1988

1. Numero

Pääkirjoitus
Antti Kasvio & Jari Aro: Sosiologian julkisuus l-2

Artikkelit
Risto Alapuro: Suomalainen Bourdieu ja Musta Leski 3-7
Katarina Eskola: Kaanon ja karyatidit – miehet ja naiset kirjallisuuden instituutiossa 8-15
Ullica Segerstråle: Moraliskt kapital som vetenskaplig biinkomst – en analys av aktuell biologisk debatt 16-27
Tuomo Särkikoski: Teknisen koulutuksen rakenteet – työnjakoa vai hierarkista valtaa? 28-35
Pertti Töttö: Ferdinand Tönnies – rationalisti romantikkona 36-43
Juhani Vähämäki: Mitä tarkoittaa ’Narrative as Socially Symbolic Act’? 44-49

Keskustelua
Leena Walls: Sosiologian asema sosiaalialan keskiasteen koulutuksessa 50-51
Klaus Mäkelä: Miten tutkia mielipiteiden rakenteen muuttumista 51-52

Kirjoja
Jonas Frykman ym.: Modärna tider (Pekka Sulkunen) 52-54
Niklas Luhmann: Soziale Systeme (Klaus Sondermann) 54-56
Raymond Trevor Bradley: Charisma and Social Structure (Susan Sundback) 56-57
Elianne Riska: Rower, Politics and Health (Sirkka Sinkkonen) 57-58
Pekka Kosonen: Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit (Olli Kangas) 59-61
Robert Erikson ym.: The Scandinavian Model (Kyösti Raunio) 61-62
Markku Kivinen: Parempien piirien ihmisiä (Seppo Pöntinen) 62-63
David Goodman ym.: From Farming to Biotechnology (Leo Granberg) 63-64
Aarne Reunala & Matti Heikinheimo: Taistelu metsistä (Tarmo Koskinen) 64-65
Matti Palo & Jyrki Salmi: Deforestation or Development in the Third World? (Tarmo Koskinen) 64-65
Jukka Sihvonen: Kuviteltuja lapsia (Maaria Linko) 65-66
Carl-Ulrik Schierup & Alexandra Åhlund: Will They Still Be Dancing? (Matti Similä) 67-68
Jenny Cook-Gumperz (ed.): The Social Construction of Literacy (Auli Hakulinen) 68-69
Thomas Rosenberg: Pä spaning efter en ny tydlighet (Raija Julkunen) 69-70
Thomas Mathiesen & Ole Kristian Hjemdal: Treholt-saken i offentligheten (Jukka-Pekka Takala) 70-71
Matti Virtanen: Tehtaasta studioon (Antti Kasvio) 71-72
Matti Kortteinen: Hallittu rakennemuutos? (Pertti Koistinen) 72-73

Tiedoksi
Westermarck-seura tiedottaa
Validitetsfrågan i den kvalitativt inriktade sammhällsvetenskapliga forskningen – Nordisk forskarskurs i Uppsala 74
10. kansainvälinen kriminologian kongressi

2. Numero

Artikkelit
Anni Vilkko: Eletty elämä, kerrottu elämä, tarinoitunut elämä – omaelämäkerta ja yhteisymmärrys 81-90
Esa Konttinen: Formaali rationaalistuminen ja professiot – kriisinäkökulma ammatillisiin intellektuelleihin 91-104
Merja Kinnunen: Ammattiasemien kulttuurinen luokittelu 105-111
Heikki Lehtonen: Kapitalismin ja hyvinvointivaltion yksilölliset oikeudet 112-123

Keskustelua
Leila Simonen: Konservatiivinen tiedepolitiikka ja sosiologian asema Englannissa 124-125
Irma Väätäinen: Sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden asema terveydenhuollon keskiasteen koulutuksessa 126-127
Pekka Sulkunen: Sosiologiaa keskiasteelle 128-129
Antero Honkasalo: Insinööreille tietoa ihmisestä? 129-130

Kirjoja
Jukka Gronow: On the Formation of Marxism (Sakari Hänninen) 130-131
Marja Holmila: Wives, Husbands and Alcohol (Ritva Nätkin) 131-132
Kaisa Kauppinen-Toropainen: Ainokaiset työyhteisössä (Liisa Rantalaiho) 132-134
Henrik Stenius: Frivilligt, jämlikt, samfällt (Martti Siisiäinen) 134-135
Risto Alapuro ym. (toim.): Kansa liikkeessä (Pertti Haapala) 135-136
Pierre Bourdieu: Choses dites (M’hammed Sabour) 137-139
Ulrich Beck: Risikogesellschaft (Pertti Koistinen) 139-141
Yrjö Engeström: Learning by Expanding (Klaus Weckroth) 141-142
Jaakko Numminen: Yliopistokysymys (Tapani Valkonen) 142-143
Markku Eskelinen & Jyrki Lehtola: Jälkisanat. Sianhoito-opas (Antti Eskola) 144
Georg Simmel: On Women, Sexuality, and Love (Jaana Vuori) 145

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1988
Varjososiologipäivät Franzeniassa
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1987
Westermarck-seura tiedottaa
”Literature as Communication” -seminaari Jyväskylässä

