2003

1. Numero

Pääkirjoitus
Merja Kinnunen & Riikka Homanen: Sosiologisen kirjoittamisen valta, 1

Edward Westermarck -muistoluento 2002
Steve Fuller: Mitä ihmisyys on, sitä ovat yhteiskuntatieteet, 3

Artikkelit
Kaj Ilmonen: Kulutus, modernisaatio ja arkielämän ”kolonisaatio”. George Ritzerin mcdonaldisaatioteesi ja sen kritiikki, 10
Juho Härkönen & Pekka Kosonen: Kotitaloudet ja työmarkkinat Euroopan unionissa – eroavatko hyvinvointiregiimit toisistaan?, 23
Janne Seppänen: Yhteisölliset valokuvat, 40

Keskustelua
Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: Seksuaalitutkimuksen ihanteet ja realiteetit, 56

Kirjat
Sanna Aaltonen & Päivi Honkatukia (toim.): Tulkintoja tytöistä (Ismo Kantola), 58
Jari Heinonen: Hyvinvointimalli murroksessa (Mikko Niemelä), 60
Hannu Juusola & Heidi Huuhtanen (toim.): Uskonto ja politiikka Lähi-idässä (Pauliina Raento), 62
Anu Kantola: Markkinakuri ja managerivalta (Kimmo Saaristo), 64
Heli Koski & Petri Rouvinen & Pekka Ylä-Anttila: Tieto & talous: mitä uudesta taloudesta jäi?;
Manuel Castells & Pekka Himanen: The Information Society and Welfare State;
Juha Nurmela & Lea Parjo & Marko Ylitalo: Suuri muutto tietoyhteiskuntaan (Antti Kasvio), 66
Merja Laitinen & Johanna Hurtig (toim.): Pahan Kosketus (Leo Nyqvist), 68
Tarmo Miettinen: Tieteen vapaus (Jari Eskola & Mirjami Paso), 70
Satu Silvanto: Ecce Homo – katso ihmistä (Ellen Tuomaala), 72
Jaana Vuori: Äidit, isät ja ammattilaiset (Katja Yesilova), 74
Jukka Gronow & Allan Warde (toim.): Ordinary consumption (Anu Raijas), 76

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 78
Sosiologipäivät 2003, 80

2. Numero

Artikkelit
Jorma Pohjanen: Kello ja ristiriitainen yksilöllistyminen, 85
Tarja Aaltonen: Afaatikon kertomat tarinat, 97

Sosiologian valta – Sosiologipäivien yleisesitelmät
Raija Julkunen: Sosiologia – valtaa välttelevä tiede, 110
Pekka Sulkunen: Onko arviointitutkimus asiantuntijavaltaa vai sen puutetta, 115
Soile Veijola: Sosiologian esityssopimukset, 122

Kirjat
Laura Huttunen: Kotona, maanpaossa, matkalla (Olli Löytty), 127
Kaj Ilmonen & Kimmo Jokinen: Luottamus modernissa maailmassa;
Markku T. Hyyppä: Elinvoimaa yhteisöstä (Ilkka Pirttilä), 129
Piia Jallinoja: Genetics, Negotiated Ethics and the ambiquities of Moral Choices (Seppo Poutanen), 131
Pirjo Nikander: Age in Action (Antti Eskola), 133
Jorma Pohjanen: Mitä kello on? (Pertti Töttö), 135
Merja Sillanpää: Säännöstelty huvi;
Matti Peltonen: Remua ja ryhtiä (Katariina Warpenius), 137
Janne Seppänen: Valokuvaa ei ole (Aino Sinnemäki), 140
Leena suurpää: Erilaisuuden hierarkiat (Päivi Harinen), 142
Arto Tiihonen: Ruumiista miestä, tarinasta tulkintaa (Satu Liimakka & Teemu Tallberg), 144
Philippe Lacoue-Labarthe & Jean-Luc Nancy: Natsimyytti (Olli Pyyhtinen), 148
Riley E. Dunlap & Frederick H. Buttel & Peter Dickens & August Gijswijt (toim.): Sociological Theory and the Environment (Jarno Valkonen), 148

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2003: Sosiologian valta. Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 150
Current Contents & English Summaries, 175

