1987

1. Numero

Artikkelit
Klaus Mäkelä: Puheen tulkintasäännöt ja sosiologinen kulttuurintutkimus 1-14
Seppo Kjellberg: Max Webers tolkning av Luthers arbetsetik 15-21
Heta Häyry: Mengele, Manhattan, Unesco ja Uppsala 22-31
Riitta Jallinoja: Mitä on naiseus? 32-42

Keskustelua
Yrjö-Paavo Häyrynen: Puolan yhteiskuntatutkimus ja vuoden 1980 elokuu 43-44
Seppo Paananen: Sbigniew Sufinin haastattelu 45-47
Jukka Oksa: Sosiologiaa periferiassa 48-49

Kirjoja
Lars Møset: Norden dagen derpå (Simo Aho) 50-51
Gøsta Esping-Andersen: Politics against markets (Pekka Kosonen) 52-53
Taisto Hujanen: Kultamaa ja kotimaa (Martti Grönfors) 53-54
Martin Kusch: Ymmärtämisen haaste (Risto Heiskala) 54-55
Maarit Helén (toim.): Historiallisia romaaneja ja ajankuvia (Maria Forsman) 55
Angela R. Miles & Geraldine Finn (toim.): Feminism in Canada (Leila Simonen) 56
M.H. Titma & E. A. Saar: Molodje pokolenie (Tarmo Koskinen) 56-57
Chris Rojek: Capitalism and Leisure theory (Kaj Ilmonen) 58-60
Jorma Kalela: Näkökulmia tulevaisuuteen (Risto Eräsaari & Kimmo Jokinen) 60-61
Nayar (toim.):Sociology in India: Retrospect & Prospect (Erkki Kaukonen) 62-63
Gurkhain Singh (toim.): The New Middle Class in India (Markku Kivinen) 63-64
Singh Amrik (toim.): Punjab in Indian Issues and Trends (Pertti Koistinen) 64-66
M.K.V Sivamohan (toim.): Law and Society (Ahti Lahtinen) 66-67
Bipan Chandra: Nationalism and Colonialism in Modern India (Tuomo Melasuo) 67-68
Satya Brata Datta: Capital Accumulation and Worker’s Struggle in Indian Industrialization (Harri Melin) 68-69
Gurchain Singh: The New Middle Class in India; B.B Mistra: The Indian Middle Classes; Madau Kondvilker: Inde. Le Journal d´un Intouchable (J.P. Roos) 69-71
Sociology and Social Anthropology in Asia and the Pacific (Pirkko-Liisa Rauhala) 71-72

Tiedoksi
Westermarck-seura tiedottaa
Kettil Bruun -palkinto perustettu
Suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian yhteistyö uuteen vaiheeseen (Erkki Kaukonen & J.P. Roos)

2. Numero

Pääkirjoitus
Katarina Eskola: Kirjoittaminen on osa tutkimusta 81-82

Artikkelit
Georg Lohmann: Georg Simmel yhteiskunnallista indifferenssiä purkamassa 83-96
Matti Peltonen: Kapitalismi, uskonto ja elämänkäytäntö 97-111
Timo Kalanti: Esine elämäntyylin merkkinä: kolme keittiötä 112-122
Keijo Rahkonen: Sosiaalipolitiikka, työyhteiskunnan kriisi ja utopiat 123-131

Keskustelua
Antti Eskola; Marja Holmila & Tapani Valkonen: Puheenvuoroja tietosuojasta yhteiskuntatieteissä 132-133
Tuomo Alasoini: Tietotyö ja muu palkkatyö 134

Kirjoja
Pertti Haapala: Tehtaan valossa (Seppo Randell) 135-136
Irma Sulkunen: Raittius kansalaisuskontona (Ilkka Arminen) 136-137
Matti Kortteinen ym.:Tietotekniikka ja suomalainen työ (Jukka Niemelä) 138-139
Kari Eklund & Asko Suikkanen: Työolot ja sukupuoli (Päivi Korvajärvi) 139-140
Eugen Buss: Lehrbuch der Wirtschaftsoziologie (Tarmo Koskinen) 140-141
Stephen J. Pfohl: Images of Deviance and Social Control (Jussi Simpura) 141-142
Neil Postman: Huvitamme itsemme hengiltä (Ossi Rahkonen) 142-143
Markku Koski: Sorsa-diagnoosi (Kauko Pietilä) 143-144
Jussi Kotkanvirta & Esa Sironen (toim.): Moderni/postmoderni (Keijo Rahkonen) 145

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1987
Tutkijaseminaari aiheesta koulutus ja sukupuoli
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1986

3. Numero

Pääkirjoitus
Katarina Eskola: Sosiologit ja yleiset uskomukset 165-166

Artikkelit
Matti Virtanen: Tehtaasta studioon 167-175
Päivi Järvenniemi: Asukastoiminnan toiveunet ja todellisuus 176-186
Laura Assmuth: Joulu suomalaisen nykykulttuurin rituaalina 187-197
Eeva Jokinen & Soile Veijola: Porsasjuhlat 198-205