3. Numero

Pääkirjoitus
Antti Kasvio: Työn sosiologiaa 169-170

Artikkelit
Pertti Koistinen: Työelämän murros ja yhteiskuntatieteen tulkinnat 171-185
Tuomo Alasoini: CNC-teknologia ja konepajojen rakennemuutos 186-195
Jukka Niemelä: Äänettömät taidot ja tietotekniikka 196-211
Pekka Kosonen: Joustavoittaminen siirtymänä uudenlaiseen kapitalismiin? 212-222

Keskustelua
Ari Haavio: Tieteestä TV-uutisissa 223-224
Tapani Alkula: Jatkuvat sosiologipäivät? 224-225

Kirjat
Ulla Vuorela: The Women’s Question and the Modes of Human Reproduction (Aino Saarinen) 225-227
Panu Pulma & Oiva Turpeinen: Suomen lastensuojelun historia; Pirjo Hämäläinen-Forslund: Mammon marjat – entisaikain lasten elämää (Erja Lauronen) 227-228
Sexpo ry (toim.): Salattu seksuaalisuus (Merja Ala-Nikkola & Pirkko-Liisa Rauhala) 229
Georg Henrik von Wright: Tiede ja ihmisjärki (Pertti Rautio) 229-231
Vladimir Dudintsev: Valkeat vaatteet (Heikki Mäki-Kulmala) 231-232
Samuel Weber: Institution and Interpretation (Jussi Vähämäki) 232-235
Tapani Hietaniemi (toim.): Aiheita Weberistä (Esa Konttinen) 235-236
Klaus Weckroth: Toiminnan psykologia (Yrjö-Paavo Häyrynen) 236-238
David Silverman: Qualitative Methodology and Sociology (Christoffer Tigerstedt) 238-240
Stein Ringen: The Possibility of Politics (Pekka Kosonen) 240-241
J. Katus & J. Tóth (eds.): On Voluntary Organizations in Hungary and the Netherlands (Martti Siisiäinen) 241-243
Alfred W. Crosby: Ecological Imperialism (Ilmo Massa) 243-244
Göran Gustafsson ym.: Religiös Förändring in Norden 1930-1980; Göran Gustafsson ym.: Religion och kyrka i fem nordiska städer (Jouko Sihvo) 244-245
Per Otnes (ed.): The Sociology of Consumption (Timo Toivonen) 245-247
Robert Kriegel & Marilyn Harris Kriegel: Huippusuorituksiin paineiden alla (Jari Eskola) 247

Tiedoksi
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1987 ilmestyneitä julkaisuja
Transactions-sarjaa elvyttämään
VI Edward Westermarck memorial lecture
15. pohjoismainen sosiologikongressi
Tutkijaseminaari 24.25.10.1988 Jyväskylässä

4. Numero

Pääkirjoitus
David Silverman: Laadullisen tutkimuksen kuusi sääntöä – postromanttinen näkökulma 257-268

Artikkelit
Saija Järvinen: Selviytymisen paradoksi 269-276
Harriet Strandell: Sociologin och barnen 277-287
Hannu Ruonavaara: Sosioekonomiset ryhmät ja omistusasuntovaltaistuminen Suomessa 1971- 1985 288-298

Keskustelua
Osmo Kivinen, Risto Rinne, Sakari Ahola & Arto Kankaanpää: Suunnittelun sosiologiaa 299-302
Jouko Nikula: Maaseutusosiologian 7. maailmankongressi Bolognassa 302-304

Kirjoja
Marja-Liisa Honkasalo: Oireiden ongelma (Martti Grönfors) 304-305
Päivi Niemi: Adolescents and the Family (Mirja Tolkki-Nikkonen) 305
Hannu Katajamäki: Alueellisen työnjaon muotoutuminen Suomessa (Tarmo Koskinen) 305- 306
Juhani Iivari: Sovitaan-projektin kokemuksia (Juha-Matti Kyyrä) 306-307
Simo Aho: Palkkatyö yhteiskunnallisen järjestyksen perustana (Keijo Rahkonen) 307-309
Raymond Williams: Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus (Ensio Puoskari) 309-310
Marianna Laiho & Ritva Leino: Erojen leikki (Kaj Ilmonen) 310-311
Robert Jungk & Norbert R. Müllert: Tulevaisuusverstaat (Matti Hyvärinen) 311-312
Jeff Hearn & Wendy Parkin: Sex at Work (Päivi Korvajärvi) 312-313
Dorothy E. Smith: The Everyday World as Problematic (Leila Simonen) 313-314
Helen Marchant & Betsy Wearing (eds.): Gender Reclaimed (Pirkko-Liisa Rauhala) 314-315
Elim Papadakis & Peter Taylor-Gooby: The Private Provision of Welfare:Fred Block ym.: The Mean Season (Risto Eräsaari) 315-317
Martin Rein ym. (ed.): Stagnation and Renewal in Social Policy (Olli Kangas) 317-318
Qualitative Research Methods Series, Vols. l-7 (Klaus Mäkelä) 318-320
Edgar H. Schein: The Clinical Perspective in Fieldwork (Klaus Mäkelä) 320
Winfried Nöth: Handbuch der Semiotik (Risto Heiskala) 320-321
Joachmin Hirsch & Roland Roth: Das neue Gesicht des Kapitalismus (Simo Aho) 321-322