1996

Numerot 1-4

Artikkelit ja katsaukset
Huotari, Kari & Löfström, Jan: HIV ja aids suomalaisissa sanomalehdissä 1982-92: rakenteellisen ideologiakäsityksen näkökulma. 3, 205-215
Järvinen, Margaretha: En frusen dialektik. Kritisk teori i könforskningen. 1, 49-59.
Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Aristoteelista tieto-oppia jälkipositivisteille. 3, 179-190.
Kaskisaari, Marja: Kyseenalainen teoria – homo- ja lesbotutkimuksen tila.2, 114-121.
Kilpinen, Erkki: Tiede ja politiikka kutsumuksina: Benjamin Franklinin etiikka ja Max Weberin väärä tulkinta. 2, 122-134.
Kivivuori, Janne: Takaus sosiaalisena suhteena. 3, 191-204.
Kovalainen, Anne: Kesannointikorvauksia? (Pääkirjoitus). 3, 177-178.
Mäkelä, Johanna: Kunnon ateria. Pääkaupunkiseudun perheellisten naisten käsityksiä.1, 12-22.
Peräkylä, Anssi: Vuorovaikutus, valta ja instituutiot.2, 89-102.
Ruonavaara, Hannu: Turkulaisten vuoro. (Pääkirjoitus). 1, 1.
Salokangas, Mika: Sodankylän henki. Yhteisyys ja yksilöllisyys elokuvajuhlilla. 1, 23-34.
Sundback, Susan: New Age och religiositetens förändring i Norden. 3, 216-226.
Therborn, Göran: Framtida historier. 1925-1995 i framtidens ljus. 1, 2-11.
Toivonen, Timo: Luokat ja kulutus: episodi massakulutuksen läpimurrosta 1955-1971. 1, 35-48.
Vehviläinen, Sanna: Osallistujakehys psykodraaman vuorovaikutuksessa: etnometodologinen tarkastelu. 2, 103-113.
Wilenius, Markku: Yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta Suomessa. 4, 265-269.

Keskustelua
Eisenstadt, S.N: Kadonnut kohtaaminen. (Käännös Aino Sinnemäki). 1, 60-61.
Ilmonen, Kaj: Vapaiden markkinoiden utopia. 2, 135-137.
Kangas, Olli: Viitteet laadun mittareina: sosiaalipolitiikan laitosten ”laatu” Janus-lehden ja SSCI:n viitteiden valossa. 3, 230-232.
Kasvio, Antti: Kohti uuden vuosisadan sosiologiaa.1, 60.
Luoma, Pentti: Miten olisi NUD.IST? 3, 227-229.

