttila:Pragmatistinen näkökulma yhteiskunnallisiin liikkeisiin, 266

Avauksia
Matti Alestalo:Pohjoismainen malli ja Suomi, 300

Kirjat
Tim Ingold & Lee Vergunst (toim.):Ways of Walking. Ethnography and Practice on Foot (Jarno Valkonen), 310
Giampietro Gobo:Doing Ethnography (Antti Silvast), 312
Johanna Sumiala:Median rituaalit. Johdatus media-antropologiaan (Minna Aslama), 314
Hans Joas & Wolfgang Knöbl:Social Theory. Twenty Introductory Lectures (Jari Aro), 316
Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (toim.):Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region (Elina Valovirta), 318
Gerhard Meyer, Tobias Hayer & Mark Griffiths (toim.):Problem Gambling in Europe. Challenges, Prevention, and Interventios (Johanna Järvinen-Tassopoulos), 320
Jean-Pascal Daloz:The Sociology of Elite Distinction. From Theoretical to Comparative Perspectives (Semi Purhonen), 322

Tiedoksi
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2010
Sosiologipäivät 24.3.–25.3.2011, 328
Current Contents and English Summaries, 322