1998

1. Numero

Pääkirjoitus
Anne Kovalainen & Hannu Ruonavaara:Tutkijakouluja – ja kiireesti!, 1

Artikkelit
Juha Kääriäinen:Moninkertaisesti vangittujen rangaistusura, 3
Jan-Erik Johanson & Petri Uusikylä:Sosiaalinen pääoma verkostoissa, 17
Reijo Miettinen:Materiaalinen ja sosiaalinen: toimijaverkkoteoria ja toiminnan teoria innovaatioiden tutkimuksessa, 28
Mikko Lagerspetz:1989 – veturi vai hätäjarru? Keski- ja Itä-Euroopan vallankumousten modernistiset ja antimodernistiset elementit, 43

Keskustelua
Antti Kasvio:Irti välinpitämättömyydestä, 53
Kirsi Juhila:Suuret suunnitelmat ja opetuksen käytännöt opetuksen laatuprojektissa, 54
Kjell Andersson:Internationella publikationer inom samhällsvetenskap och humaniora, 57

Kirjat
Colin Campbell:The myth of social action (Pertti Töttö), 59
Ritva Nätkin:Kamppailu suomalaisesta äitiydestä (Ilpo Helén), 60
Juho Saari:Sosiaalipolitiikka markkinariippuvuuden vähentäjänä (J.P. Roos), 62
Jouko Lehtiö:Suomalaisten vammaisten elämä varsinaisessa elämäkerta- ja vammaisten elämää keskeisesti käsittelevässä kaunokirjallisuudessa (Susanna Nouko-Juvonen), 65
R. Lidskog, E. Sandstedt & G. Sundqvist:Samhälle, risk och miljö (Kjell Andersson & Erland Eklund), 66
Norman Fairclough:Miten media puhuu (Veijo Hietala), 68
H. Paloheimo & M. Wiberg:Politiikan perusteet (Timo Toivonen), 69
R. Inglehart, N. Nevitte & M. Basañez:The North American Trajectory: Cultural, Economic, and Political Ties among the United States, Canada, and Mexico (Pekka Valtonen), 71
J. Lehtonen, J. Nissinen & M. Socada (toim.):Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen (Jaana Vuori), 72
S. Hänninen & J. Karjalainen (toim.):Biovallan kysymyksiä (Anneli Pohjola), 74

Tiedoksi
Lisäys numeroon 4/97, 76
Current Contents & English Summaries, 79

2. Numero

Artikkelit
Colin Campbell:Why Action is Needed in Sosiology: A Personal View, 81
Kaj Ilmonen:Sosiologia, rutiinit ja kulutus, 92
Jukka Niemelä:Kriisin kautta joustavaan tuotantoon: ristiriidat ja yhteiset edut Suomen telakoilla, 104
Antti Saloniemi:Joustava rakenne? – Suomalaisen rakennusteollisuuden ja joustavan tuotannon tarkastelua, 118
Pauli Forma:Kansalaiset, eliitit ja eläkejärjestelmän vaihtoehdot, 132

Kirjat
Olli Stålström:Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu (Jukka Hankamäki), 148
Pertti Töttö:Pirullinen positivismi (Ari Niska), 150
L.M. Tutty, M. Rothery & R.M. Grinell:Qualitative Research for Social Workers (Kyösti Raunio), 152
Riitta Jallinoja:Moderni säädyllisyys (Iiris Ruoho), 154
Gert Spaargaren:The Ecological Modernization of Production and Consumption (Pekka Jokinen), 157
Krishan Kumar:From Post-Industrial to Post-Modern Society (Pasi Pyöriä), 159
Tapani Suominen:Ehkä teloitamme jonkun (Kimmo Lind), 161
Pertti Hemánus:Doping, hyvä vihollinen (Jari Eskola), 164
Kaarlo Hartiala:Urheilun kahdet kasvot (Jari Eskola), 164
Timo J. Hämäläinen (toim.):Murroksen aika (J.P. Roos), 166

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 170

3. Numero

Artikkelit
Turo-Kimmo Lehtonen:Melkein hernekeittolinjalla: velkajärjestelyssä olevien kulutuskäytäntöjä, 173
Arja Haapakorpi:Professionaalien uraketjut, 186
Anita Kärki:Etelänloma – oppineiden seuruematkoista yksilöiden leikkitilaksi, 199
Tiina Mäkinen:Rakenteelliset paineet, tulonsiirrot ja köyhyys, 212

Keskustelua
Jouko Lehtiö:Täsmennyksiä väitöskirjani arviointiin, 22

Kirjat
Derek Edwards:Discourse and cognition (Kirsi Juhila), 227
Jonathan Potter:Representing Reality (Kirsi Juhila), 227
Pasi Falk ja Pasi Mäenpää:Lottomiljonäärit (Tommi Hoikkala), 229
Arthur Asa Berger:Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life (Marja Suominen), 230
John Storey:Cultural Studies and the Study of Popular Culture (Marja Suominen), 230
T. Valkonen, S. Koskinen & T. Martelin:Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa (Pertti Töttö), 233
Hans-Peter Martin & Harald Schumann:Globalisaatioloukku (Pekke Räsänen), 235
J.P. Roos & Anna Rotkirch:Vanhemmat ja lapset (Pekka Wahlstedt), 237

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1998: työryhmien abstraktit, 239
Current Contents & English Summaries, 258

4. Numero

Pääkirjoitus
Anne Kovalainen & Hannu Ruonavaara:Pääkirjoitus

Artikkelit
Pertti Töttö:Miksi siis sosiologiassa tutkitaan klassikoita?, 263
Marja Vehviläinen & Minna Saukkonen:Kotisivuja ja tietoyhteiskuntakuvia tyttöjen ja poikien piirustuksissa, 276
Reijo Savolainen:Paljonko tietoverkkoja käytetään? Käytön sosiodemokrafisten yhteyksien tarkastelua Internetin läpimurron aikana, 289
Sami Paavola:C. S. Peircen salapoliisimetodologian ja merkkiteorian relevanssi yhteiskuntatieteelle, 300
Henry Salminen:Refleksiivisen modernisaation teoria: sosiologian uusi käsitekartta ja sen pätevyys, 311

Kirjat
Matti Piispa:Valistus, holhous, suojelu. Tutkimus alkoholipoliittisesta ja tupakkapoliittisesta mielipideilmastosta (Maritta Itäpuisto), 324
Oili-Helena Ylijoki:Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio (Sakari Ahola), 326
Jukka Oksa:Syrjäkylä muutoksessa (Ilkka Alanen), 328
Marja Saarenheimo:Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen (Briitta Koskiaho), 329
Carl. J. Couch:Information Technologies and Social Orders (Ismo Kantola), 331
Kari Stachon (toim.):Näkökulmia tietoyhteiskuntaan (Ismo Kantola), 331
Takacs, David:The Idea of Biodiversity. Philosophies of Paradise (Esa Väliverronen), 334
M. Hyvärinen, E. Peltonen & A. Vilkko:Liikkuvat erot (Tuija Nykyri), 336
G. McKenzie, J. Powell & R. Usher:Understanding Social Research (Kyösti Raunio), 338

Tiedoksi
Vuoden 1998 sisällysluettelo, 343
Current Contents & English Summaries, 346