1986

1. Numero

Pääkirjoitus
Veronica Stolte-Heiskanen & Katarina Eskola: Sosiologia ja kehitystutkimus l-2

Artikkelit
Juha Holma: Suomalaisen kehitystutkimuksen traditiosta ja ratiosta 3-8
Pekka Virtanen: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus kehitysyhteistyöhankkeissa 9-13
Kimmo Kiljunen: Suomen kehitysmaasuhteet ja kehitysmaapolitiikka 14-26
Sosiologian opetusohjelmat kehitysmaiden näkökulmasta -kirjoitussarja
Ronald Wiman: Sosiologin tuottavin kehitysyhteistyöprojekti: adoptoi tutkija 27-28
Anita Kelles-Viitanen: Sosiologian opetuksen paradigmojen rajat 29
Richard Ochieng K’Okul: Tarvitaan uusia tutkimusaloja 30-32
Linus Siambango: Kirjeopiskelijoista keskustelijoiksi 33-35
Liikkeet ja kehitysyhteistyöpolitiikka -kirjoitussarja
Johan von Bonsdorff: Strukturell approach lika aktuellt som förr 36-37
Timo Kaartinen & Thomas Wallgren: Prosenttiliike – poliittinen subjekti? 38-40

Artikkelit
Pekka Kosonen: Hyvinvointivaltion kriisi – syyt ja seuraukset sekoittuvat? 41-55
Tapani Alkula: Työolosuhteet eräiden työnjohtoteorioiden valossa – empiirinen tarkastelu 56-63

Keskustelua
Klaus Mäkelä: Sosiologian jatkokoulutus 64-65
Ilpo Helèn: Neljä kommenttia sosiologian opiskelun kehittämisen edellytyksistä 65-67
Hannu Uusitalo: Luokkatutkimuksen lähtökohdat. Vastaus Blomille, Kiviselle ja Rantalaiholle 67-68
J .P. Roos: Homogeenisuus ja hierarkiat 68-69
Pertti Alasuutari: Kulttuurin yhtenäisyys ja kulttuurierot 69-70
Kimmo Kevätsalo: Kommentti Kari Vähätalolle 70
Tapani Valkonen: Suomalaiset on uusittu 70-71

Kirjoja
Kehitysmaatutkimuksen työryhmän mietintö (Juha Holma Thomas Wallgren) 71-73
Tuomo Melasuo (toim.): Wallinista Wideriin (Märta Salokoski) 73-74
Matti Sarmela: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta (Osmo Koskelainen) 75
Kimmo Kiljunen: Industrialisation in developing countries and consequent trade-related restructuring constraints in Finland (Luis Herrera) 76- 77
Joseph Collins ym.: Vaikea vallankumous (Leo Granberg) 77-78
Juri Semjonov: Avioliiton ja perheen alkuperä (Aino Saarinen) 78-79
Ottar Brox: Nord-Norge (Ilpo Koskikallio) 79-81
Antti Karisto: Hyvinvointi ja sairauden ongelma (Elianne Riska) 81-82
Göran Ahrne m.fl.: Klassamhällets förändring (Timo Kortteinen) 82-83
Ernesto Laclau & Chantal Mouffe: Hegemony and socialist strategy (Jari Aro) 83-84
Marshall Berman: All that is solid melts into air (Pertti Töttö) 85-86
Kaj Ilmonen: Behov och civilisation Tarpeiden järjestelmä ja järjestelmän tarpeet (Risto Heiskala) 86-87
Seppo Helminen & Merja Hurri (toim.): Miehen mallit (Eeva Peltonen) 88-89
Lillian B. Rubin: Just friends (Johanna Mannila-Kaipainen) 89
Norbert Elias: The loneliness of the dying (Anssi Peräkylä) 89-90

2. Numero

Pääkirjoitus
Klaus Mäkelä: Yhteiskuntatieteellisen tiedonhankinnan eettiset säännöt ja tietosuoja 97-98

