1977

1. Numero

Pääkirjoitus
Yrjö Littunen: Yhteiskuntatieteiden kansainvälisen informaatiovaihdon järjestämisestä l-2

Artikkelit
Toivonen, Timo: Maatalousväestön taloudellisesta asemasta maailmansotien välisenä aikana 3-15
Pietilä, Veikko: Abstraktista konkreettiseen nouseminen, ei-filosofin kiipeilyharjoituksia 16-25

Esittelyjä ja erittelyjä 26
Oittinen, Vesa: Millainen on marxilainen taloudellisten yhteiskuntamuodostumien teoria? 26-29
Haavio-Mannila, Elina: Strategioita yhteysyyden luomiseksi 29-30
Vartola, Juha: Vallasta ja auktoriteetista 30-32
Suhonen, Pertti: Perustietoa suomalaisen tiedepolitiikan juurista 32-34
Uusitalo, Jyrki: Näkökulmia nuoreen Marxiin 34-36
Christie, Nils: Mitä Etat ja Betat kertovat hyvinvoinnista Pohjoismaissa? 36-38
Roos, J. P.: Puolalais-suomalainen seminaari yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta 39-40
Löppönen Paavo: Seminaari tieteen tutkimuksesta 40
Rautio, Pertti: Tieteen tutkimuksen seminaarista 40-41

2. Numero

Pääkirjoitus
Rantalaiho, Liisa: Pääkirjoitus 49-50

Artikkelit
Uusitalo, Hannu: Tulonjaon kehitys vuosina 1966-1975: Tosiasioita ja tulkintaongelmia 51-63
Saarinen, Aino: Naisen yhteiskunnallisen aseman tutkimisesta 64-73
Falk, Pasi & Noro, Arto: Om förutsättningarna att utforska sociologins historia 74-86

Esittelyjä ja erittelyjä 87
Pietilä, Kauko: Historiallinen välttämättömyys ’Yhteiskuntakybernetiikassa’ 87-93
Tammilehto, Olli: Yhteiskunta luonnon ulkopuolella 93-96
Lehtonen, Heikki ja Walls, Georg: Demokratian muotoa ja sisältöä? 96-99
Antola, Esko: Maailma vuonna 2000 – Tuulahdus menneiltä vuosilta 99-103
Paldán, Leena: Kulttuuri ja viestintä dominaation aseina 103-105
Krysmanski, H. J.: Virkakielto ja sosiologia 105-109

3-4. Numero

Pääkirjoitus
Pertti Suhonen 113

Artikkelit
Lehtonen, Heikki: Sosiaalipolitiikan käsitteen ja sen teoreettisen perustan kehityksestä Suomessa 114-122
Hoppania, Olavi: Oikeussosiologian pääkysymyksestä 123-133
Strandell, Harriet: Kvalifikationsstruktur och kvinnlig arbetskraft i Finlands industri 134-144

Esittelyjä ja erittelyjä 145
Pekkarinen, Jukka: TANDEM sekä talouden olemus ja pintailmiöt 145-151
Gronow, Jukka: Vastaus Jukka Pekkariselle 151-157
Alanen, Pentti: Heikki Lehtoselle ja Georg Wallsille
Lehtonen, Heikki ja Walls, Georg: Vanhahtavan sosiologinen loppukommentti Pentti Alaselle 159-160
Kolanen, Risto ja Manninen, Pauli: Objektiivista vai objektivistista historiankirjoitusta – erään tutkimusperinteen antiteesi 160-168
Blom, Raimo: Luokkaoikeutta? 168-172
Töttö, Pertti: Oikeuden tutkimuksesta 172-173
Kata, Keijo: Yksilökohtainen sosiaalityö – sovellettua psykoanalyysia? 173-174

5. Numero

Pääkirjoitus
Takala, Tuomas: Pääkirjoitus 177-178

Artikkelit
Rimpelä, Matti & Eskola, Arja: Nuorten tupakointi esimerkkiongelmana terveystavan tutkimuksesta 180-195
Kivinen, Markku: Oikeusmuoto ja valtio: muotogeneettisen johtamisen rajoista 196-203
Manninen, Vesa: Paenneet sankarit, Piirteitä eristyneen pienryhmän elämästä ja dynamiikasta 204-210

Esittelyjä ja erittelyjä 211
Sironen, Esa: Humanistisesta ja tieteellisestä yliopistosta 211-215
Kiviranta, Pekka: Hyvinvointitutkimus psykodynaamisesta ja psykoterapeuttisesta näkökulmasta 215-218
Suolinna, Kirsti: Väitöskirja orjien uskonnosta 218-219
Eskola, Antti Sosiologian metodisääntöuudistus 220
Lehtonen, Heikki: Aikuiskoulutuksen ’ajan ongelma’ 221-222

6. Numero

Artikkelit
Sironen, Esa: Sivistysyliopiston käytännöllisyydestä 225-233
Lehtonen, Heikki: Kriittisen sosiaalipolitiikkakonseption kehityksestä Suomessa 1970- luvulla 234-245

Esittelyjä ja erittelyjä 246
Mehtonen, Lauri: Puhtaan järjen kritiikistä arkimaailman kritiikkiin, I Feuerbachteesin tarkastelua 246-253
Kiviaho, Pekka Sosiologia tieteen olympialaisissa 253-256
Oksa, Jukka: Lähtökohtia aluekehityksen sosiologiselle tutkimukselle 256-260
Tuomi, Ossi: Kertomus tutkimisen ja suunnittelemisen vaikeudesta 260-262
Randell, Seppo ja Ylönen, Ari: Ajatuksia Ossi Tuomen arvioinnin johdosta
Pekkarinen, Jukka: Mitä TANDEM ’tarkkaan ottaen’ tarkoittaa? 263-264
Saarinen, Aino: Nainen historian epäsubjektina, ei yhteiskuntatiedettä vai seksuaalimystiikkaa 265-272
Jallinoja, Riitta: Miehet vastaan naiset? 272-275
Hemánus, Pertti: Ennen uusia ratkaisuja 275-278
Honkasalo, Antero: Työntekijöiden osallistuminen hallintoon teollisuusyrityksissä 278-281
Kuusipalo, Jaakko: Parsonsia lukemaan! 281-283
Kasvio, Antti: Sosiologian välitilinpäätös 284-287
Carlson, Jöns: Tehtaiden varjoissa 1968 ja 1918 287-288
Löppönen, Paavo: Kansainvälinen tieteen sosiologian konferenssi 289
Miemois, Karl: Mordisk forskarkurs i Bergen
Pohjoismaisen kesäakatemian (NSU) vuoden 1978 piirit aloittavat toimintansa 290-291