1983

1. Numero
Artikkelit
Sulkunen, Pekka: Myyteistä ja kertomuksen semiotiikasta 1-12
Alapuro, Risto: Kansalaissota vallankumouksena 13-22
Terttu Luukkonen-Gronow: Naistutkija, perhe ja työ 23-32
Heikki Katajisto: Asuntoloiden miehet lähikuvassa 33-42100 vuotta Marxin kuolemasta
100 vuotta Marxin kuolemasta -sarja (Risto Alapuro, Raimo Blom, Jukka Gronow, Pertti Hemánus, Antti Kasvio, Marjatta Marin, Arto Noro, Hannu Uusitalo, J. P. Roos) 43-57

Keskustelua
Terttu Nupponen-Nykyri: Missä oikein ollaan menossa? 58-59
Tuula H. Laaksovirta ja Maria Wiman: Miehistä metodologiaa? 59-60

Kirjoja
Klaus Mäkelä ym.: Alcohol, Society and the State I (Tapani Purola) 60-61
Maktutredningen. Slutrapport (Tarmo Koskinen) 61-62
Helga Hernes: Staten-kvinner ingen adgang? (Marja Keränen) 64-65
Matti Kortteinen: Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutoksesta (Marja Holmila ja Pertti Vuorela) 65-67
Olli Perheentupa & J. P. Roos (toim.): Sosialistisen elämäntavan ongelmia (Antti Eskola) 67-68
Veikko Anttila: Jyväskylän Tourula (Pirkkoliisa Ahponen) 68-69
Michael Smith: The City and Social Theory (Hilkka Summa) 69-71
John Stuart Mill: Vapaudesta (Ilkka Patoluoto) 71-72
Helen Roberts (ed.): Doing feminist research (Raija Julkunen) 72-74
Työaikakomitean varjokomitean raportti (J. P. Roos) 74-75
Irja Askola ym. (toim.): Kirkkososiologia (Ari Haavio) 75-76
Gunnar Olsson: Birds in Egg/Eggs in Bird (Johan Storgårds) 76-77
Ilmo Massa (toim.): Energia, kulttuuri ja tulevaisuus (Aarne Laihonen) 77-78
Heinz-Dieter Kittsteiner: Naturabsicht und unsichtbare Hand (Jukka Gronow) 78-80
Boel Berner: Teknikens värld (Liisa Rantalaiho) 80-81

Tiedoksi
The Westermarck Society tiedottaa
Uusi tieteellinen aikakauskirja: Hallinnon tutkimus – Förvaltningsforskning

2. Numero
Artikkelit
Pirjo Paakkanen: Suomalaisen viinapään jäljillä – alkoholi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 1911-1912 ja 1972 89-101
Pekka Kosonen: Maailmantalous, pohjoismaiset kansallisvaltiot ja julkisten menojen ongelma 102-111
Henrik Stenius: Massorganisation och nationell sammanhällning 112-124
Hilkka Summa: Kaupunkien sisäinen muuttoliike – kodinvaihtoa, perheellistymistä ja häätöjä 125-133
Timo Kyntäjä: Oligarkia ja demokratia – Robert Michelsin oligarkiateorian tarkastelua 134- 140

Elokuva
Jorma Pohjanen: Rainer Werner Fassbinder ja ihminen kapitalismissa 141-143

Kirjoja
Emile Durkheim: Sosiologian metodisäännöt (Matti Kortteinen) 143-144
C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus (Seppo Randell) 144-145
Martti Grönfors: Kvalitatiiviset kenttätyön menetelmät (Anna-Leena Siikala) 145-147
Päivikki Suojanen & Lassi Saressalo (toim.): Kulttuurin kenttätutkimus (Ritva Uusitalo) 147-149
Ilkka Taipale: Asunnottomuus ja alkoholi (Antti Karisto) 149-150
Wolfgang Fritz Haug: Mainonta ja kulutus (Kaj Ilmonen) 150
Lisa Birrnbach (ed.): The Official Preppy Handbook (Pertti Ahonen) 151
Dale Spender (ed.): Men’s Studies Modified (Marja-Liisa Honkasalo) 152-153
Dale Spender: Man Made Language (Margaretha Järvinen) 153-154
Ivan Berend & György Ranki: The European Periphery and Industrialization 1780-1914 (Jan Otto Andersson) 155-156
Peter Flora & Arnold J. Heidenheimer (eds.): The Development of Welfare State in Europe and America (Olli Kangas) 156-157
Eva Hamberg & Thomas Hammar (red.): Invandringen och framtiden (Ronald Wiman) 158-159
Vilhelm Aubert: Inledning till rättssociologin (Knut Pipping) 159-160
A. J. Kvasda: Demograficeskaja politika v SSSR (Seppo Lallukka) 160-161

Tiedoksi
Sosiologipäivät Helsingissä
Luettelo vuonna 1982 valmistuneista sosiologian ja sosiaalipsykologian pro gradu-, sivulaudatur- ja lisensiaattitutkielmista
Bibliografia tekeillä