Artikkelit
Pekka Ylöstalo: Työn arvostuksen muuttuminen ja palkkatyöhön sitoutuminen 99-105
Antti Karisto: Suomi juoksee 106-116
Elina Haavio-Mannila & Marja Holmila: Juomiskumppanuus ja juomisen rajoittaminen perhesuhteiden ilmaisijana 117-126
Jukka Siikala: Mykkä ihminen ja karvaton majava. Rakenteiden ja eletyn elämän suhteesta 127- 133
Kaj Ilmonen: Kulutus ja sen ongelmien merkitys modernissa yhteiskunnassa 134-144

Keskustelua
Veronica Stolte-Heiskanen: Kommentteja sosiologian bibliografiasta 145-147
Pertti Koistinen: Sosiologia ottaa uusia askeleita Neuvostoliitossa 147-150
Antti Eskola: Syksyn synkät, kylmät kirjat 150-151
Leena Alanen: Sukupuolipolitiikkaa 152-154

Kirjoja
Jean-Francois Lyotard: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa (Ilkka Patoluoto) 154-155
Kai Otto Donner & Lénard Pál (ed.): Science and technology politics in Finland and Hungary (Marja Alestalo) 156-157
Elmar Altvater et al.: Arbeit 2000 (Pertti Koistinen) 157-159
Timo Sneck: Kaupunkien tulevaisuus skenaariomuodossa (Ari Ylönen) 159-160
Harri Heino: Kirkko tulevaisuuden yhteiskunnassa (Juha Tolvanen) 160-162
Tarja Cronberg: Työ, aika ja asuminen tietoyhteiskunnassa (Simo Salminen) 163
Veijo Notkola: Living conditions in childhood and coronary heart disease in adulthood (Leif Nordberg) 162-164
Britt Inger Puranen: Tuberkulos (Veijo Notkola) 164-165
Philip M. Smith: Language, the sexes and society (Sara Heinämaa) 165-166
Günther Wallraff: Pohjalla (Martti Takala) 166-167
Risto Heiskala: Vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat (Kaj Ilmonen) 168-169
Burkart Lutz: Der kurze Traum immerwährender Prosperität (Simo Aho) 169-170

Tiedoksi
Sosiologipäivät 1986
Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1985

3. Numero

Pääkirjoitus
Katarina Eskola: Sosiologia, kansallisvaltio ja maailma 189-190

Artikkelit
Edvard Westermarck: Sota. Sosiologinen tutkimus 191-206
Hans Joas: Sosiologian klassikot ja ensimmäinen maailmansota 207-214
Matti Peltonen: Wallersteinin skeema. Uuden ajan maailmanjärjestelmä ja sen luoja 215-225
Klaus Helkama: Psykologia ja rauha 229-232
Kari Poikolainen: Kuka nyt sotaa pelkäisi? 233-235
Ilkka Nummela: Sota ja talous 236-244
Juhani Niemi: Talvisodan kirjallisuus ja talvisodan henki 245-252

Keskustelua
Matti Virtanen: Rauhanliikkeen itseymmärrys 253-256

Kirjat
Johan Galtung: Det finns alternativ (Erland Eklund) 256-258
E.P. Thompson: Double exposure (ed.) Star wars (Mikael Böök) 258-259
Klaus Ottomeyer & Maria Schönherr: Alltägliche Gewalt in Biographie, Gruppenprozess und Gesellschaftsstruktur (J.P. Roos) 259-260
Antti Eskola: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan (J.P. Roos) 260-262
Kettil Bruun & Per Fränberg (red.): Den svenska supen (Risto Eräsaari) 262-263
Risto Alapuro et al. (ed.): Small states in comparative perspective (Nils Christie) 263-264
Kirsti Suolinna & Kaisa Sinikara: Juhonkylä (Marja Holmila) 264-265
Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne (Jussi Kotkavirta) 265-266
Walter Benjamin: Silmä väkijoukossa (Taina Rajanti) 266-268
Roy Rosenzweig: Eight hours for what we will (Pertti Alasuutari) 268-269
Aili Nenola: Miessydäminen nainen (Risto Heiskala) 269-270
Caroline Humphrey: Karl Marx collective (Tarmo Koskinen) 270-271
Timo Kyntäjä (toim.): Talouden kahtiajako (Varpu Weijola) 271-272
Katarina Eskola & Maaria Linko: Lukijan onni (Yrjö Varpio) 273-274
Suzanne Romaine: The language of children and adolescents (Pertti Toukomaa) 274-275
Arne Treholt: Yksin (Jukka-Pekka Takala) 275-276
Rolf Gindorf & Erwin J. Haeberle (Hg.): Sexualität als sozialer Tatbestand (Pirkko-Liisa Rauhala) 276-278
Zbigniew Tyszka: Rodziny wspólczesne w Polsce (toim.) Wybrane kategorie rodzin wspólczesnych polskich (toim.) Rodzina a struktura spolecczna (Helena Hurme) 278-279
Heikki Kasari: Patterns of television viewing in Finland (Jussi Simpura) 279-280
Ilkka Mäntylä: Suomalaisen juoppouden juuret (Leo Granberg) 281