3. Numero

Artikkelit
Harri Melin: Luokkatilanteen muutos Venäjän Karjalassa, 177
Pekka Rantanen: Burkha-kuvat Internetissä, 191
Martti Siisiäinen: Yksi käsite, kaksi lähestymistapaa: Putnamin ja Bourdieun sosiaalinen pääoma, 204
Teemu Taira: Maallistumisesta notkistumiseen – muuttuva uskonnollisuus ja uskontososiologian näkökulma, 219

Keskustelua
J P Roos: Westermarck-muistoluento uusiksi?, 234
Markku T. Hyyppä: Hyvinvointi käy kylässä, 236
Ilkka Pirttilä: Vastavierailu eli vastineen vastine, 236
Pertti Suhonen: Yhteiskunnallinen näkökulma Myyrmannin räjähdykseen, 237

Kirjat
Juha T. Hakala: Luova prosessi tieteessä (Kari Ilmonen), 239
Merja Kinnunen & Olli Löytty: Tieteellinen kirjoittaminen (Leena Eräsaari), 241
Juha Suonpää: Petokuvan raadollisuus (Esa Väliverronen), 243
Leena Suopajärvi & Jarno Valkonen: Pohjoinen luontosuhde (Antti Kouvo), 246
Raimo Tuomela: Cooperation (Juha Klemelä), 248
Reijo Wielnius: Miten käy lasten ja nuorten? (Heikki Ervasti), 251
Armand Mattelart: Informaatioyhteiskunnan historia (Raija Vuorenmaa), 253
Barbara Katz Rothman: Ei yksin geeneistä (Piia Jallinoja), 255
Richard Florida: The Rise of the Creative Class (Pekka Räsänen), 257
Fritz W. Scharpf & Vivien A. Schmidt (toim.): Welfare and Work in the Open Economy. Volume I & II;
Hans-Peter Blossfeld & Sonja Drobnic: Careers of Couples in Contemporary Society (Juho Härkönen), 259
Peeter Wihalemm: Baltic Media in Transition (Lassi Lager), 262

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 264

4. Numero

Artikkelit
Erik Allardt: Robert K. Merton – monimuotoisuuden teoreetikko, 269
Ilkka Arminen & Sanna Raudaskoski: Tarjoumat ja tietotekniikan tutkimus, 279
Antti Kouvo: Ympäristöhuolen sosiaalinen jakautuminen – uutta politiikkaa vai universaaleja asenteita, 297
Mikko Aro: Pitääkö koulutus lupauksensa, 313

Keskustelua
Ilkka Levä & Sari Näre & Atte Oksanen: Myyrmannin räjähdystä tuskin voi selittää kausaalisesti, 329
Jorma Pohjanen: Valkoposkihanhet eivät rukoile, 331

Kirjat
Raimo Blom & Harri Melin & Pasi Pyöriä (toim.): Titotyö ja työelämän muutos (Jouko Nätti), 335
Leenä Eräsaari: Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen (Juha Siltala), 337
Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.): Perhe murroksessa (Anna-Maija Castrén), 340
Tuula Gordon & Katri Komulainen & Kirsti Lempiäinen (toim.): Suomineito hei! Kansallisuuden sukupuoli (Ismo Kantola), 342
Yrjö Haila & Ville Lähde (toim.): Luonno politiikka (Jukka Partanen), 345
Tuula Juvonen: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia (Marja Kaskisaari), 347
Osmo Kivinen & Pekka Ristelä: Totuus, kieli ja käytäntö (Erkki Kilpinen), 349
Kimmo Kääriäinen & Kati Niemelä & Kimmo Ketola: Moderni kirkkokansa (Heikki Ervasti), 351
Tapio Raunio & Teija Tiilikainen (toim.): Euroopan rajat(Ari Nieminen), 353
Heikki Silvennoinen: Koulutus marginalisaation hallintana (Pertti Koistinen), 356
Gøsta Esping-Andersen & Duncan Gallie & Anton Hemerijck & John Myles: Why We Need a Wellfare State (Jani Erola), 358
Barbara G. Tabachnik & Linda S. Fidell: Using Multivariate Statistics (Antti Kouvo), 360

Tiedoksi
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2003, 362
Current Contents & English Summaries, 364
Sosiologipäivät 2004, 367