3. Numero
Pääkirjoitus
Klaus Mäkelä: Sosiologien työnjako (pääkirjoitus) 177

Artikkelit
Raija Julkunen: Yhteiskunnallinen aika ja uudet tarpeet 178-189
Klaus Mäkelä: Yhteiskunnallinen työ ja sen jakaminen 190-196
Hannu Uusitalo: Työttömyyden rakenteellinen tausta 197-209
Elina Haavio-Mannila: Hoivaamistehtävät ja yhteiskunnallinen työnjako 210-219
Antti Kasvio: Vanhat ja uudet liikkeet yhteiskunnallisten pyrkimysten jäsentäjinä 220-226
Liisa Uusitalo: Työllisyys ja palvelut 227-236
Jorma Sipilä: Oma apu sosiaalihuollon pelastuksena 237-242
Ari Ylönen: Alueellinen eriytyminen ja työnjako 243-245
Elianne Riska: Terveydenhuollon työnjako ja yhteiskunnan kehitys 246-248

Keskustelua
Matti Similä: Sverigefinnarnas spräkliga rättigheter 249-251
Doris Norrgärd: Tankar kring ’det erotiska kriget’ i akademisk miljö 251-253
Matti Haavio: Mitä yhteiskuntapolitiikka on ja suunnittelukoneisto tekee? 253-255

Tiedoksi
Harri Melin: Luokkatietoisuutta tutkimassa 256
Westermarck-seura tiedottaa 257
”Kommunismi – utopia vai välttämättömyys?” -seminaari Turussa
Lisäys opinnäytetyöluetteloon
Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1982 ilmestyneitä julkaisuja

4. Numero
Artikkelit
Matti Hyvärinen: Uuden tyypin puolue vai muutoksen verkosto? 273-284
Heikki Hellman: Äänilevyteollisuuden uudesta kilpailutilanteesta 285-295
Pertti Haapala: Maaseudun liikaväestöongelman syntyminen 1800-luvulla. Empiiristä aineistoa Hämeestä 296-302
Jukka Niemelä: Kemiyhtiön metsä- ja tukkityöläisten lakko 1906 ja sosiaalisten liikkeiden teoriat 302-312

Haastattelut
Marshall Sahlinsin haastattelu (Jeremy Gould) 313-318
Pierre Bourdieun haastattelu (J. P. Roos, Johan Heilbron ja B. Maso) 319-329

Keskustelua
Pekka Sutela: Työttömyyden sosiologinen selitys? 330
Hannu Uusitalo: Kulttuuri, elinolot ja elämäntapa 330-332
Markku Hongisto: Työyhteiskunnan käsitteestä. Kommentti Antti Kasviolle 332-333

Kirjoja
Pirkkoliisa Ahponen & Marja Järvelä: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen (Hannu Uusitalo) 333
Carsten Jensen (red.): BZ-Europa. Ungdomsbevaegelser i 80’erne (Margaretha Järvinen) 333- 335
Erik Allardt ym. (eds.): Nordic Democracy (Tarmo Koskinen) 355-336
Arto Noro: Freie Franzenia (Matti Piispa) 336-337
Nils Christie: Piinan rajat (Timo Kyntäjä) 337-339
Kari Waerness: Kvinneperspektiver pä socialpolitikken (Leila Simonen) 338-339
Pertti Hemánus & Kauko Pietilä: Seitsemän erää journalismista (Jukka-Pekka Takala) 339-340
Matti Virtanen: Änkyrä, tuiske ja Huppeli (Jukka Siikala) 340-341
Andre Gorz: Eläköön työttömyys (Raija Julkunen) 341-342
Tom Colbjornsen ym.: Klassestruktur og klasseskiller (Timo Kortteinen) 342-343
Antonio Gramsci: Vankilavihkot l ja 2 (Martti Siisiäinen) 349-350
Max Engman: St. Petersburg och Finland. Migration och influens 1703-1917 (Pertti Rannikko) 345-346
Raimo Tuomela: Tiede, toiminta ja todellisuus (Jaana Venkula) 346-347
Ronald Fletcher: Sociology. It’s Nature, Scope and Elements; Ronald Fletcher: Sociology. The Study of Social Systems (Knut Pipping) 347-348
Francesco Alberoni: Förälskelse och kärlek (Kaj Ilmonen) 348-349
Seppo Hentilä: Suomen työläisurheilun historia (Martti Siisiäinen) 349-350
Kari Lilja: Workers’ Workplace Organization, Their Conceptual Identification, Historically Conditions and Manifestations (Kimmo Kevätsalo) 351-352
Mikko Salo: Titmuss, Mauritius and the Social Population Policy (Veijo Notkola) 352

Tiedoksi
The Westermarck Society tiedottaa 253
Pirjo Siiskonen: Maaseutusosiologian XII Euroopan kongressi