1992

Numerot 1-4

Artikkelit ja katsaukset
Anja Ahola: Psyykkisen oireilun sukupuolieroista. 1, 23-34.
Pertti Alasuutari: Yhteiskunnat hajoavat, meillä tutkitaan merkityksiä (Pääkirjoitus). 4, 261-263.
Päivi Alasuutari: Ehkäisyn kiellon synty ja umpikuja vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä. 2, 106-115.
Erik Allardt: Sosiologian kuvauksen ja teorian haasteet Euroopan mullistuksen aikana. 1, 1-10.
Ritva Engeström: Puheen kontekstuaalisuus bahtinilaisittain. 3, 219-231.
Riitta Jallinoja: 1960-luku – suomalainen nainen ja mies (Kirjoitussarjassa: Suomalaisen sosiologian vuosikymmenet). 3, 190-193.
Sirpa Kolehmainen: Sukupuolen mukainen segregaatio työelämässä. 1, 11-22.
Marjaana Lindeman: Poliittisten asenteiden voimakkuus ja äänestyskäyttäytyminen. 1, 35-44.
Klaus Mäkelä: 1960-luku – Yhteiskunnan rakenneja sosiaalinen paine (Kirjoitussarjassa: Suomalaisen sosiologian vuosikymmenet). 3,187-190.
Tapio Nisula: Klassikon voima: oppihistoria ja Durkheim-tulkinnat. 2, 89-105.
Jouko Nätti: Ei-tyypillinen työllisyys Pohjoismaissa.2, 116-131.
Mika Ojakangas: Vuosisadanvaihteen suomalainen kansaloulupedagogiikka ja ruumiin poliittiset teknologiat. 4, 277-293.
Juha Partanen: 1970-luku – TANDEM (Kirjoitussarjassa: Suomalaisen sosiologian vuosikymmenet). 3,193-199.
Anssi Peräkylä: Toiminta, rakenne ja intersubjektiviteetti keskustelunanalyysissa. 4, 264-276.
Paavo Seppänen: 1950-luku – Tehdas ja ammattiyhdistys (Kirjoitussarjassa: Suomalaisen sosiologian vuosikymmenet). 3,181-187.
Heikki Silvennoinen & Irma Laiho: Akateeminen koulutushierarkia, sukupuoli ja sosiaalinen tausta.4, 294-309.
Pia Sivenius: 1980-luku – Avautua solmuun (Kirjoitussarjassa: Suomalaisen sosiologian vuosikymmenet). 3, 199-202.
Pekka Sulkunen: Uudet keskiluokat länsieurooppalaisessa yhteiskunnassa. 3, 203-218.
Jukka-Pekka Takala: ”Rikollisuuden välttämättömyys ja hyödyllisyys”: oudon puhetavan juurilla. 2, 73-88.

Keskustelua
Pirkkoliisa Ahponen: Vastine Taina Rajantille. 2, 132.
Antti Eskola & Jari Eskola: Sosiaalitieteiden opettamisesta. 2, 140-144.
Elina Haavio-Mannila: Sosiologiakin yhdentyy Euroopassa. 4, 310-312.
Risto Heiskala: Sosiologia ja kaiken maailman haasteet. 2, 135-140.
Tommi Hoikkala: Kukoistavat diskurssianalyysit. 2, 134-135.
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin kirjavat kasvot. 2, 132-134.
Taina Rajanti: Mikä ihmeen diskurssianalyysi?. 1, 45-47
Taina Rajanti: Arja Jokiselle, Kirsi Juhilalle, Eero Suoniselle. 2, 134.
Taina Rajanti: Vastineen vastine Pekka Sulkuselle keskustelun jouduttamiseksi. 3, 235-236.
Raija Sironen: Vastaus Teemu Torvelaiselle. 4, 313.
Pekka Sulkunen: Tosiaan, mikä ihmeen diskurssi? 3, 232-234.
Eero Suoninen: ”Diskurssista” Sulkuselle. 4, 312-313.
Teemu Torvelainen: Ziehe ruokkii sosiologista mielikuvitusta? 3, 236-237.

