2006

1. Numero

Artikkelit
Jaakko Kuorikoski & Petri Ylikoski:Kausaliteetti ja kriittinen realismi, 1
Kirsti Suoranta:Onko veriside eri side? Individualistinen sukulaisuuspuhe ja sosiaalisten verkostojen dynamiikka lastensa kanssa elävillä naispareilla, 14
Anne Birgitta Yeung & Juho Saari:Altruismi – ”sosiologian tärkeimmän ongelman” tarkastelua, 29

Kirjat
Harri Heinonen:Jalkapallon lumo (Erkki Vettenniemi), 43
Kirsti Lempiäinen:Sosiologian sukupuoli (Elina Haavio-Mannila), 45
Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen (toim.):Nationalismit (Petri Ruuska), 47
Juha Siltala:Työelämän huonontumisen lyhyt historia (Merja Kinnunen), 49
Simo Vehmas:Vammaisuus (Antti Teittinen), 51
Laura Kipnis:Avioliiton ansa (Jaana Maksimainen), 53
John Clarke:Changing welfare, changing states (Janne Autto), 55
Randall Collins:Interaction Ritual Chains (Juha Klemelä), 57
Lyn Richards:Handling Qualitative Data (Pentti Luoma), 59
Beverley Skeggs:Class, Self, Culture (Pauliina Seppälä), 61
Göran Therborn:Between Sex and Power (Katja Yesilova), 63
Barry Wellman & Caroline Haythornthwaite (toim.):The Internet in Everyday Life (Pekka Räsänen), 65
Iain Wilkinson:Suffering. A Sociological Introduction (Marja-Liisa Honkasalo), 67

Tiedoksi
Vuonna 2005 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 69
Current Contents and English Summaries, 71
Sosiologipäivät 2006, 73

2. Numero

Pääkirjoitus
Kimmo Jokinen:Lehti kirjoittajakouluna?, 77

Artikkelit
Pertti Alasuutari:Merkitys, toiminta ja rakenne sosiologiassa: kulttuurinen näkökulma, 79
Antti Gronow:Instituutiot taloustieteessä ja sosiologiassa: pragmatistinen kritiikki, 93
Titus Hjelm:Uskonto suomalaisen sosiologian kohteena, 107

Keskustelua
Marja Alastalo:Sosiologian suhdanteista, 122
Vesa Huotari:Päivä kriittisenä realistina, 124

Kirjat
Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi & Marjo Vuorikoski (toim.):Kenen kasvatus? (Rauno Huttunen), 126
Aarne Kinnunen, Riikka Perälä & Tarja Tuttavainen-Levanoja:Poliisin huumevalvontaprojekti pääkaupunkiseudulla (Heini Kainulainen), 129
Karl-Erik Michelsen & Tuomo Särkikoski:Suomalainen ydinvoimalaitos (Tapio Litmanen), 131
Lauri Nummenmaa:Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (Terhi-Anna Wilska), 134
Guy Debord:Spektaakkelin yhteiskunta (Janne Hernesniemi), 136
Michel Foucault:Tiedon arkeologia (Olli Pyyhtinen), 139
Michael Hardt & Antonio Negri:Imperiumi (Jukka Peltokoski), 141
Bruno Latour:Politics of Nature (Minna Kaljonen), 144
Katherine M. Neckerman (toim.):Social Inequality;
Correspondents of The New York Times:Class Matters (Juho Härkönen), 146

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2006: Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 149
Current Contents and English Summaries, 179

3. Numero

Artikkelit
Sari Charpentier:Kiukku vaihdevuosioireena: vaihdevuosien yksilöllistäminen työelämässä, 181
Ilkka Kauppinen:Andrew Sayerin moraalitalouskäsitteen kriittinen suhde kulttuuriseen käänteeseen, 196
Marjatta Pakkanen:Miksi kuulustelin Mirjamia? Kertomus eräästä haastattelusta, 209

Keskustelua
Pekka Räsänen, Jani Erola & Juho Härkönen:Teoria ja tutkimus erottautuvat Sosiologia-lehdessä, 226

Kirjat
Suvi Keskinen:Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat (Marita Husso), 227
Jukka Lehtonen & Kati Mustola (toim.):”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä (Jukka Hankamäki), 229
Jaana Parviainen (toim.):Kollektiivinen asiantuntijuus;
Maaria Rantanen:Takki väärinpäin ja sielu riekaleina (Ilkka Pirttilä), 231
Semi Purhonen & J.P. Roos (toim.):Bourdieu ja minä;
Lisa Adkins & Beverley Skeggs (toim.):Feminism after Bourdieu (Lena Näre & Tarja Tolonen), 234
Sari Tuuva-Hongisto, Noora Talsi & Johanna Uotinen:Hei ihmistä varten! Teknologia- politiikka, kansalaislähtöisyys ja arki (Ismo Kantola), 236
Alexis de Tocqueville:Demokratia Amerikassa (Eija Vinnari), 238
Ellen Meiksins Wood:Pääoman imperiumi (Teppo Eskelinen), 240
Manuel Castells (toim.):The network society. A cross-cultural perspective (Perttu Salmenhaara), 242
Hans Joas & Wolfgang Knöbl:Sozialtheorie (Arto Noro), 244
John Law:After Method (Kim Kullman), 246
Peter Frank Peters:Time, Innovation and Mobilities (Sakari Taipale), 248

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 250
Westermarck-seuran syyskokous ja Edvard Westermarck -muistoluento, 252

4. Numero

Pääkirjoitus
Kimmo Jokinen:Puhutteleva sosiologia, 257

Keskusteleva sosiologia
Michael Burawoy:Julkisen sosiologian puolustus, 259
Arto Noro:Michael Burawoyn puheenvuoro julkisesta sosiologiasta, 287

Artikkelit
Kirsi Eräranta:Isyys, perhe ja yhteiskunnallinen hallinta: hoivaa vai tasa-arvoa?, 293
Turo-Kimmo Lehtonen:Tavaroiden kanssa. Kulutustutkimus ja materiaalisuus, 306

Keskustelua
Jaana Parviainen:Ilkka Pirttilän muotokuvasta, 319

Kirjat
Esko Hartikainen:Heränneitä ja nukahtaneita (Päivi Harinen), 320
Riitta Jallinoja:Perheen vastaisku (Marianne Notko), 322
Sanna Kivimäki, Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.):Tilanteen taju (Jani Kolehmainen), 324
Katri Komulainen, Hannu Räty & Jussi Silvonen (toim.):Hulluudesta itsehallintaan (Jutta Ahlbeck- Rehn), 326
Arja Kuula:Tutkimusetiikka (Sanna Laulainen & Merja Sinkkonen-Tolppi), 328
Pekka Kuusela & Vuokko Niiranen (toim.):Realismin haaste sosiaalitieteissä (Tuukka Kaidesoja), 330
Matti Peltonen, Kaarina Kilpiö & Hanna Kuusi (toim.):Alkoholin vuosisata (Antti Oksanen), 332
Antti Weckroth:Valta ja merkitysten tuottaminen korvaushoidossa (Riikka Perälä), 334
Jeff Goodwin & James M. Jasper (toim.):Rethinking Social Movements (Esa Konttinen), 337
Richard Wolin:The Frankfurt School Revisited and Other Essays on Politics and Society (Olli- Pekka Moisio), 339

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 342
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2006, 344
Sosiologipäivät 2007, 347