1979

1. Numero

Artikkelit
Ahtiainen, Lasse: Suomalainen elokuva 1936- 1939 ja kansallisen eheytyksen ajatus 1-11
Stolte-Heiskanen, Veronica: Tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen hyödyntämisen ongelmista 12-20
Sarmaja Heikki: Väinö Voionmaa ja keskustelu alkukantaisen yhteisön hajoamisesta Marxilla ja Engelsillä 21-30
Haavio-Mannila, Elina: Sukupuolten elintasoerot Ruotsin siirtolaisten keskuudessa 31-41

Katsauksia
Kasvio, Antti: Gramsci, ’fordilainen työläinen’ ja työväenluokan elämäntapa monopolikapitalismissa 42-50
Sauri, Tuomo: Kapitalismin sosialisaatioteoria ja normatiivinen antropologia 51-59

Keskustelua
Stolte-Heiskanen, Veronica & Alestalo, Marja: Vastine Suhoselle ja Rautiolle 60-62
Åberg, Leif: Hemánus ja viestinnän virtaukset 62-63

Kirjoja
Patoluoto, Ilkka: Arvioi tieteesi tila! 63-65
Gronow, Jukka: Kurjistumisteoria vai käyttöarvon resistenssi 65-68
Eräsaari, Risto: Englantilainen arvio kapitalismikriittisestä valtiokeskustelusta 68-71
Kortekangas, Paavo: Miksi kirkko säilytti asemansa 1960-luvulla? 71-73
Karisto, Antti: Lääkkeiden sosiologiaa 74-75
Valkonen, Tapani: Väitöskirja ehkäisymenetelmien käytöstä 76-77
Hänninen, Juha: Alkoholistinen elämäntapa 77-78

Tiedoksi
Vuorela, Pertti: Sosiologiasta suomalaisessa suunnittelussa 79-80
Karisto, Antti: Sosiaalipolitiikka hidastuvan taloudellisen kasvun yhteiskunnassa 80-82
Päätoimittajan vaihdos

2. Numero

Artikkelit
Viitanen, Jorma: Omistus ja taloudellinen valta 89-104
Eskola, Antti: Ikä, koulunkäynti ja lukeminen – eli miten problematisoida itsestäänselvyyksiä 105-116
Ottomeyer, Klaus: Identiteetin muotoutuminen ja kriisi kapitalismissa 117-129
Swantz, Marja-Liisa: Osallistava tutkimus kehitystutkimuksen menetelmänä 130-136

Katsauksia
Tarasti, Eero: A. J. Greimasin semiotiikka 137-144
Julkunen, Raija: Agnes Heller ja arkielämän humanisointi 145-151

Keskustelua
Pohjanen, Jorma: J. P. Roosin elämäntapatutkimuksen idean kritiikkiä 152-154
Löppönen, Paavo: …tieteen katsotaan päättyneen finalisaatiovaiheeseen 154-155
Hemánus, Pertti: Aberg ja viestinnän virtaukset 155

Kirjoja
Seppänen, Paavo: Sotasavotta sosiologin silmin 156-157
Alestalo, Matti: Työväestö ja sen tietoisuus 157-158
Aromaa, Kauko: Luokkaoikeus on kaikille sama 159-161
Blom, Raimo: Miten hallitseva luokka säilyttää herruutensa? 161-164
Notkola, Veijo: Onko väestönkasvun pysähtymisestä etua vaiko haittaa? 164-165
Eskola, Antti: Psykologista yleissivistystä lisäämään 165-166
Roos, J. P.: Kurjuuksien kurjuus 166-168
Yhteiskuntatieteellisten laitosten julkaisusarjoja v. 1978

3. Numero

Artikkelit
Uusitalo, Hannu: Verotuskeskustelu ja tulojen uudelleenjako 185-198
Takala, Jukka-Pekka: Santeri Alkion yhteiskunnallinen ajattelu – kapitalismikritiikkiä talonpojan näkökulmasta 199-207
Piispa, Matti: Suomalaisen sosiologian teoreettisista lähtökohdista 1950-luvulla 208-216

Katsauksia
Pöntinen, Seppo: Sosiaalisen liikkuvuuden tutkimuksesta 217-224
Löppönen Paavo: Tieteensosiologian kehityspiirteitä: tieteen historialliseen sosiologiaan? 225-233
Peltonen, Eeva; Strandell, Harriet & Törnroth, Christina: Uusi naisliike ja naistutkimus 234- 241

Keskustelua
Roos, J. P.: Kommentteja Jorma Pohjaselle 242-243
Törnudd, Patrick: Monistejulkaisut tutkimustoiminnan indikaattoreina 243

Kirjoja
Ramsoy, Natalie Rogoff: Kriittinen etäisyys vs. sitoutunut kannatus 243-246
Sulkunen, Pekka: Kovaa dataa elämäntavasta ja kulutuksesta 246-249
Partanen, Juha: Mainonnan ideologiasta ja käytännöstä 249-251
Kivinen, Markku: Amerikkalainen versio strukturalistisesta marxismista 251-253
Rauhala, Urho: Yhteiskuntatieteilijöille ajattelemisen aihetta 253-255
Koskelainen, Osmo: Psykiatria jäsentää hahmoaan 255-256
Lehtonen, Heikki: Sosiaalipolitiikka ’metaterminä’ 256-259
Aniszewski, Tadeusz: Ecuadorin maaseudun kehitysedellytykset 259-261

3. Numero

Artikkelit
Allardt, Erik: Etnisyyden elpymisen yhteiskunnalliset vaikutukset 274-284
Lauristin, Marju: Marxilaisen joukkotiedotusteorian kehitysongelmia 285-295
Suolinna, Kirsti & Sinikara, Kaisa: Talonpoikaisen elämänmuodon muuttuminen pohjoissuomalaisessa kylässä 296-305
Haranne, Markku: Äänestäjien uusjako Suomessa toisen maailmansodan jälkeen 306-313

Katsauksia
Rannik, Erkki: Sosiologisesta tutkimuksesta Neuvosto-Eestissä 314-318
Uusitalo, Hannu: Työprosessi ja työn valvonta kapitalismissa 319-329

Keskustelua
Mitä kirjoja pitäisi suomentaa?
Uusitalo, Hannu: Markku Kivisen hepreaa 332

Kirjoja
Sulkunen, Pekka: Suomalainen kapitalismi 333-336
Bruun, Kettil: Norsk maktforskning 336-338
Alestalo, Matti: Automaatio ja teolliset suhteet 338-340
Karisto, Antti: Rock – kapinaa vai eskapismia? 340-341
Gronow, Jukka: Nietzschen ideologiakritiikin rekonstruktio 341-343
Komonen, Hannu: Käsikirja tulevaisuuden tutkimisesta 343-344
Koistinen, Pertti: Sosiologian kehityksestä Neuvostoliitossa 344-345
Wiman, Maria: Tieteellisen informaation ongelmia yhteiskunnassa – neuvostoliittolainen näkökulma 345-347
Blom, Raimo: Keskustelua pääomalogiikasta ja sen tutkimisesta 347-348
Tiedoksi
Olli Perheentupa:Toinen suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi 348