1974

1. Numero

Pääkirjoitus
Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo: Pääkirjoitus l-2

Artikkelit
Seickert, Heinz: Tiede-tuotantovoima ja sen merkitys sosialismissa 3-12
Mäkinen, Heikki: Taloudellinen yhteiskuntamuodostuma: johdatusta problematiikkaan 12-21

Esittelyjä ja erittelyjä 22
Roos, J. P.: Ajan talous 22-23
Böök, Mikael: Forskning kring demokratins och jämlighetens förverkligande 23-29
Viikari, Matti: Kansanvaltaisen tiedepolitiikan ohjelma 30-32
Noro, Arto: Forskning om forskning Lammilla 32-34
Sandlund, Tom: Statlig forskning i Sverige 34-36
Rahkonen, Keijo: Ihminen, tiede ja tekniikka 36-38
Karkama, Pertti: Neuvostokarjalainen tutkimus Suomen kirjallisuudessa 38-40
Koskiaho, Briitta: Elintasotutkimusta eilen ja tänään 41-45
Holmila, Marja: Kehitysmaiden maatalousyhteisöt 45-46
Gronow, Jukka: Kriisejä ja turvallisuuspolitiikkaa 46-47

2. Numero

Pääkirjoitus
Rahkonen, Keijo: Pääkirjoitus 49-50

Artikkelit
Varis, Tapio & Jokelin, Renny: Televisio uutisvälineenä Euroopassa 51-60
Niitamo, O. E.: Suunnittelusta Neuvostoliitossa 60-68
Gronow, Jukka: Finanssipääoma ja monopolikapitalismi 69-76

Esittelyjä ja erittelyjä 77
Eskola, Antti: Kymmenen vuotta Sosiologiaa 77-79
Laaksovirta, Tuula: Tietoa tiedosta 79-82
Carlson, Jöns: Värikäs väritön ismi: strukturalismi 82-85
Sulkunen, Pekka: Hylätkää metodi 85-87
Haavio-Mannila, Elina: Kvalitatiivista analyysia naisen asemasta 87-89
Parvi, Vesa: Sairaat ja köyhät 89-91
Oittinen, Vesa: Rooman salaista historiaa 91-95
Sutela, Pekka: Suhteellisen itsenäisen siirtymämuodon ongelma 95-96
Ilmonen, Kaj & Suomela, Kalevi Muistiinpano Kuluttajapolitiikan suunnittelukomitean mietinnöstä 96-99
Enbom, Matti: Irti tulopolitiikasta 99-102
Tiedotusopillinen yhdistys perustettiin Tampereelle

3. Numero

Pääkirjoitus
Toivonen, Timo: Pääkirjoitus 105-107

Artikkelit
Hemánus, Pertti: Uutiset, maailmankuva ja objektiivisuus 108-117
Toivonen, Timo: Tuottava työ ja sen merkitys työväenluokan kriteerinä 118-126
Pimiä, Mauri: Yhteiskuntatieteellinen toimikunta ja sosiaalitieteellinen tutkimus 127- 133

Esittelyjä ja erittelyjä 134
Karonen, Vesa: Julkinen kysymys 134
Karkama, Pertti: Vastaukseksi Vesa Karosen julkiseen kysymykseen 134-135
Uusitalo, Paavo: Sosiologian teoriasta ja käytännöstä 137-138
Sulkunen, Pekka: Kommentteja Paavo Uusitalon alustukseen Sosiologian teoriasta ja käytännöstä 138-141
Toiviainen, Seppo: Sosiologista pragmatismia vastaan 141-142
Noro, Arto: Restauraation henki – yleisöpuheenvuoro 145-146
Luukkonen-Gronow, Terttu: TIEPO:n seminaari tutkimuksen painopistealueista 146- 147
Berndtson, Erkki: Tieteenteoriaa Göteborgissa 147-151
Eräsaari, Risto: Suomen historian ja suomalaisen yhteiskunnan tutkimusta DDR:ssä 151-153
Runeberg, Arne: Eräs taskukirja ja siihen liittyvät tutkimukset 153-155
Haatanen, Pekka: Vanhentumatonta yhteiskuntahistoriaa 155-157
Peltonen, Eeva: Therbornin viuhahtelua sosiologisteassa 158-161
Kosonen, Pekka: Kuinka lisäarvo keksittiin 161-165
Roos, J. P.: Transaktiivinen suunnittelu – romantiikkaa ja suunnittelua 165-167
Nousiainen, Ilkka: Demokraattisen koulutuspolitiikan teoriaa 167-171
Pöntinen, Seppo: Sisällön erittely maallikon silmin 171-172
Liikunnan ja kansanterveyden tietopalvelu

4. Numero

Pääkirjoitus
Blom, Raimo & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo: Pääkirjoitus 177

Artikkelit
Hilpelä, Jyrki: Metodien valintaan ja teorian muodostukseen vaikuttavista tekijöistä 178-185
Raiski, Seppo: Mittauksen ongelmista 186-192
Haavio-Mannila, Elina & Johansson, Sten: Finska utvandrares levnadsnivä i Sverige 192-204

Esittelyjä ja erittelyjä 205
Tshagin, B. A. & Fedotov, V. P.: Neuvostoliiton sosiologian kehityksestä puolen vuosisadan ajalta 205-214
Stolte-Heiskanen, Veronica: Edistyksellisen empirismin seksologia 215-217
Nummenmaa, Tapio: Sosiaalipsykologian aukkoja ja täytteitä 217-218
Järvinen, Olli: Mitä on evoluutio? 218-221
Torrkulla, Anders: Frankfurtskolans historia 221-225
Hellsten, Katri: Uutta, luovaa suunnittelua kohti 226-229
Poikolainen, Kari: Tervettä järkeä väestöpoliittiseen keskusteluun 232-233
Blom, Raimo: VIII pohjoismainen sosiologikongressi 234-235
Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo: Yhteiskuntatieteellinen toimikunta tutkimuksen painopisteistä 235-237
Westermarck-seuran sihteeri-taloudenhoitaja on vaihtunut

5. Numero

Pääkirjoitus
Blom, Raimo: Pääkirjoitus 241-243

Artikkelit
Elovainio, Päivi: Korkeakoululaitoksen rakenne ja yhteiskunnan muutos 244-262
Alapuro, Risto: Euroopan menneisyys ja vertaileva sosiologia 262-267
Kiviaho, Pekka & Simola, Matti: Kuka johtaa urheilua Suomessa 267-274
Niiniluoto, Ilkka: Fallibilismistä 275-286

Esittelyjä ja erittelyjä 205
Löppönen, Paavo: Triviaaleja kysymyksiä käsitteellisistä suhteista 287
Häyrynen, Yrjö-Paavo: Tieteellisyyden ja ammatillisuuden suhteesta yhteiskuntatieteellisten tutkintojen uudistuksessa 287-293
Noro, Arto: Alustavat kommentit Therbornin väitöskirjaan 293-297
Oittinen, Vesa: Marxin etnologiset käsikirjoitukset 297-300
Uusitalo, Hannu: Tärkeä kirja eriarvoisuudesta 300-303
Varis Tapio: Sosiologia ja journalismi 303-306
Nummenmaa, Tapio: Tieteellisen keskustelumme taso 306-309
Bruun, Kettil: Den förvirrade tyngdpunkdiskussion 309
Böök, Mikael: Ett inlägg, skrivet som en minnesreaktion 310-311
Gronow, Jukka: Tutkimusvarat valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1975 311
Koskelainen, Osmo: Sosiologian kahdeksas maailmankongressi Torontossa 312-313
ISA:n Chile-julkilausuma