Tiedoksi
Pohjoismainen sosiologikongressi Tampereella
Seminaari työn tulevaisuudesta
Täydennys vuoden 1985 opinnäyteluetteloon
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1984 ilmestyneitä julkaisuja

4. Numero

Pääkirjoitus
Katarina Eskola: Evaluaatio 293-294

Artikkelit
Osmo Kivinen & Joel Kivirauma: Erikseen ja integroituna: erityisopetus ja oppilaat suomalaisessa koulujärjestelmässä 1910-1985 295-311
Mirja Tolkki-Nikkonen: Tositarkoituksella. Naisen ja miehen sosiaalinen identiteetti kirjakerhon ilmoituksissa 312-318
Agnes Hellerin haastattelu (Anneli Anttonen & Jorma Sipilä)319-326
Erkki Kaukonen: Sosiologia-lehden kaksi vuosikymmentä 327-338
Klaus Mäkelä & Veronica Stolte-Heiskanen: Sosiologian maailmankongressi Intiassa 339-348
Veronica Stolte-Heiskanen: ISA:n valtuuston kokous

Keskustelua
Raila Taipale: Mitä on riippumaton tutkimus, Klaus Mäkelä? 349-350
Klaus Mäkelä: Raila Taipaleelle 350
Risto Heiskala: Kulttuurista ja rakenteista 350-351

Kirjoja
Emile Durkheim: Itsemurha (Marjatta Marin) 351-352
Valerio Valeri: Kingship and sacrifice (Jukka Siikala) 353-354
Martti Siisiäinen: Intressit, yhdistyslaitos ja poliittisen järjestelmän vakaisuus (Raimo Blom) 354-355
Adam Przeworski: Capitalism and social democracy (Timo Toivonen) 355-357
Donald Broady: Piilo-opetussuunnitelma (Tuomas Takala) 357-358
Liisa Uusitalo: Environmental impacts of consumption patterns (Hannu Uusitalo) 358-359
Stephen Mennell: All manners of food (Johanna Mäkelä) 359-361
Elizabeth Wilson: Adorned in dreams (Leena Eräsaari) 361-363
Pekka Suhonen & Juhani Pallasmaa (toim.): Marimekkoilmiö (Christoffer Tigerstedt & Anni Vilkko) 363-364
Matti Mäkelä: Suuri muutto (Pertti Rannikko) 364-365
Max Engman & Henrik Stenius (red.): Svenskt i Finland 2 (Irma-Leena Notkola) 365-367
Andrew Sayer: Method in social science (Hannu Ruonavaara) 367-369
Risto Tainio ym.: Suuryritykset ja niiden johtaminen Suomessa (Antti Kasvio) 369-370
David Knights et al.: Job redesign (Tuomo Alasoini) 370-371
Bob Carter: Capitalism, class conflict and the new middle class (Markku Kivinen) 371-372
Alan Walker: Social planning (Kyösti Raunio) 372-373
Leena Louhivuori ym.: Koskelan jengi (Tommi Hoikkala) 373-374
Sakari Hänninen: Valtiosta valtaan (Juha Koivisto) 374-375
Jukka Paastela: Marx’s and Engels’ concepts of the parties and political organizations of the working class (Jari Aro) 375-376
Oiva Ketonen: Arvovallan politiikkaa (Matti Haavio) 376-378
Bengt Packalén: Mustat kyyneleet, punainen maa (Iiris Lappalainen & Pekka Sutela) 378-379