1976

1. Numero

Pääkirjoitus
Pertti Suhonen: Pääkirjoitus l

Artikkelit
Veronica Stolte-Heiskanen: Tutkimustoiminnan autonomia ja tutkimuksen tuloksellisuus 3
Ilkka Patoluoto: Wilhelm von Humboldtin yhteiskuntafilosofian perusteemoja 16
Jindrich Zelený: Loogisen ja historiallisen dialektinen suhde – esipuhe: Juha Manninen 24

Esittelyjä ja erittelyjä 39
Keijo Rahkonen: Marxilainen sosiaalipolitiikan tutkija?
Raimo Blom, Tuomas Takala ja Matti Piispa: Sosiologia-lehden kehittämisen kysymyksiä
Ilkka Patoluoto: Hyvinvointi rationaalisuutena
Jeja-Pekka Roos: Tulot ja hyvinvointi Pohjoismaissa
Anja Koski-Jännes: Avaus marxilaiseen persoonallisuusteoriaan
Seppo Raiski: Metodisia oppikirjoja
Olli Järvinen: Rooman klubin yhtälöt

2. Numero

Pääkirjoitus
Seppo Randell: Pääkirjoitus 65

Artikkelit
Aslak Herva: Demografisista malleista 66
Liisa Rantalaiho: Tieteellis-tekninen kumous ja kokonaistyöläinen Suomen teollisuudessa 74
Timo Toivonen: Suomen ammatissatoimivan maatalousväestön luokkarakenteen kehitys vuosina 1901-1920 89
Marja Järvelä-Hartikainen: Länsisaksalaista koulutuksen poliittista taloustiedettä 101

Esittelyjä ja erittelyjä 109
Heikki Paloheimo: Tutkintorakenteen kehittäminen: kokemuksia ja ongelmia yhteiskuntatieteiden koulutusalalta
Olavi Niitamo: Ihmisen alueellisesta asettumisesta ja olemisesta
Mirja Tolkki-Nikkonen: Marxilaisen sosiaalipsykologian tutkimuskohde
Pekka Sutela: Väitöskirja sosialismin arvoteoreettisista perusteista
Westermarck-seuran vuosikokous

3-4. Numero

Pääkirjoitus
Pertti Suhonen, Tuomas Takala, Pertti Rautio: Pääkirjoitus 125

Artikkelit
Magdalena Jaakkola: Kadunkulmien suomalaisia Västeräsissa 126
Ari Ylönen: Elämisen laatu kaupungissa: tutkimus ja suunnittelun strategiat 132
Osmo Koskelainen: Sukupuolisen voimatalouden säätelystä Wilhelm Reichin, Herbert Marcusen ja Reimut Reichen tulkitsemana 141
Jukka Gronow: Kapitalförhällandet och den formella rationaliteten 148
Arto Noro: Problemet om sociologins teorihistoria och den marxistiska interaktionssociologin 154
Lauri Mehtonen: Historiallisen materialismin kaksoisluonne ja marxilaisen sosiologian mahdollisuus 159

Esittelyjä ja erittelyjä 167
Tapio Varmola: Mitä ihmettä Jyväskylässä on tehty? – kommentteja Paloheimolle ja Suhoselle
Heikki Paloheimo: Tieteiden ja tutkintosääntöjen merkitys tutkinnonuudistustyössä – Vastine Varmolalle
Pertti Suhonen: Toinen vastine Varmolalle
Briitta Koskiaho: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia
Juha Partanen: Kriisiajan sosiologiaa
Armas Nieminen: Sosiaalipolitiikkamme klassisia aineksia
Antti Kasvio: Sosiologinen aikakauskirja Neuvostoliitosta
Esko Ahvenlampi: Madame Kollontai Suomen luokkarakenteesta 1800-luvun lopulla
Westermarck-seuran sihteeri-taloudenhoitaja on vaihtunut

5-6. Numero

Artikkelit
Georg Henrik von Wright: Quo usque tandem … 189
Seppo Toiviainen: Sosiologian historian käsittämisestä 191
Leila Simonen ja Pertti Suhonen: Mitä sosiologit tekevät? 200
Leo Granberg: Maatalouskriisin selittämisestä 207

Esittelyjä ja erittelyjä 215
Antti Karisto: Hyvinvoinnin monet ulottuvuudet
Martti Lindqvist: Kirkot ja sosialismi
Olavi Niitamo: Sosiaali-indikaattoreista Neuvostoliitossa
Antti Kasvio: Sosiologian käsikirja
Hannu Haapanen: Uusi annos vanhaa filosofiaa lukiolaisille ja muille ihmistutkijoille
Tapio Varis: Dominanssi liennytyksen oloissa