1994

Numerot 1-4

Artikkelit ja katsaukset
Ilkka Alanen: Perheviljelmäideologia, Baltian maat ja kehitysteoriat. 2, 89-99.
Erik Allardt: Makrosociala förändringar och politik i dagens Europa. 1, 1-10.
Ilkka Arminen: Sosiaalisen järjestyksen korjautuvuus – etnometodologinen näkökulma
poikkeavuuteen. 4, 249-260.
Heikki Ervasti: Yhteiskuntaluokat ja hyvinvointipalvelut. 4, 274-287.
Antti Kasvio: Työelämän muutos ja toimintatutkimus. 1, 24-34.
Mikko Lagerspetz: Neuvostokampanjointi ja konstruktionismi. 4, 288-297.
Turo-Kimmo Lehtonen: Shoppailu sosiaalisena muotona. 3, 192-203.
Maaria Linko: Nykytaiteen katsomiskokemus taidenäyttelyssä. 3, 177-191.
Veijo Notkola, Airi Pajunen & Päivi Leino: Ammatillinen liikkuvuus ja kuolleisuus. 2, 112-122.
Juho Saari: Rationaalisuus ja tarpeet. 4, 261-273.
Kimmo Saaristo: Pyhä luonto ja ekologinen rationaalisuus. 3, 204-213.
Jukka-Pekka Takala: Moraalinen paniikki ja sen konstruoiminen. 1, 35-46.
Kalle Toiskallio: Taksin kaupunkilaisuus ja tilanhallinta. 2, 100-111.
Jukka Törrönen: Tutkijaluenta ja puhujakuva vastaanottotutkimuksessa. 1, 11-23.
Ritva Uusitalo: Pakolaisoppilaan ja opettajansuhde suomalaisen koulunpidon peilinä. 1, 47-57.

Keskustelua
Veli Matti Autio: Eri tutkimusmenetelmillä saavutettavien tulosten vakioisuudesta. 1, 58-59.
Ari Antikainen: Hauskaa vai ei? 2, 123.
Elina Haavio-Mannila: Sukupuolielämä sosiaalisissa yhteyksissään. 2, 129-130.
Sari Karttunen & Risto Turunen: Taiteensosiologian valtakunnallinen jatkokoulutusseminaari. 2, 130-131.
Antti Kasvio: Onko tutkijakoulutuksella resursseja? 1, 58.
Antti Kasvio: Keskusteluun sosiologian uudistumisesta. 2, 125-129.
Janne Kivivuori: Itsestään selvästä kansalaismoraalista. 2, 123-124.
Arto Nevala: Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen tausta – reunahuomautuksia ”älyllisten järkäleiden” varjosta. 4, 298-300.
Jukka-Pekka Takala: Rikostilastojen lukemisesta. 3, 216-217.

