1975

1. Numero

Pääkirjoitus
Gronow, Jukka: Pääkirjoitus 1

Artikkelit
Toivonen, Timo: Suomen teollisuuden ammatissa toimivan väestön luokista ja kerrostumista vuosina 1950-1970 2-11
Julkunen, Raija: Sosialismi ja ajankäyttö 12-22
Manninen, Juha: Dialektinen metodi ja sen järkevä ydin 23-31

Esittelyjä ja erittelyjä 32
Hilpelä, Jyrki: Vastaukseksi Paavo Löppöselle 32
Gould, Jeremy: Kulttuuriurakoitsijat vs. ujamaa-antropologit: suomalainen antropologia tienhaarassa 32-35
Toiviainen, Seppo: Tieteellistämisen ensisijaisuudesta tutkinnonuudistuksessa 36-38
Järvelä, Marja & Ari Haavio: Tutkinnonuudistuspuheenvuoro 39
Löppönen, Paavo: Tieteensosiologian läpileikkaus 41-43
Falk, Pasi: Vastavirtaan ja virran mukana 43-47
Sutela, Pekka: Sosialismin poliittisen taloustieteen historia 47-48
Rahkonen, Keijo: Kylmän sodan filosofia 48-50
Ruotsalainen, Seppo: Neuvostoliiton sosiaalipolitiikka 50-51

2. Numero

Pääkirjoitus
Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo: Pääkirjoitus 53

Artikkelit
Wiman, Ronald: Työvoiman Ruotsiin muuton syyt 55-63
Jyrkinen, Marjatta: Max Weber yhteiskuntatieteen metodista vuonna 1908 – case study työläistutkimuksen johdannosta 64-71
Manninen, Juha: Dialektinen metodi ja sen järkevä ydin II 72-90

Esittelyjä ja erittelyjä 87
Blom, Raimo: Kapitalistisista yhteiskunta- ja luokkasuhteista 91-93
Kasvio, Antti: Työväenluokan poliittista taloustiedettä 93-95
Kortteinen, Timo: IMSF – marxilaista luokkarakennetutkimusta Saksan liittotasavallassa 95-98
Sipilä, Jorma: Suunnitteluko tekniikkaa? 98-99
Jyrinki, Erkki: Nuo mainiot nauhat… 99-101
Heiskanen, Tuula: Raportteja työstä 101-102
Ylönen, Ari: Asuntopolitiikkaa opiskelijoille 102-103
Bruun, Niklas: Berufsverbot – virkakieltojärjestelmä Saksan liittotasavallassa 104-106
Sosiologit koolla Joensuussa

3-4. Numero

Pääkirjoitus
Takala, Tuomas: Pääkirjoitus 109-110

Artikkelit
Allardt, Erik: Poliittisista resursseista, demokratiasta ja hyvinvoinnista 111-120
Julkunen, Raija: Työpalkka ja elinolot 121-134
Noro, Arto: Sosiologian genesiksen ongelma ja Georg Simmel 135-145

Esittelyjä ja erittelyjä 146
Uusitalo, Paavo: Suunnittelu on tekniikkaa 146-147
Sipilä, Jorma: Vastaus Paavo Uusitalolle 147-148
Raiski, Seppo: Laitosjakokysymys ja maamme tiedeorganisaation kehitystendenssit 148-150
Luukkonen-Gronow, Terttu: OECD:n menetetyt illuusiot 150-152
Eräsaari, Risto: Daniel Bellin jälkiteollinen yhteiskunta 153-156
Eriksson, Lars D.: Ekonomisk teori och aktiebolagslagstiftningen 156-160
Kyntäjä, Timo & Lilja, Kari: Tulopoliittinen työrauhajärjestelmä 161-165
Haavio, Ari: Uskonnolliset liikkeet ja sosiaalinen muutos 165-166
Räisänen, Leena: Uutta ja vanhaa uskontososiologiaa 167-168
Hyvärinen, Matti: Kon, Igor, S.: Sosiologit ja ylioppilaat 168-170
Sosiologiset tutkimustulokset ”nollatietoa”?

5-6. Numero

Pääkirjoitus
Littunen, Yrjö: Pääkirjoitus 173–174

Artikkelit
Valkonen, Tapani: Suomen alueellisten kuolleisuuserojen syistä 175-185
Alanen, Ilkka: Kylän ja maaseudun sosiaalis-taloudelliset kehitystendenssit 186-197
Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka: Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat – TANDEMin ongelmia ja muidenkin 198-208

Esittelyjä ja erittelyjä 209
Allardt, Erik: Sosiologia-lehdelle 209
Toimitus: Erik Allardtille
METELI-projektista (arvioijat Tuula Heiskanen, Matti Tohka ja Jukka Sädevirta)
Oittinen, Vesa: Dialektisen logiikan historiaa ja teoriaa 214-217
Pietilä, Kauko: Kausaalianalyysin ongelmista yhteiskuntatieteessä 217-219
Sironen, Esa: Marxilaista sosiaalipolitiikka-analyysia Ruotsista 219-221
Eskola, Antti: Kivestä eri metodein 221-222
Kyntäjä, Timo: Metodin kysymyksiä 223-228
Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo: Yhteiskuntatieteellinen toimikunta yhteiskuntatutkimuksen kehittämisestä 228-231
IX Pohjoismainen sosiologikongressi
Yhteiskuntatieteelliset seurat julkaisutoiminnan turvaamisesta