2005

1. Numero

Pääkirjoitus
Kimmo Jokinen:Keskustelun aika?, 1

Artikkelit
Markus Jokela:Geenit jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa, 4
Pekka Räsänen:Tieto- ja viihdekulutuksen muotoutuminen eri väestöryhmissä, 19
Christoffer Tigerstedt & Jukka Törrönen:Muuttuvatko suomalaisten juomatavat? Kulttuurisen lähestymistavan jäljillä, 35

Keskustelupuheenvuorot
Vesa Puuronen:Suomalaisen sosiologian paradigmoja 1960-luvulta nykypäivään, 50

Kirjat
Päivi Harinen (toim.)Kamppailuja jäsenyyksistä (Pirjo Pöllänen), 63
Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen & Henrik Stenius (toim.)Käsitteet liikkeessä (Risto Eräsaari), 65
Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.)Puhua vastaan ja vaieta (Susan Eriksson-Piela), 68
Harri Jokiranta:Se on miehen elämää (Sirpa Varis), 70
Jukka Lehtonen:Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa (Marjo Vuorikoski), 72
Helena Miettinen:Menetetyt kodit, elämät ja unelmat (Markku Kivinen), 74
Harri Sarpavaara:Ruumiillisuus ja mainonta (Sanna Kivimäki), 77
Ossi Viita:Hymyilevä Hannes (Jari Eskola), 78
Andrew Abbott:Time Matters (Matti Lindberg), 80
Frank Furedi:Therapy Culture (Jaana Maksimainen), 82
Matthias Gross:Inventing Nature (Timo Järvikoski), 84
Paul ten Have:Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology (Esa Lehtinen), 86

Tiedoksi
Vuonna 2004 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 88
Current Contents & English Summaries, 90
Sosiologipäivät 2005, 92

2. Numero

Artikkelit
Ilpo Helén:Genealogia kritiikkinä, 93
Matti Kortteinen:Kulttuurintutkimuksen rajoista, 110

Keskustelua
Klaus Mäkelä:Geenit sosiologiassa, 137
Ilkka Arminen:Eläimet, etnometodologit ja feministit yhtykää – kommentti Vesa Puuroselle, 140
Vesa Puuronen:Tarkennus sosiologian paradigmoihin, 141

Kirjat
Marita Husso:Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila (Riikka Kotanen), 142
Pirita Juppi, Jukka Peltokoski & Miikka Pyykkönen (toim.):Liike-elämää;
Esa Konttinen & Jukka Peltokoski:Ympäristöprotestin neljäs aalto (Salla Tuomivaara), 144
Mika Kiikeri & Petri Ylikoski:Tiede tutkimuskohteena (Pekka Kuusela), 147
Marjo Kuronen, Riitta Granfelt, Leo Nyqvist & Päivi Petrelius (toim.):Sukupuoli ja sosiaalityö (Kirsi Juhila), 149
Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.):Tutkijat kentällä (Anna Rastas), 151
Tuomo Mörä, Inka Salovaara-Moring & Sanna Valtonen (toim.):Mediatutkimuksen vaeltava teoria (Kauko Pietilä), 153
Eriikka Oinonen:Finnish and Spanish families in converging Europe (Marjatta Marin), 155
Seppo Poutanen:Kuinka päättää geenitutkimuksiin osallistumisesta? (Aaro Tupasela), 157
Kimmo Saaristo & Kimmo Jokinen:Sosiologia (Erik Allardt), 159
Anne Sankari:Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa (Hanna Ojala), 161
Auli Vähäkangas:Christian Couples Coping with Childlessness (Erja Anttonen), 163
Thomas Hylland Eriksen:Toista maata? Johdatus antropologiaan (Pekka Valtonen), 165
Teresa de Lauretis:Itsepäinen vietti (Kirsti Lempiäinen), 167

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2005: Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 169
Current Contents & English Summaries, 188

3. Numero

Artikkelit
Eeva Luhtakallio:Kehysanalyysi mediakuvien sukupuolirepresentaatioiden tutkimuksessa, 189
Harri Sarpavaara:Voima ja huolenpito tv-mainonnan sukupuolikuvastossa, 207
Ville Siivonen:Rakenteellisen sosiaalisen pääoman tasapainomalli, 222

Keskustelua
Yrjö-Paavo Häyrynen:Barbaria ja yliopistojen uudistus, 234
Vesa Puuronen:Jatkoa keskustelulle sosiologiasta, 236
Pertti Töttö:Mikä oli maali?, 239