Kirjoja
Michael Adler, Colin Bell, Jochen Clasen & Adrian Sinfield (toim.): The Sociology of Social Security (Risto Eräsaari). 2, 152-153.
Risto Alapuro, Matti Alestalo & Elina Haavio-Mannila (toim.): Suomalaisen sosiologian historia (PerttiTöttö). 3, 245-246.
Al Allezhauser: Nomuran Miehet (Paavo Isaksson). 2,156-158.
Erik Arnkil: Sosiaalityön rajasysteemit ja kehitysvyöhyke (Heikki Lehtonen). 3, 240-241.
Karl-Olov Arnstberg: Socialarbetare (Mikko Mäntysaari). 3, 242-243.
Johan Asplund: Essä om Gemeinschaft och Gemeinschaft (Kaj Ilmonen). 1, 67-68.
Cynthia Cockbum: In the Way of Women (Tuula Heiskanen). 4, 323-325.
Martin Davies (toim.): The Sociology of Social Work(Risto Eräsaari). 2,152-153.
Len Doyal & lan Gough: A Theory of Human Need (Risto Eräsaari). 1, 60-61.
Émile Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta (Tapio Nisula). 1, 63-65.
Antti Eskola: Työpäiväkirja (Pekka Saarnio). 4, 329-330.
John Fiske: Merkkien kieli (Jarmo Ikonen). 4, 321-323.
Matti Heikkilä & Juhani Lehto: Sopeuttaminen vai kriisi? (Petri Virtanen). 4, 316-317.
Robert Hodge & Gunther Kress: Social Semiotics (Jarmo Ikonen). 3, 249-250.
Juhani Iivari: Rikosten ja riitojen vaihtoehtosovittelu refleksiivisen oikeuden konseptiossa (Ahti Laitinen). 2, 145-146.
Jyrki Iivonen: Neuvostovallan viimeiset vuodet (Harri Melin). 4, 325-326.
Raija Julkunen: Hyvinvointivaltio käännekohdassa (Juhani Lehto). 4, 317-318.
Marja Järvelä: Palkkatyö ja koulutustarve (Heikki Lehtonen). 2, 148-149.
Olli Kangas: The Politics of Social Rights (Kari Salminen). 2, 149-150.
Niilo Kauppi: Tel Quel (Rainer Korhonen). 1, 50-51.
Janne Kivivuori: Psykokulttuuri (Ilpo Helén). 2, 158-159.
Esa Konttinen: Perinteisesti moderniin (Osmo Kivinen). 1, 52-54.
Osmo Kontula: Sukupuolielämän aloittamisen yhteiskunnallisista ehdoista (Ilpo Helén). 1, 51-52.
Stephen Kotkin: Steeltown, USSR (Tarmo Koskinen). 1, 58-59.
Juha Kytömäki (toim.): Nykyajan sadut (Iiris Ruoho). 2, 154-156.
Kimmo Lehtonen (toim.): Mainoskuva – mielikuva(Janne Seppänen). 2, 153-154.
Vappu Lepistö: Kuvataiteilija taidemaailmassa (Pertti Rautio). 3, 237-238.
Michael Lewis: Valehtelijan pokeri (Paavo Isaksson). 2, 156-158.
Merja Lounekari: Sisilian mafia (Paavo Isaksson). 4, 326-327.
Niklas Luhmann: Beobachtungen der Moderne; Charles Taylor: The Malaise of Modernity (RistoEräsaari). 4, 331-332.
Kari Murto: Towards the Well Functioning Community (Markku Salo). 1, 49.
Timo Myllyntaus: Electrifying Finland (Tarmo Koskinen). 3, 246-247.
Sari Näre: Tyttöjen ja poikien sankarikäsityksistä (Erkki Karvonen). 4, 320-321.
Sari Näre & Jaana Lähteenmaa (toim.): Letit liehumaan (Jaana Vuori). 4, 318-319.
Sven E. Olsson: Social Policy and Welfare State in Sweden (Simo Aho). 3, 243-245.
Juha Partanen: Sociability and Intoxication (Robin Room). 1, 48-49.
Matti Peltonen: Talolliset ja torpparit (Risto Alapuro). 3, 239-240.
Katriina Perkka-Jortikka: Sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys työssä (Heikki Lehtonen). 4, 315-316.
Cristopher Pierson: Beyond the Welfare State? (Simo Aho). 3, 243-245.
Veli-Matti Ritakallio: Köyhyys ei tule yksin (Matti Heikkilä). 1, 56-57.
Ilkka Saari: Tauti nimeltä Mafia (Paavo Isaksson). 4, 326-327.
Harri Saukkomaa: Kuka tarvitsi Pentti Kouria (Paavo Isaksson). 2, 156-158.
Harriet Silius: Den kriggärdade kvinnligheten (Raija Julkunen). 2, 147-148.
Esa Sironen, Ilpo Tiihonen & Soile Veijola (toim.):Urheilukirja (Jari Eskola). 4, 330-331.
Chris Smith, David Knights & Hugh Willmott (toim.): White-Collar Work (Päivi Korvajärvi). 1, 62-63.
Asko Suikkanen: Työn riskit ja yhteiskunnallisten ratkaisujen sosiaalipoliittiset ulottuvuudet (Heikki Lehtonen). 2, 151-152.
Eero Suoninen: Perheen kuvakulmat (Kirsi Juhila). 3, 251-252.
Peter Taylor-Gooby: Social Change, Social Welfare and Social Science (Risto Eräsaari). 1, 60-61.
Joan Manuel Tresserras & Enric Marn: El regne de subjecte (Jarmo Ikonen). 3, 249-250.
Gianni Vattimo: Läpinäkyvä yhteiskunta (Mikko Lahtinen). 1, 65-66.
Klaus Weckroth: Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa (Ilkka Arminen). 4, 314-315.
Anne Witz: Professions and Patriarchy (Marjo Kuronen). 1, 54-55.
J.P. Woniack, D.T. Jones & D. Roos: The Machine that Changed the World (Jyrki Kiviniitty). 3, 247-249.
Thomas Ziehe: Uusi nuoriso (Juha Suoranta). 1, 57-58.
Steven Yearley: The Green Case (Pekka Jokinen). 4, 327-329.

Tiedoksi
Bourdieu’s Thought in Contemporary Sociology – Call for Papers. 4, 333.
Den tredje nasjonale fagkonferansen i sosiologi. 1, 69.
Consumption: Risks, Pleasures and the State in Contemporary Capitalism – Call for Papers. 4, 334-335.
Psykologiakongressissa pohditaan kognitiota. 2, 177.
Public Health around the Baltie Sea. 4, 335.
Scientific Director of the IISL. 1, 68-69.
Social Transformation and Cultural Identity” Tampere 3.-4.6.1992. 2, 177.
Sosiologipäivät Jyväskylässä 27.-28.3.1992. 2, 160-173.
Sosiologipäivät Joensuussa 26.-27.3.1993. 3, 258.
Westermarck-seura tiedottaa. 1, 68.
Westerinarck-seura tiedottaa. 4, 333.

Luetteloita
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1991 (Iiris Karppinen). 2, 173-177.
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna1991 ilmestyneitä julkaisuja (Iiris Karppinen). 3, 252-258.