1991

Numerot 1-4

Artikkelit ja katsaukset
Risto Heiskala: Goffmanista semioottiseen sosiologiaan. 2, 90-107.
Tapani Hietaniemi: Protestanttinen ja katolinen etiikka, kapitalismin henki ja muoto. 3, 161-175.
Kaj Ilmonen: Rakas paha raha. 4, 259-272.
Raija Julkunen: Hoiva ja professionalismi. 2, 75-83.
Margaretha Järvinen: Prostitution: Från social avvikelse till social konstruktion. 2, 69-74.
Irja Kandolin, Erkki Rannik & Elina Haavio-Mannila: Työ ja hyvinvointi eräissä toimihenkilö- ja työntekijäammateissa Eestissä ja Suomessa. 1, 15-24.
Erkki Karvonen: Representaation politiikka ja sukupuolen tuotanto. 1, 25-32.
Jari Kupiainen: Katsaus etnografisen kirjoittamisen viimeaikaisiin ongelmiin. 4, 273-280.
Klaus Mäkelä: Sosiaalisen toiminnan järkevyys,norminmukaisuus ja ymmärrettävyys. 1, 1-14.
Arto Noro: Miksi sosiologiassa tutkitaan sosiologian klassikkoja? 3, 157-160.
Anneli Pohjola: Ajattomuudesta aikaan. 4, 250-258.
Minna Salmi: Ajatteletko arkena? 4. 237-249.
Sakari Sariola: Teoria ja sosiaalinen todellisuus. 1, 33-41.
Leila Simonen: Hyvinvointivaltion sukupuolistuneet rakenteet kunnallisen kodinhoitajan työssä. 2, 84-89.
Aino Sinnemäki: ”Kun herra maksaa laskun, katselkaa muualle”. 3, 176-191.
Matti Vartiainen & Virpi Ruohomäki: Informaatioammatit ja tietotyöt – jatkokehittelyä. 3, 192-201.

Keskustelua
Risto Alapuro: Ilmapiiri ja tutkimus. 1, 42.
Jari Eskola & Jari Aro: Finland Sociological Masters. 2, 108-109.
Jari Eskola: Vastineen vastineista. 3, 203.
Jari Eskola: Gradujen arvostelusta ja sukupuolesta.4, 281-282.
Jaana Kuusipalo: Daamidiskurssi vai naisstoori(t)? 3, 203-205.
Mikko Mäntysaari: Vastine Leena Eräsaarelle. 4, 282.
Marjatta Rahikainen: Uusi kansainvaellus ja erilaisuuden sietokyky. 4, 282-284.
J.P. Roos: Pari selvennystä. 3, 202-203.