Keskustelua
Yrjö Paavo Häyrynen: Tietosuoja yhteiskuntatieteissä; Tutkijan ja tutkittavan dialektiikka 206-207
Seija Karppinen: Kommentteja Riitta Jallinojan tulkintaan Sandra Bernistä 208
Aino Saarinen: Onko yhteiskunnallisen sukupuolen käsite tarpeeton? Kysymyksiä Riitta Jallinojalle 209
Jan Ehrnrooth ym.: Sosiologit, ideavarkaus ja tiedeyhteisön ongelmat 211-213

Kirjat
Matti Alestalo: Structural Change, Classes and the State (Timo Kortteinen) 213-214
Olavi Moilanen: Elämän puhuteltavana (Annika Takala)
Pirkko Nuolijärvi: Kolmannen sukupolven kieli; Pirkko Nuolijärvi: Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti (Klaus Mäkelä) 216-217
Liisa Uusitalo: Suomalaiset ja ympäristö (Timo Järvikoski) 217-218
Pauli Kettunen: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus (Harri Melin) 219
Satu Apo: Ihmesadun rakenne (Risto Heiskala) 220-221
Veikko Anttonen: Uno Harva ja suomalainen uskontotiede (Ari Haavio) 221-222
Jyrki Käkönen: Luonnonvarat ja konflikit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä (Tarmo Koskinen) 222-223
Tuula Gordon: Democracy in One School? (Ari Antikainen) 224
Ari Antikainen: Johdatus kasvatussosiologiaan (Osmo Kivinen) 225
John Richardson (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education; Christopher Hurn: The Limits and Possibilities of Schooling (Tuomas Takala) 225-227
Mette Bryld & Nina Lykke (toim.): Kvindespor i videnskapen (Kirsti Suolinna) 227-228
Jocelyn Cornwell: Hard-Earned Lives (Ossi Rahkonen) 228-229

Tiedoksi
Kettil Bruunin bibliografia
Westermarck-seuran kannanotto lääketieteen sosiologian apulaisprofessorin lakkauttamisesta
Westermarck-seura tiedottaa
Raportti Suomalais-neuvostoliittolaisesta työn sosiologian kokouksesta (Tarmo Koskinen)
Kansallissosialismi ja oikeus -seminaari

4. Numero

Pääkirjoitus
Katarina Eskola & Tuomo Sauri: Tieteellisten lehtien toimittaminen 249-250

Artikkelit
Erik Allardt: Sociologin och världssamhället 251-259
Kaj Ilmonen: Työn organisaatiot ja työläisidentiteetti 260-272
Jukka Siikala: Aika, kertomus, vaikutus 273-281
Risto Jaakkola: Veli Verkko suomalaisessa sosiologiassa 282-288
Hannele Palosuo & Ossi Rahkonen: Terveyden sosiologia myötä- ja vastatuulessa 289-300

Kirjoja
Jussi Simpura (toim.): Suomalaisten juomatavat (Anders Ekholm) 301-303
J.P. Roos: Suomalainen elämä (Pekka Sulkunen) 303-305
Klaus Mäkelä (toim.): Tieteen vapaus ja tutkimuksen etiikka (Jukka-Pekka Takala) 305-306
Seppo Randell: Sosiologian peruskurssi; Pekka Sulkunen: Sosiologian avaimet; Pekka Sulkunen: Johdatus sosiologiaan (Eeva Jokinen & Kimmo Jokinen) 306-308
Johan Asplund: Det sociala livets elementära former (Martti Takala) 308-309
Anthony Giddens: The Nation-State and Violence (Risto Eräsaari) 310-311
Risto Kangas: Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria (Pertti Töttö) 311-312
Raija Julkunen: Työprosessi ja pitkät aallot (Risto Tainio) 312-313
Erik Jørgen Hansen: Danskernes levekår (Hannu Uusitalo) 313-314
Hannu Takala & Erik Tham (toim.) Krig og moral (Inkeri Anttila) 314-315
Antti Uutela: Pupil’s concepts about Epilepsy (Seppo Pöntinen) 316-318
Helena Helve: Nuorten maailmankuva (Ritva Uusitalo & Kirsti Suolinna) 317-318
Riitta Jallinoja: Johdatus perhesosiologiaan; Ritva Uusitalo & Riitta Käyhkö: Perhekasvatus (Elina Haavio-Mannila) 319
Marja-Liisa Rönkkö ym.: Koti kaupungissa (Antti Saloniemi) 319-320
Johan von Bondsdorff: Kun Vanha vallattiin (Johanna Mäkelä) 320-321
Mauri Sariolan päiväkirjat. Toim. Reijo Ikävalko (Antti Eskola) 322

Tiedoksi
Ensimmäinen suomalais-unkarilainen sosiologiseminaari (Salme Ahlström & Veronica Stolte-Heiskanen)
Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja ja toimitussihteeri
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1986 ilmestyneitä julkaisuja