Kirjoja
Göran Ahrne: Agency and Organization (Veli Matti Autio). 1, 82-84.
Jan Otto Andersson, Antti Hautamäki, Riitta Jallinoja, Ilkka Niiniluoto, Hannu Uusitalo: Hyvinvointivaltio ristiaallokossa (Tarmo Koskinen). 1, 73-75.
Ari Antikainen: Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (Osmo Kivinen). 1, 84.
Maija Arvola: Disparity on Roman Catholic andUniversity Views (Susan Sundback). 3, 223-225.
Erkki Asp: Johdatus sosiologiaan (Veli Matti Autio). 4, 311-312.
Birgitte Berendock: Doping. Kultaa, kunniaa, kurjuutta (Jari Eskola). 4, 315-317.
Tom Burns: Erving Goffman (Risto Heiskala). 4, 307-308.
Nils Christie: Kohti vankileirien saaristoa? (Ahti Laitinen). 2, 142-143.
Paul Drew & John Heritage (eds.): Talk at Work (Anssi Peräkylä). 3, 238-239.
Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa vihan voimalla (Kari Teräs). 2, 132-133.
Didier Eribon: Michel Foucault (Ilpo Helén). 1, 71-72.
Risto Eräsaari: Essays on non-conventionai community (Heikki Lehtonen). 1, 79-80.
Luc Ferry: Uusi ekologinen järjestys (Päivi Hokka). 3, 230-231.
Carl de Grand & al.: Sveriges arbetsplatser (Jouko Nätti). 3, 232-233.
Jari Harju & Mika Ristimäki: Patruunahenkeä ja paperityöläisen edunvalvontaa (Tarmo Koskinen). 3, 233-234.
Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos (Hannu Uusitalo). 4, 317-318.
Tommi Hoikkala: Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? (Kimmo Jokinen). 1, 66-68.
Robert Holton: Economy and Society (Juho Saari). 1, 80-82.
Merja Hurri: Kulttuuriosasto (Simo Mannila). 3, 222-223.
Helka Hytti: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yhteiskunnalliset taustatekijät (Olli Kangas). 1, 69-71.
Kaj llmonen (toim.): Kestävyyskoe (Tarmo Koskinen). 1, 73-75.
Kaj Ilmonen: Tavaroiden taikamaailma (PekkaValtonen). 1, 77-79.
Joachim Israel: Klappjakt på välfärden (Veli Matti Autio). 3, 234-236.
Jyrki Jyrkiäinen: Sanomalehdistön keskittyminen (Tarmo Koskinen). 4, 302-303.
Olli Kekäläinen & Pekka Sulkunen: WPindex 1.12. (Jari Eskola). 3, 236-238.
Osmo Kivinen, Risto Rinne & Kimmo Ketonen:Yliopiston huomen (Jukka Laari). 2, 145-147.
Markku Kuisma: Metsäteollisuuden maa (Tarmo Koskinen). 3, 233-234.
Timo Kyllönen: The Golden Handshake of the First World (Timo Kortteinen). 1, 60-61.
Juho Kääriäinen: Seikkailijasta pummiksi; tutkimus rikosurasta ja sosiaalisesta kontrollista (Risto Jaakkola). 3, 221-222.
Eeva-Liisa Lehtonen: Säätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi (Pasi Mäenpää). 4, 303-304.
Mikko Lehtonen: Kyklooppi ja kojootti (Jukka Laari). 3, 227-228.
Friedrich Lenger: Werner Sombart (Pertti Töttö). 4, 304-307.
Michael Mann: The Sources of Social Power.Volume II (Risto Heiskala). 1, 72-73.
Reijo Miettinen: Oppitunnista oppimistoimintaan (Antti Eskola). 3, 225-227.
John Miller: The Passion of Michel Foucault (Jan Löfström). 4, 314-315.
Albert J. Mills & Peta Tancred (eds.): Gendering Organizational Analysis (Riikka Kivimäki & Päivi Korvajärvi). 2, 140-141.
Airi Mäki-Kulmala: Initiaatio ja alakulttuuri (Jaana Lähteenmaa & Helena Saarikoski). 2, 134-136.
Heikki Mäkinen: Yhteiskunnan tieto (Markku Kivinen). 1, 61-63.
Arto Noro: Postfranzenia (Jussi Vähämäki). 4,309-311.
John O’Neill: Ecology, Policy and Politics: Human Well-Being and the Natural World (Markku Oksanen). 4, 312-314.
Ulla Piela (toim.): Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista (Marja Kaskisaari). 1, 75-77.
Timo Piirainen: Vuokra-asuminen ja sosiaaliset ongelmat (Hannu Ruonavaara). 1, 63-64.
Ilkka Pirttilä: Me ja maailman mallit (Erkki Karvonen). 2, 137-139.
Kari Pitkänen: Deprivation and disease (Mikko Salo). 2, 136-137.
Seppo Pänkäläinen: Suomalainen doping (Jari Eskola). 4, 315-317.
Irene Roivainen: Lähiö ja sen asukkaat teollisuuden murroksessa (Suvi Ronkainen). 3, 229-230.
Hannu Ruonavaara: Omat kodit ja vuokrahuoneet (Jarmo Lehtinen). 3, 218-219.
John Shotter: Cultural Politics of Everyday Life (Klaus Weckroth). 4, 308-309.
Juha Siltala: Suomalainen ahdistus (Pertti Rautio). 2, 143-145.
Juha Siltala: The Dimension of Change in Psychohistory (Pertti Rautio). 2, 143-145.
Juha Siltala: Psykohistorian muutosulottuvuus(Pertti Rautio). 2, 143-145.
Lasse Siurala: Nuoriso-ongelmat modemisaatioperspektiivissä (Tommi Hoikkala). 3, 219-221.
Jukka Tervo: Hapuilua ja hallintaa (Kari Nyyssölä). 1, 65-66.
Bryan S. Turner: Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology (Simo Mannila). 2, 139-140.
Juhani Tähtinen: Miten kasvattaa pikkulapsia (Janne Kivivuori). 1, 68-69.
Andres Vikat: Family Formation in Estonia (Veijo Notkola). 4, 301-302.
Johannes Virolainen: Polun varrelta (Tarmo Koskinen). 1, 73-75.

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1994. 2, 148-168.
Sosiologia-lehden uusi osoite. 2, 173.
Toimintatutkimuksen laboratorio. 3, 246.
Westermarck-seura tiedottaa. 4, 319.
Kokouksia. 4, 319-322.
Science Studies. 4, 322-323.

Luetteloita
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1993. 2, 169-173.
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1993 ilmestyneitä julkaisuja. 3, 240-245. Ks. myös 4, 323.