Kirjoja
Pirkkoliisa Ahponen: Kulttuuripolitiikka ja sen representaatiot (Taina Rajanti). 4, 285-286.
Ilkka Alanen: Miten teoretisoida maatalouden pientuotantomuotoa (Raimo Blom). 4, 286-287.
Tuomo Alasoini: Tuotannolliset rationalisoinnit ja teollisuuden työvoiman käyttötapojen muutos (Jukka Niemelä). 3, 206-207.
Tapani Alkula: Work Orientations in Finland (Pekka Ylöstalo). 2, 116-1l7.
Erkki Asp & Matti Peltonen: Työelämän sosiologia (Harri Melin). 4, 303.
Paul Atkinson: The Ethnographic Imagination (Juha Suoranta). 4, 292-293.
Jerome Bruner: Acts of Meaning (Harriet Strandell).2, 122-124.
Alex Callinicos: Against Postmodernism (Kaj Ilmonen). 2, 125-127.
David Cheal: The Gift Economy (Eeva Pyörälä). 2, 121-122.
Stewart R. Clegg (toim.): Organization Theory and Class Analysis (Kari Lilja). 2, 127-128.
Paul Connerton: How Societies Remember (Kaj Ilmonen). 1, 51-52.
Katarina Eskola: Lukijoiden kirjallisuus Sinuhesta Sonja O:hon (Erkki Sevänen). 3, 222-223.
Gøsta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism (Olli Kangas). 1, 44-45.
Claude Fischler: L’homnivore (Juha Partanen). 3, 218-219.
Carlo Ginzburg: Clues, Myths, and the Historical Method (Matti Peltonen). 4, 304-305.
Pertti Haapala (toim.): Talous, valta ja valtio (Jari Kirsilä). 1, 47-49
Jari Heinonen: Pienviljelijäprojektista sosiaalivaltioon (Anneli Anttonen). 3, 209-210.
Ari Hirvonen & Martti Grönfors: Nuorten oikeuskäsityksistä (Saija Järvinen). 1, 45-47.
Tommi Hoikkala (toiin.): Törmäävät tulkinnat (Sari Näre). 3, 216-218.
Kari Immonen (toim.): Naisen elämä (Maria Lähteenmäki). 1, 49-50.
Riitta Jallinoja: Moderni elämä (Kaj Ilmonen). 4, 289-291.
Fredric Jameson: Late Marxism (Ensio Puoskari). 1, 55-57.
Arja Jokinen & Kirsi Juhila: Pohjoismaiset asuntomarkkinat (Hilkka Summa). 4, 300-301.
Martin Jänicke: State Failure (Pekka Jokinen). 2, 129-130.
Jukka Kemppinen: Oikeus kulttuuri-ilmiönä (Saija Järvinen). 1, 45-47.
David Kolb: Postmodern Sophistications (Jussi Vähämäki). 1, 57-59.
Matti Laine: Johdatus kriminologiaan ja poikkeavuuden sosiologiaan (Paavo Isaksson). 4, 296-298.
Cristel Lane: Management and Labour in Europe (Harri Melin). 1, 50-51.
Juhani Lehto: Juoppojen professionaalinen auttaminen (Klaus Weckroth). 2,117-118.
Heikki Lehtonen: Yhteisö (Jari Aro). 2, 131-132.
Rita Liljeström & Anna-Karin Kollind: Kärleksliv och föräldrarskap (Aino Ritala-Koskinen). 2, 112-113.
Heikki Luostarinen & Esa Väliverronen: Tekstinsyöjät (Matti Hyvärinen). 4, 293-294.
Jaana Lähteenmaa: Tytöt & rock (Airi Mäki-Kulmala). 3, 214-216.
Jaana Lähteenmaa & Lasse Siurala (toim.): Nuoret ja muutos (Sari Näre). 3, 216-218.
Michel Maffesoli: Le temps des tribus (Nina Edgren-Henrichson). 3, 219-221.
Ilmo Massa & Rauno Sairinen (toim.): Ympäristökysymys (Marja Järvelä). 3, 225-226.
John McIlroy: Trade Unions in Britain today (Jukka Paastela). 2, 132-134.
David McLellan: Karl Marx, elämä ja teokset (Jouko Nikula). 1, 52-54.
Stephen Mennell: Norbert Elias (Johanna Mäkelä ,Aino Sinnemäki). 1, 54-55.
Toril Moi: Sukupuoli/teksti/valta (Soili Auvinen, Eija Einemäki). 2, 113-114.
Mikko Mäntysaari: Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana (Leena Eräsaari). 3, 210-212.
Juhani Niemi: Kirjallisuus instituutiona (Erkki Sevänen). 4, 291-292.
Arto Noro: Muoto, moderniteetti ja ’kolmas’ (Jari Aro). 4, 287-289.
Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot: Dans les beaux quartiers (Hannu Ruonavaara). 1, 61-63.
Jussi Raumolin: The Problem of Forest-based Development as Illustrated by the Development Discussion, 1850-1918 (Tarmo Koskinen). 2, 118-119.
J.P. Roos: Liikunta ja elämäntapa (Jari Eskola, Ilkka Salo). 2, 119-120.
Minna Salmi: Ansiotyö kotona – toiveuni vai painajainen (Marjatta Vanhalakka-Ruoho). 3, 207-209.
Martti Siisiäinen: Suomalainen protesti ja yhdistykset (Timo Toivonen). 2, 128-129.
Dorothy E. Smith: Texts, Facts, and Feminity (Mirja Satka). 2, 110-112.
Dorothy E. Smith: The Conceptual Practices of Power (Mirja Satka). 2, 110-112.
Judith Stacey: Brave New Families (Jorma Sipilä). 1, 59-60.
Eero Taivalsaari (toim.): Näennäinen demokratia (Paavo Isaksson). 3, 212-213.
Marja Tuominen: ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia” (Airi Mäki-Kulmala). 4, 298-299.
Clare Ungerson (toim.): Gender and Caring (Leila Simonen). 1, 60-61.
John Urry: The Tourist Gaze (Anita Kärki). 2, 124-125.
Jaakko Virkkunen: Johtamisen rationalisointi vai kehityksen hallinta (Raija Julkunen). 2, 114-115.
Klaus Weckroth: X voi olla kuka tahansa (Marko Hamilo). 4, 294-296.
Worldwatch Institute: Maailmantila 1991 (Marja Järvelä). 3, 225-226.
Robert K. Yin: Case Study Rescarch (Anneli Pohjola, Jukka Mäkelä). 1, 43-44. Shoshana Zuboff. Viisaan koneen aikakausi (Tuomo Alasoini). 4, 301-302.

Tiedoksi
11. Nordiske kongres i Gerontologi 28.6.-1.7.1992 I Odense. 4, 306.
Conference on Health Rescarch and Developing Countries. 2, 152-153.
Dansk Sociologi. 1, 63-64.
First European Conference of Sociology. 3, 232-233.
Gerontologian päivät 30.1.-31.1.1992 Helsingissä. 4, 305-306.
Gerontologian päivät 30.1.-31.1.1992. 2, 153.
International Society of Political Psychology -seminaari. 1, 64.
Kiinnostaako ruokatutkimus? 2, 152.
Miehet ja työelämä -seminaari. 1, 64.
Sociologicheskie Issledovaniia. 2, 152.
Sosiaalipolitiikan päivät Jyväskylässä 8.11.-9.11.1991. 3, 231.
Sosiologipäivät 1991. 2, 134-147.
Työpoliittinen yhdistys r.y. perustettu. 3, 231-232.
Westermarck Seura tiedottaa. 1, 63.
Westermarck Society tiedottaa. 3, 226.

Luetteloita
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1990 (Iiris Karppinen). 2, 148-152.
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjassa vuonna1990 ilmestyneitä julkaisuja (Iiris Karppinen). 3, 226-231.