1973

1. Numero

Artikkelit
Mäkelä, Klaus: Straffrättssystemets samhälleliga uppgifter 3-15
Pietilä, Veikko: Vaikuttaako joukkotiedotus? 16-22

Esittelyjä ja erittelyjä 23
Wilenius, Reijo: Juha Mannisen organistinen soppa 23-24
Lilja, Kari: Uiton haasteet 24-25
Haila, Yrjö: Ympäristökirjat ja ihmisen tulevaisuus 25-32
Pöntinen, Seppo: Lakot ja yhteiskunnan muutos? 33-35
Varis, Tapio: Tiedonvälitys ja ideologia tutkimuskohteena 35-39
Jallinoja, Riitta: Mielipidekirja avioliitosta 39-41
Roos, J. P.: Alkeellista sosiaalipolitiikkaa
Suurten tutkimusprojektien esittelyä

2. Numero

Pääkirjoitus
Nordenstreng, Kaarle: Pääkirjoitus 49-51

Artikkelit
Kyntäjä, Timo: Valtiomonopolistisen kapitalismin teoriasta ja tutkimusmetodista – esittelyä ja erittelyä 52-63
Patoluoto, Ilkka: Vanhan positivismin yhteiskuntateoria ja filosofia 64-74

Esittelyjä ja erittelyjä 75
Manninen, Juha: Funktioiden edustus korporativismia, ei demokratiaa 75-78
Nummenmaa, Tapio: Kuin piru raamattua? 79-81
Gronow, Jukka: Valtiotieteellisen opetuspaketit 81-82
Sandlund, Tom: Emigration, kapital och arbetskraft – kring ett aktuellt forskningsprojekt 82-83
Andersson, Jan Otto: Priser och värden under monopolkapitalismen 84-86
Suhonen, Pertti: Kaupallisesta yhteiskunnallisen tiedon tuotannosta 87-88
Sinko, Matti: Ei mikään syväväylä 88-91
Backman, Eero: Oikeustiede ei välttämättä ole oikeistotiedettä 91-93
Takala, Hannu: Miten faktoripistemäärillä arvioidaan sopeutumattoman nuoren huollontarve, kun isä juo ja äiti huoraa 94-95
Rautio, Pentti: Tasa-arvoseminaari 95
Tasa-arvo ja demokratia -projektin määrärahat jaettu
Westermarck-seuran vuosikokous

3. Numero

Pääkirjoitus
Gronow, Jukka: Pääkirjoitus 97-98

Artikkelit
Uusitalo, Hannu: Taloudelliset resurssit Pohjoismaissa 99-109
Leppo, Kimmo: Reunahuomautuksia väestöpolitiikasta käytyyn keskusteluun 110-119
Elovainio, Päivi: Miksi eri tieteenaloilla opiskelevien sosiaalinen tausta eroaa 120-130
Blom, Raimo: Luokkatietoisuuden teoria ja tutkimus 131-139

Esittelyjä ja erittelyjä 140
Torrkulla, Anders: Radikal funktionsanalys 140-143
Mäkelä, Klaus: Sosiologia on olemassa 144-145
Gronow, Jukka & Nummenmaa, Tapio & Rantalaiho, Liisa & Ylönen, Ari: Suomalaista elämänmuotoa etsimässä 145-152
Niitamo, Olavi: 70-luvun sosiaalipolitiikka, kirjoittanut J. P. Roos 152-155
Eräsaari, Risto: Sosiaalipolitiikkaa yliopistossa 155-160
Varis, Tapio: Huhut ja todellisuus 160

4. Numero

Pääkirjoitus
Nordenstreng, Kaarle: Pääkirjoitus 161-162

Artikkelit
Holmila, Marja: Maanviljelijäväestön luokka-asema Suomessa 163-174
Toivonen, Timo: Ammattiaseman mukaisen tulonjaon kehityksestä teollisuudessa ja rakennustoiminnassa 175-183
Manninen, Juha: Erilaiset ”valtion” käsitteet Hegelillä 183-190

Esittelyjä ja erittelyjä 191
Toiviainen, Seppo: Pääoman logiikka ja marxilainen sosiologia 191-196
Patoluoto, Ilkka & Rahkonen, Keijo: Hyvinvoinnin politiikkatiede 196-204
Eskola, Antti: Pioneeri on ahkera, tottelevainen ja kohtelias 204-206
Lilja, Kari: Yritysdemokratiakeskustelu 206-209
Peltola, Seppo: Kuka omistaa Amerikan? 209-210
Rahkonen, Keijo: Valtiomonopolistisen kapitalismin sosiaalipolitiikan vaiheilta 210-212

5. Numero

Pääkirjoitus
Gronow, Jukka: Pääkirjoitus 212-214

Artikkelit
Sutela, Pekka: Arvolaki ja sosialismi: johdatus keskusteluun ja sen arviointi 215-224
Järvelä, Marja: Sosiaali-indikaattorit ja valtiomonopolistinen suunnittelu 225-235
Mokrzycki, Edmund: Yhteiskuntatiedosta sosiaalitutkimukseen: puolalaisen sosiologian vaiheita 235-241

Esittelyjä ja erittelyjä 242
Littunen, Yrjö: Yhteiskuntatieteet ja tiedepoliittinen tilanne 242-243
Bruun, Kettil: Nägra synpunkter på samhällsvetenskapliga komissionens arbete 243-245
Randell, Seppo: Sosiologian tutkimus ja opetus 245-248
Viikari, Matti: Historia ja sosiologia AKS:n tutkimuksessa 248-250
Oittinen, Vesa: Sohn-Rethel ja filosofian synnyn ongelma 251-253
Pipping, Knut: Tanzania inifrå 253-256
Lahelma, Eero: Huumeita ja politiikkaa 256-260

6. Numero

Pääkirjoitus
Nordenstreng, Kaarle: Pääkirjoitus 261-262

Artikkelit
Toiviainen, Seppo: Kulttuuri metafysiikkana: Georg Simmel 263-271
Roos, J. P.: Suunnittelun teorioista 272-281
Niitamo, Olavi: Socialindikatorerna som medel for manipulering, mystifiering och/eller kunskapsproduktion 281-289

Esittelyjä ja erittelyjä
Eräsaari, Risto & Rahkonen, Keijo: Reunahuomautuksia sosiologian historiaan 290-297
Suhonen, Pertti: Mitä on poliittinen aktiivisuus ilman poliittista toimintaa? 297- 300
Sauri, Tuomo: Kirja aasialaisesta tuotantotavasta 300-304
Uusitalo, Jyrki: Filosofian maailmankongressin näkymiä 304-307
Franssila, Esko: Porvarillisen vallan muodo 307-308