Kirjoja
Ahola, Sakari: Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema ­ yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. (Juha-Pekka Liljander). 3, 234-237.
Ahola, Sakari & Nurmi, Jouni: Kilpahaku korkeakoulutukseen (Juha-Pekka Liljander). 3, 234-237.
Alapuro, Risto; Alestalo, Matti; Haavio-Mannila, Elina & Roos, J.P. (toim.): Kohtaamisia Erik Allardtin kanssa. Möten med Erik Allardt. Encounters with Erik Allardt (Matti Hyvärinen). 1, 77-79.
Allardt, Erik: Bondtur och kulturchocker. En intellektuell självbiografi (Matti Hyvärinen). 1, 77-79.
Allardt, Erik: Suunistuksia ja kulttuurishokkeja (Matti Hyvärinen). 1, 77-79.
Antikainen, Ari; Houtsonen, Jarmo; Huotelin, Hannu & Kauppila, Juha: Living in a Learning Society: Life-Histories, Identities and Education (Risto Honkonen). 2, 142-144.
Anttonen, Anneli; Henriksson, Lea & Nätkin, Ritva (toim.): Naisten hyvinvointivaltio (Anne Kovalainen). 1, 75-77.
Beck, Ulrich & Giddens, Anthony & Lash, Scott: Nykyajan jäljillä. Refleksiivinen modernisaatio (Ismo Kantola). 1, 69-70.
Beck, Ulrich; Vossenkuhl, Wilhelm & Ziegler, Ulf Erdmann: Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der leben (Timo Kyntäjä). 3, 237-238.
Busch, Lawrence; Lacy, William B.; Burkhardt, Jeffrey; Hemken, Douglas; Moraga-Rojel, Jubel; Koponen, Timothy & de Souza Silva, José: Making Nature, Shaping Culture. Plant Biodiversity In Global Context (Maarit Heinonen). 3, 244-245.
Creswell, John W: Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches (Kyösti Raunio). 2, 144-46.
Eronen, Tuija &Heinonen, Jari: Vespa liikkeessä. Tamperelaisen ”Vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan liikkeen” toimintahistoria, kehykset ja julkinen kuva (Marianne Nylund). 1, 79-80.
Ersaari, Leena; Julkunen, Raija & Silius, Harriet (toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla (Anne Kovalainen).1, 75-77.
Evans, Judith: Feminist Theory Today. An Introduction to Second-Wave Feminism (Raija Julkunen). 3, 253-254.
Frankenberg, Ruth: White Women, Race Matters. The Social Construction of Whiteness (Eira Juntti). 2,148-149.
Fukuyama, Francis: Trust. The Social Virtues & The Creation of Prosperity (Antti Kasvio). 1, 65-66.
Gibbons, Michael & Limoges, Camille & Nowothy, Helga & Schwartzman, Simon & Scott, Peter & Throw, Martin: The New Production of Knowledge (Ilkka Pirttilä). 1, 67-69.
Ihanus, Juhani: Vietit vai henki? Psykoanalyysin varhaisvaiheet Suomessa (Ilpo Hélen). 1, 66-67.
Jenks, Chris: Visual Culture (Janne Seppänen). 1, 62-63.
Jokisalo, Jouko (toim.): Rasismi tieteessä ja politiikassa – aate- ja oppihistoriallisia esseitä (Eve Kyntäjä). 42, 150-151.
Kaarninen, Mervi: Nykyajan tyttö. Koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa (SinikkaAapola). 1, 72-73.
Kamppinen, Matti; Raivola, Petri; Jokinen, Pekka & Karlsson, Hasse: Riskit yhteiskunnassa. Maallikot ja asiantuntijat päätösten tekijöinä (Tapio Litmanen). 2, 146-148.
Kimball, Meredith M: Feminist Visions of Gender Similarities and Differences (Raija Julkunen). 3, 253-254.
Kivivuori, Janne: Psykopolitiikka. Paljastava psykologia suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun perinteenä (Simo Mannila). 2, 151-153.
Koivisto, Juha; Mäki, Markku & Uusitupa, Timo (toim.): Mitä on valistus? (Markku Oksanen). 1, 71-72.
Koskinen, Keijo: Kansallisen ympristöpolitiikan toimijat. Kestävän kehityksen toimikunta politiikan sisällön määrittelijänä (Jari Kaivo-oja). 2, 153-154.
Koskinen, Seppo; Martelin, Tuija; Notkola, Irma-Leena; Notkola, Veijo & Pitkänen, Kari (toim.): Suomen väestö (Mikko A. Salo). 1, 73-74.
Lampinen, Osmo (toim.): Ammattikorkeakoulut- vaihtoehto yliopistolle (Sakari Ahola). 2, 138-139.
Lampinen, Tapio: Uskonto ja politiikka (Ari Haavio). 3, 250-251.
Liikanen, Ilkka: Fennomania ja kansa. Joukkojärjestytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty (RistoAlapuro). 1, 63-64.
Matthies, Aila-Leena; Kotakari, Ulla & Nylund, Marianne (toim.): Välittävät verkostot (Heikki Ervasti). 2, 141-142.
Melin, Harri: Suunnitelman varjossa. Tutkimus yritysjohtajista Neuvostoliitossa ja Venäjllä.1996 (UrpoKivikari). 3, 249-250.
Nurmela, Juha: Kotitaloudet ja energia vuonna 2015. Tutkimus kotitalouksien rakennemuutoksenvaikutuksesta energian kulutukseen (Eva Heiskanen). 3, 246-247.
Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset (Ilkka Arminen). 2, 139-140.
Raunio, Kyösti: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat (Juho Saari). 3, 240-243.
Satka, Mirja: Making Social Citizenship. Conceptual Practices From The Finnish Poor Law to Professional Social Work (Esa Konttinen). 3, 238-240.
de Shazer, Steve: Ratkaisevat erot. Ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä (Eero Suoninen). 3, 233-234.
Sironen, Esa: Urheilun aika ja paikka. (Jari Eskola). 1, 74-75.
Stehr, Nico: Knowledge Societies (Ilkka Pirttilä). 1, 67-69.
Tuomisto, Anja & Uusikylä, Heli (toim.): Kuva, teksti ja kulttuurinen näkeminen (Janne Seppänen). 3, 254-255.
Turner, Stephen P. & Factor, Regis A: Max Weber. The Lawyer as Social thinker (Veli Matti Autio). 1, 64-65.
Töttö, Pertti: Werner Sombart ja kiista kapitalismin hengestä (Veli-Matti Autio). 1, 64-65.
Uusitalo, Paavo & Lipponen, Jukka: Yliopisto ja valtiovalta (Marja Alestalo). 3, 251-252.
Varto, Juha: Laadullisen tutkimuksen metodologia (Timo Moilanen). 3, 247-249.
Yiannis, Gabriel & Lang, Tim: The Unmanageable Consumer. Contemporary Consumption And Its Fragmentations (Visa Heinonen). 3, 243-244.

Tiedoksi
Alue- ja ympristötutkimuksen päivät 25.-26.4.1996. 1, 81-82.
Follow-Up Congress in Turku, June 3-4, 1996. 1, 83.
Nordisk Sociologkongress i Kobenhavn 1997. 3, 261.
Nykyajan kulttuuriyhteiskunnan jäljillä -seminaari 22.5.1996. 1, 82-83.
Seminarium om folkräkningarnas longitudinella datafil. 3, 260-261.
Sosiaalipolitiikan päivät 25.-26.10.1996. 2, 173.
Sosiaalitieteiden opinnäytetyöt 1995. 3, 256-260.
Sosiologipäivien uudet työryhmät. 1, 83.
Sosiologipäivät 1996. 2, 155-172.
State regulation, citizenship and democracy -seminar 24.-25.5.1996. 1, 81.
Tieteen päivät 1997. Maailmankuvaa etsimässä. 3, 261.
Vertailevan taiteen- ja kulttuurintutkimuksen seminaari KUTU 3 Snellmaniassa 24.10.-25.10.1996. 3,261.