1972

1. Numero

Pääkirjoitus
Stolte-Heiskanen, Veronica & Kasvio, Antti: Pääkirjoitus l-2

Artikkelit
Rantalaiho, Liisa: Metodi ja teoria 3-11
Arosalo, Uolevi & Laihinen, Tuula: Opiskelijoiden vasemmistolaisuus 12-20
Laaksovirta, Tuula: Ammatit tutkimuksen kohteena 21-28

Esittelyjä ja erittelyjä 29
Toiviainen, Seppo: Erikssonille ja vähän muillekin 29-30
Valkonen, Tapani: Terveen järjen sosiologi vastaa 30-32
Oittinen, Vesa: Teorian historiallisuus 32-33
Sivenius, Hannu: Eräs arvio fasismista 33-36
Patoluoto, Ilkka: Kirja Marxin taloustieteestä 37-39
Walls, Georg: En exkurs i Gouldners tankegångar 39-42
Hilppö, Jorma: Oppilaiden ohjelmointi 42-45
Pipping, Knut: Brandfackla? 45-47
Uusitalo, Hannu: Eriarvoisuuden teoriaa 46-47
Sipilä, Jorma: Miksi juuri väitöskirja? 47-48

2. Numero

Pääkirjoitus
Toiviainen, Seppo: Pääkirjoitus 49

Artikkelit
Takala, Tuomas: ”Työn vieraantuminen”, tuhlaus ja tilastot 50-58
Kasvio, Antti: Taloudellisen yhteiskuntamuodostuman käsite 59-68
Kyntäjä, Timo: Sosiologiasta ja uusintamisesta 69-77

Esittelyjä ja erittelyjä 78
Patoluoto, Ilkka & Uusitalo, Jyrki: Engels-ongelmia 78-79
Manninen, Juha: Selvennystä Engelsin käsitteisiin ja myöhempiinkin 79-82
Rantalaiho, Liisa: Palautetta sosiologeille 83-84
Toiviainen, Seppo: Historiallinen materialismi ja sosiologian itsenäisyys 84-87
Pöntinen, Seppo: Eskolan uusin 87-90
Lahelma, Eero: Tietoa työelämästä ja sen tutkimuksesta 90-93
Haila, Yrjö: Pikkusievää ympäristöoppia 93-95
Uusitalo, Hannu: Eriarvoisuus maaseudulla 95-96

3. Numero

Artikkelit
Partanen, Juha: Informaatiopolitiikka 97-106
Nordenstreng, Kaarle: Suomen tajuntateollisuuden talous 107–114
Kuusela, Jaakko & Niemi, Erkki: Tilastot ja yhteiskunta 115-124
Julkisen vallan tiedotustoiminnasta 125

Esittelyjä ja erittelyjä 129
Tavaila, Pekka: Maan yleinen etu ja terveet liikeperiaatteet 129-131
Hemànus, Pertti: Atomisti, pluralisti ja marxisti 131–135
Patoluoto, Ilkka: Sosiaali-indikaattorit: operationaalista arvovaltaa 135-139
Varis, Tapio: TV-imperialismia ja tiedotusfilosofiaa 139-142
Koskikallio, Ilpo: Käytännön informaatiopolitiikkaa 142-143
Liljeström, Seppo: Mainosyhtiöiden omistussuhteista 143-144

4. Numero

Artikkelit
Sariola, Sakari: Vallan ongelma 145-151
Toiviainen, Seppo: Joukkosieluteoria Mein Kampfissa ja Kolmannen valtakunnan sosiologiassa 152-157
Sulkunen, Pekka: Surveyanalyysistä ja teoreettisesta mielivallasta 157-166
Willner, Johan: De regionala skillnadernas centrala variabler 167-178

Esittelyjä ja erittelyjä 179
Wilenius, Reijo: Yhteiskuntafilosofian lähestymistavoista ja tehtävästä 179-180
Suolinna, Kirsti: Uskontoa ymmärtävästä näkökulmasta 180-182
Alapuro, Risto: Kuusinen ja romantiikka 182-183
Haavio-Mannila, Elina & Uusitalo, Jyrki & Walls, Georg: Pohjoismaiset sosiologit koolla 186-188
Julkilausuma: Tutkimuksen painopisteet ja rahoitus
Julkilausuma EEC:hen yhdentymisestä
Kyntäjä, Timo: Kommentti 189-190
The VIIth World Congress of Sociology

5. Numero

Artikkelit
Alestalo, Matti & Uusitalo, Hannu: Eliittien sosiaalinen tausta ja yhteiskunnan muutokset Suomessa 193-207
Manninen, Juha: Sosiaalifilosofian ’organistinen’ käsitteistö ja käytäntö 208-222
Eräsaari, Risto: Politiikkatiede- esitteleviä kommentteja 223-232

Esittelyjä ja erittelyjä 233
Haavio-Mannila, Elina & Weir, S. G.: Hilma Granqvist 233-235
Noro, Arto: Eskola sosiologian historiasta 236-239
Hemànus, Pertti: Eskola pamfletistina 239-240
Stolte-Heiskanen, Veronica: Tiesittekö tämän? 240-241

6. Numero

Artikkelit
Elovainio, Päivi: Tieteiden eriytyminen Suomen korkeakoululaitoksessa 242-260
Makarczyk, Waslaw: Puolan maaseutusosiologian keskeisiä ongelmia 261-267

Esittelyjä ja erittelyjä 233
Blåfield, Margareta & Melakoski, Kaarina: Tarkista lasku, sinun on se maksettava 268-270
Gronow, Jukka: Aikamme sankari 270-273
Melkas, Jussi: Tuhoutuiko Reporadio? 273-275
Kasvio, Antti: Joukkotajunnan säätely 275-276
Seppälä, Vesa: Uusi aika – uudet aatteet? 279-280
Törnudd, Patrik: Onko alkoholipolitiikalla tulevaisuutta? 278