1969

1. Numero

Pääkirjoitus
Bruun, Kettil: Pääkirjoitus l

Artikkelit
Seppänen, Paavo: Sosiologi ja yhteiskunta 2-5
Gulin, Susanna: Om kulturdebatter och litteraturattityder 6-10
Allardt, Erik: Sosiologisista selityksistä 11-21
Pietarinen, Juhani: Sosiaalitieteellisten hypoteesien uutissisällöstä 21-22
Myllyniemi, Rauni & Isoherranen, Kaarina: Oppikoululainen ja auktoriteetti 23-28
Martikainen, Erkki: Valtion komiteoiden kokoonpanosta 29-32

Esittelyjä ja erittelyjä 33
Alho, Raija & Mäkelä, Klaus & Ranki, Matti: Tilaustutkimusten julkistaminen 33-34
Harva, Urpo: Lahjakkuusreserveistä 35-36
Jäppinen, Arvo: Harvalle edellisen johdosta 36
Seppo Pöntinen: Behavioristista fenomenologiaa?
Gronow, Pekka: Pojista miehiä 38-39
Kopposela, Juhani: Uskoa numeroilla 39-40
Gronow, Pekka: Valkoinen vaara 40
Virtanen, Pekka: Kirjailijoita ja partisaaneja 41-42
Bruun, Kettil: Marihuana – medel tili byråkratisk expansion? 42
Laudatur- ja lisensiaatintutkielmat

2. Numero

Pääkirjoitus
Bruun, Kettil: Pääkirjoitus 45

Artikkelit
Runeberg, Arne: Voionmaa ja Westermarck 46-50
Townsend, Peter: Miten tutkia köyhyyttä 51-54
Visuri, Elina: Köyhyys ja ei-toivotut lapset 55-60
Suolinna, Kirsti: Suomen herätysliikkeet sosiaalisina liikkeinä 61-77
Haavio, Matti: Vajaamielisenä Suomessa 78-83
Toiviainen, Seppo: Lauseita sosiologiasta 84-85
Ekholm, Anders: Toiviaisen ilmapallot 86
Kivistö, Kalevi: Positivistin ja marxilaisen sosiologia 87-89

Esittelyjä ja erittelyjä 90
Jaakkola, Risto: Law in books & Law in action 90-92
Haavio, Matti: Huolen portaat 92-94
Eriksson, Lars D. & Mäkelä, Klaus & Suominen, Riitta: Marraskuun liike sosiaalihuollosta 94-96
Sumu, Ritva-Liisa: Tehostuvaa emäntävalistusta? 96-97
Gronow, Pekka: Tieteen ja taiteen elintila 97-98
Leppo, Kimmo: Aborttikompromissi 98-99
Sonkin, Leif: Medikonomit ja välskärit 99-101
Sumu, Ilkka: Perheverotusuudistus 101-102
Haavio-Mannila, Elina: Ruotsalaisten sukupuolielämä 102-103
Pipping, Knut: Spräkstriden 1917-39 103-105
Weckroth, Johan: Harhan hinta 105-108
Enbom, Matti: Vallaton Rainio 108-109
Walls, Georg: Periaatteet ja todellisuus eläketurvapolitiikassa 110-111
Vainio-Mattila, Ilkka: Uudistuminen maaseudulla 111-112
Koivisto, Johan: Suomalaiset lakot 112-113
Oksa, Jukka: Rauha vai konflikti 113-115
Pirkko Síren: Totaaliset laitokset asukkien kuvaamina

3. Numero

Pääkirjoitus
Kettil Bruun: Pääkirjoitus 117-118

Artikkelit
Törnudd, Patrik: Syytutkimus – kriminologian umpikuja 119-129
Perheentupa, Olli: Allardtin nelikentän ja dialektisen kehitysteorian suhteesta 130-143
Pipping-van Hultén, Ida: Sociala förändringar och kyrkans lära 144-150

Esittelyjä ja erittelyjä 151
Partanen, Juha: Tulevaisuudet 151-153
Ekholm, Anders: Informaation eksplikaatio 154-156
Eskola, Kimmo: Lääkintäpalvelusten käyttö 156-157
Kasvio, Antti: Tieteelliset yhteisöt 157-158
Seppänen, Paavo: Naapurimme Norja 158-159
Törnudd, Patrik: Sjukdomsbegreppets anatomi 160
Haavio-Mannila, Elina: Yhdyskunnat jatkumona 160-162
Heinonen, Olavi: Vankilat muuttuvassa yhteiskunnassa 162-163
Blom, Raimo: Oikeussosiologiaa Brysselissä 163-164
Saarinen, Else-Maria & Martinsuo, Liisa: Sosiaalipsykologisten aikakauslehtien tutkimukset 169-171
Peltola, Kati: Uutta yritysdemokratiaa 171
Alanen, Ilkka & Toikka, Kari: Arvostelun ongelmista 172-174
Kulokari, Hannu: Siistiä työtä 174-175
Enbom, Matti: Kaikissa meissä vikaa on 175-176
Arosalo, Uolevi: Parsonsin haamu 176-177
Gronow, Pekka: Kun yhteinen nimittäjä on laitos 177
Sumu, Ritva-Liisa: Perimmäisten kysymysten äärelle 177-178
Hemánus, Pertti: Tiedon perille menemisestä 178-179
Sonkin, Leif: Turvallista sosiaalitutkimusta 179-180

4. Numero

Pääkirjoitus
Kettil Bruun: Pääkirjoitus 181

Artikkelit
Lagerspetz, Kari: Biologian ja sosiologian kosketuskohtia 182-184
Pipping, Knut: Biologisia analogioita sosiologiassa 185-190
Tulkki, Paavo: Biologit ja ympäristösuunnittelu 191-197
Lehtinen, Pekka T.: Ihmisen biologinen ja kulttuurievoluutio 198-205
Hissa, Raimo: Eläinkantojen tiheyden säätely 206-208
Bice, Thomas W. & Kalimo, Esko: Terveysasenteiden kansainvälinen mittaaminen 209-217
Mäkelä, Klaus: Joukkoharha ja kognitiivinen dissonanssi 218-225

Esittelyjä ja erittelyjä 226
Lindqvist, Ossi V.: Mieletön, mieletön maailma… 226-228
Lagerspetz, Kari: Vanhaa ja uutta 228-229
Elovainio, Päivi: Likaiset vedet 229-230
Ihmisbiologia – uusi opintosuunta 231
Suhonen, Pekka: Muukalainen puutarhassa
Hietala, Kari: Taloudellinen valta ja tutkimusotteet 234-236
Roos, J. P.: Professorit tieteen prostituoituina 236-238
Jaakkola, Risto: Uudenaikaistuminen 239
Bruun, Kettil: Yrkenas statuskamp 239
Raitasalo, Raimo: Sydäninfarktipotilaan kuntoutuminen 240-241
Pesonen, Heikki: Oikeudenmukaisuutta todistajanpalkkioihin 241-242
Tieteellinen informaation neuvottelukunta