1990

1. Numero

Pääkirjoitus
Pertti Alasuutari: Tieto ja epäilys 1-2

Artikkelit
Marko Nenonen: Noituus, ihminen ja yhteisö Suomessa keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa 2-13
Vesa Puuronen: Nuorisojärjestöt ja ”uusi nuoriso” 12-26
Perttu Vartiainen: Sosiologian ja maantieteen kohtaamisen kolme aaltoa 27-41
Jari Aro: Jean Baudrillard ja modernin kulttuurin patologia 42-51

Keskustelua
Seppo Koskinen: Kirja-arvion patologian kummastelua 52-54
Irmeli Järventie: Kummastelusta kritiikkiin eli ajatuksia käsitteellistämisen seuraamuksista 54-56

Kirjoja
Paul M. Lillrank: Organization for Continuous Improvement (Urpo Laakkonen) 56-57
Anneli Anttonen: Valtiollisesta yhteisölliseen sosiaalipolitiikkaan (Marja Holmila) 57-58
Walter Hollstein: Nicht Herscher, aber kräftig (Pertti Koistinen, Pirkko-Liisa Rauhala) 58-59
Irma Sulkunen: Naisen kutsumus (Riitta Jallinoja) 60-61
Immanuel Wallerstein: The Modern World-System III (Matti Peltonen) 61-63
Wolf Lepenies: Between Literature and Science (Jukka Gronow) 64-66
Ahti Laitinen: Vallan rikokset (Saija Järvinen) 66-67
Lars Ericsson: Miljörätt och sociologi (Juha Haapaniemi) 67-68
Rudolf Richter: Soziokulturelle Dimensionen freiwilliger Vereinungen (Martti Siisiäinen) 69-70
Ingemar Fägerlind & Lawrence J. Saha: Education and National Development (Tuomas Takala) 71-72
Michel Verret: La Culture Ouvriere (Marja Järvelä) 72-73
Walter Benjamin: Messiaanisen sirpaleita (Kimmo Jokinen) 73-75

Tiedoksi
Sosiaalipsykologit liittyvät yhteen
Kriittisen yhteiskuntamaantieteen 11. pohjoismainen symposiumi

2. Numero

Artikkelit
Pekka Sulkunen: Tyyli, hyvinvointi ja ympäristötuho – kulutuksen sosiologian kysymyksiä 81-84
Kaj Ilmonen: Tuotanto ja kulutus – toistensa peilikuvia? 82-94
Jukka Gronow: Mitä on hyvä maku? 95-107
Pasi Falk: Modernin hedonistin paradoksi. 108-124
Vappu Lepistö: Kuvataidemaailma ja taiteilijakuvat 125-136

Kirjoja
Barry Hindess: Choice, Rationality, and Social Theory (Hannu Ruonavaara) 137-138
Anthony Giddens: Sociology (Eeva Pyörälä) 138-139
Randall Collins: Theoretical Sociology (Pentti Luoma) 139-141
Dag Österberg: Metasociology; Pertti Töttö: Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta (Risto Heiskala) 141-143
Helka Urponen: Varhain sairastuneen ja vammaisen sosiaalinen selviytyminen (Ranja Aukee) 143-144
Leena Laine, Pirjo Markkola (toim.): Tuntematon työläisnainen (Irma Sulkunen) 144-145
Pekka Laaksonen, Ulla Piela & Pirkko Lahti (toim.): Hullun kirjoissa (Markku Salo) 146
Tuomas Takala: Kehitysmaiden koulutusongelmat (Mikko Pyhälä) 147
Pentti Malaska, Ismo Kantola & Pirkko Kasanen: Riittääkö energia – riittäkö järki? (Ari Haavio) 148
Tommi Hoikkala: Nuorisokulttuurista kulttuuriseen nuoruuteen (Jaana Vuori) 149-150
R.E. Pahl (toim.): On Work (Simo Aho) 150-152
Richard Hyman & Wolfgang Streeck (toim.): New Technology and Industrial Relations (Kimmo Kevätsalo) 152-153
Charles C. Ragin: The Comparative Method – Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies (Ulla Aitta) 153-154

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1990
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1989
Oikeustieteen päivät Tampereella 30.-31.8.1990
Sosiologiseminaari Helsingissä 12.-14.9.1990
4. massamuuttosymposium Turussa 19.-21.11.1190

3. Numero

Pääkirjoitus
Pertti Alasuutari: Maailmanmeno ja postmoderni diskurssi 177-179

Artikkelit
John Urry: Sosiologian kriittinen funktio 180-186
Veronica Stolte-Heiskanen: Suomalaisen sosiologian kriittisestä potentiaalista 187-198
Risto Alapuro: Sosiologit, Suomi ja Itä-Eurooppa 199-204
Pertti Rannikko: Tehdasyhdyskunnan murros ja asuntomarkkinat 205-217