Kirjat
Tarja Hilden-Paajanen:Pahojen poikien piiri (Matti Tolvanen), 240
Jani Erola & Terhi-Anna Wilska (toim.):Yhteiskunnan moottori vai kivireki? (Semi Purhonen), 242
Lea Henriksson & Sirpa Wrede (toim.):Hyvinvointityön ammatit (Susan Eriksson-Piela), 244
Marja-Liisa Honkasalo, Terhi Utriainen & Anna Leppo (toim.):Arki satuttaa (Eeva Jokinen), 246
Riitta Högbacka:Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla (Silva Tedre), 248
Ari Aukusti Lehtinen, Jacob Donner-Amnell & Bjørnar Saether (toim.):Politics of Forest;
Ari Lehtinen & Pertti Rannikko (toim.):Leipäpuusta arvopaperia (Jarno Valkonen), 250
Keijo Rahkonen (toim.):Sosiologisia nykykeskusteluja (Mikko Saastamoinen), 252
Kirsi Saarikangas, Pasi Mäenpää & Minna Sarantola-Weiss (toim.):Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki (Henna Mikkola), 254
Petri Saarikoski:Koneen lumo (Virve Peteri), 256
Eero Tarasti:Arvot ja merkit (Harri Sarpavaara), 258
Richard Sennett:Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa (Leena Eräsaari), 260
Georg Simmel:Suurkaupunki ja moderni elämä (Olli Pyyhtinen), 262
Uwe Flick, Ernst von Kardorff & Ines Steinke (toim.):A Companion to Qualitative Research (Jaana Vuori), 265
David Francis & Stephen Hester:An Invitation to Ethnomethodology (Johanna Ruusuvuori), 267

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 269

4. Numero

Pääkirjoitus
Kimmo Jokinen & Veli-Matti Salminen:Sosiologina tulosjohtamisen aikakaudella, 273

Artikkelit
Simo Järvelä:Keuhkotuberkuloosiparantolan genealogia, 275
Anita Kärki:Sanomalehdestä luettu ja koettu paikallisuus, 288
Ilkka Pyysiäinen:Yhteisö ja agenttius Durkheimin uskontoteoriassa, 298

Keskustelupuheenvuoro
Pekka Räsänen, Jani Erola & Juho Härkönen:Teoria ja tutkimus Sosiologia-lehdessä, 309

Keskustelua
Ilkka Arminen:Sosiologian yhteiskunnallisesta relevanssista, 315

Kirjat
Anna-Maija Castrén, Markku Lonkila & Matti Peltonen (toim.):Between Sociology and History (Pekka Rantanen), 318
Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari & Marita Husso (toim.):Ruumis töihin! (Riikka Homanen), 321
Raija Julkunen:Kuusikymmentä ja työssä (Pirjo Nikander), 323
Anja Riitta Lahikainen, Pentti Hietala, Tommi Inkinen, Marjatta Kangassalo, Riikka Kivimäki & Frans Mäyrä (toim.):Lapsuus mediamaailmassa (Kirsi Pohjola), 325
Timo Peuhkuri:Tiedon roolit ympäristökiistassa (Timo Järvikoski), 327
Pekka Räsänen, Hannu Ruonavaara & Ismo Kantola (toim.):Kiistoja ja dilemmoja (Ari Antikainen), 329
Corinne Maier:Tervetuloa laiskuus (Perttu Salmenhaara), 330
Andrew Abbott:Methods of Discovery (Matti Lindberg), 333
Margaret S. Archer & William Outhwaite (toim.):Defending Objectivity (Ilkka Kauppinen), 335
Richard Breen (toim.): Social Mobility in Europe (Jani Erola), 338
Martin Jay:Songs of Experience (Olli-Pekka Moisio), 340
Scott Cutler Shershow:The Work & the Gift (Antti Kasvio), 343
William H. Swatos, Jr. & Lutz Kaelber (toim.):The Protestant Ethic Turns 100;
Wolfgang Schluchter & Friedrich Wilhelm Graf (toim.):Asketischer Protestantismus und der „Geist“ des modernen Kapitalismus (Matti Peltonen), 345
Carlos Alberto Torres & Ari Antikainen (toim.):The International Handbook on the Sociology of Education (Risto Rinne), 347

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 349
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2005, 351
Sosiologipäivät 2006, 354