Keskustelua
Risto Jaakkola: Sosiologit bibliografeina 218-221

Kirjat
Anneli Juntto: Asuntokysymys Suomessa (Hannu Ruonavaara) 222-223
Seppo Raiski: Laboratorio, teoria ja parempi elämä (Veikko Pietilä) 223-224
Klaus Mäkelä (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (Eeva Pyörälä) 224-227
Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.): ThePolitics of Field Research (Anssi Peräkylä) 227-228
Stewe Woolgar (toim.): Knowledge and Reflexivity (Esa Väliverronen) 228-229
Jonathan Potter & Margaret Wethrell: Discourse and Social Psychology (Eero Suoninen) 229-231
Johan Asplund: Rivaler och syndabockar (Jussi Vähämäki) 231-232
Osmo Kivinen, Risto Rinne & Sakari Ahola: Koulutuksen rajat ja rakenteet (Marja Järvelä) 233-234
Jan Pahl: Money and Marriage (Tiina Tuominen) 234-235
Zana Alia: La familia y su estructura en la RPS de Albania (Tarmo Koskinen) 235-236
Juri Lotman: Merkkien maailma (Erkki Karvonen) 236-238
Umberto Eco: Oppineisuuden osoittaminen (Airi Mäki-Kulmala) 238-239
Joan Acker: Samanarvoinen työ (Raija Julkunen) 239-241
Ensio Miettinen & Esa Saarinen: Muutostekijä (Harri Melin) 241-242
Jari Sinkkonen: Pienistä pojista kunnon miehiä (Jaana Vuori) 242-243
Tuula Gordon: Feminist Mothers (Ritva Nätkin) 243-244

Tiedoksi
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1989 ilmestyneitä julkaisuja
Terveyden sosiologian päivä Turku 26.10.1989
Filosofia, sosiologia ja kasvatustiede postmodernissa – Jyväskylä 16.-17.11.1990
Symposium on Alcohol, Family and Significant others
Huono-osaisuustutkijoille oma yhteistyöverkosto

4. Numero

Artikkelit
Ilmari Rostila: Tunnetyöstä sosiaalitoimistoissa 257-266
Paavo Isaksson: Modern foucault’lainen valta-analyysi ja työnvälittäjien vallankäyttö 267-280
Ilkka Väisänen: Konsensus ja konfliktit sosiaalivakuutuksen kehittymisessä OECD-maissa vuosina1930-1985 281-296
Kaj Ilmonen: Rakenne Anthony Giddensin strukturaatioteoriassa 297-307

Keskustelua
Risto Heiskala: Sosiologisen kulttuuritutkimuksen teoreettinen ja yhteiskunnallinen relevanssi 308-312
Jari Ehrnrooth: Antaa Kremlin kellojen soida eli lisää nauloja yhteisen asiamme arkkuun 312-315
Risto Eräsaari: Viittaako rapautuminen tyhjään vai tyyneen? 317-318
Erkki Kaukonen, Veronica Stolte-Heiskanen: Madridin maailmankongressi 319-320

Kirjoja
Pertti Alasuutari: Desire and Craving (Ilkka Arminen) 321
Matti Kamppinen: Cognitive Systems and Cultural Models of Illness (Tapio Nisula) 322-323
Pirjo Siiskonen: Emännän ja isännän roolin muutos maatalouden uudenaikaistuessa (Jouko Nikula) 323-324
Leila Simonen: Contradictions of the Welfare State (Jorma Sipilä) 325-326
Margaretha Järvinen: Prostitution i Helsingfors (Mirja Tolkki-Nikkonen) 326-327
Hilkka Summa: Hyvinvointipolitiikka ja suunnitteluretoriikka (Hannu Ruonavaara) 328-329
Eeva Jokinen & Soile Veijola: Oman elämänsä turistit (Airi Mäki-Kulmala) 329-331
Anssi Peräkylä: Kuoleman monet kasvot (Eero Suoninen) 331-332
Koula Mellos: Perspectives on Ecology (Pekka Jokinen) 332-333
Sandra Dawson, Paul Willman, Alan Clinton & Martin Bamford: Safety at Work (Antti Saloniemi) 333-334
Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Das ganz normale Chaos der Liebe (Aila-Leena Matthies) 334-335
Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Das ganz normale Chaos der Liebe (Aila-Leena Matthies) 334-335

Tiedoksi
Call for Panels and Papers, International Society for Political Psychology