1968

Sosiologia 1. numero 1968

Pääkirjoitus
Pekka Gronow & Seppo Toiviainen: Pääkirjoitus l

Artikkelit
Harri Westermarck: Uudistusten käyttöönottajista syrjäkylän maatilanhoidossa 2-10
Pekka Gronow: ”Sekä soveliasta ajanvietettä” – tutkimus radion musiikkipolitiikasta 11-28
Antero Jyränki: Valtiosäännön säätäjien tarkoitukset ja noudatettu käytäntö 20-28

Esittelyjä ja erittelyjä 29
Raija Alho & Klaus Mäkelä & Matti Ranki: Westermarck-seuran johtokunnalle
Paavo Piepponen: Toimiva perhe
Antti Eskola: Päämääränä pelittömyys
Osmo Koskelainen: Suunniteltu elämä
Juhani Pietarinen: Informaatio sosiaalitieteiden teorianmuodostuksessa
Antti Eskola: Kansalaissodan terrori
Kristina Rotkirch: Sexton timmars arbetsdag
Anna-Kaisa Siipi: Alku aina hankalaa
Erik Allardt: Köyhyydestä
Reijo Lahtinen: Mitä vangit armahduksesta
Seppo Randell & Tarmo Koskinen: Neuvostososiologian arkiasu
Pro gradu- ja lisensiaattitutkielmia

Sosiologia 2. numero 1968

Tieto tarkentuu vähitellen…

Artikkelit
Sakari Sariola: Latinalainen Amerikka – dualistinen kulttuuri 49-58
Ida Pipping-van Hulten: Om socialantropologi som läroämne för sociologer 59-68
Kaarle Nordenstreng & Matti Hara: Onko tietoa sukupuoliasioista? 69-77
Kari Salavuo: Pienviljelijät ja köyhyys 78-81

Esittelyjä ja erittelyjä 83
Kalevi Heinilä: Leikin ja toden kevätvirtoja sosiologiassa ja urheilussa
Juhani Tauriainen: Sisällön erittelyn uusista mahdollisuuksista
Jorma Sipilä: Lisää metodeja
Tapani Annila: Fusioituvatko Suomen uskonnolliset liikkeet?
Erkki Immonen: Miksi kieltolaki kaatui?
Rauni Myllyniemi: Käyttäytymistieteen sovellutuksista
Pertti Hemänus: Kymmenestä käskystä Liberty Belliin
Tapani Purola ym: Lopussa kiitos seisoo
Anna-Kaisa Siipi: Edellisen johdosta

Sosiologia 3. numero 1968

Tieto tarkentuu vähitellen…

Artikkelit
Seppo Toiviainen: Yhteiskunnan metastruktuuri 97-102
Eino Hosia: Käsityksiä maailmasta vuonna 2000 … 103-108
Arvo Jäppinen: Lahjakkuusreserveistä 109-119
Irma Karila: Tyttö- ja yhteiskoulutyttöjen käsitys sukupuoliroolistaan 120-125
Osmo Koskelainen: ”Viettelysten vaunut” eli seksuaalisista ärsykkeistä taloudellisen vaihdon kiihottimena 126-130
Elina Haavio-Mannila: Persialaisista perheistä 131-136

Esittelyjä ja erittelyjä 137
Pekka Gronow: Kuka määrää muodin
Antti Eskola: Esimerkki ennusteesta
Antti Eskola: Sukupuolettomat sukupuolet
Hannu Vesa: Sosiaalitutkimusta invalideista Tanskassa
Anna-Marja Nurminen: Turun matkailu ja sen tutkimus
Kalevi Piha & Pentti Tuominen: Sosiologiaa vai kunnallispolitiikkaa

Sosiologia 4. numero 1968

Tieto tarkentuu vähitellen…

Artikkelit
Raija Julkunen: Ennen aviota 145-156
Tapani Valkonen: Kyvyt vaihtoon, yhdenmukaisuuden paine ja vieraantuminen Ristiinassa 157-166
Tor Hartman: Välständ och fattigdom, några reflexioner 167-170
Kyösti Suonoja: Osuuskauppaliike ja sen jakautuminen 171-175

Esittelyjä ja erittelyjä 176
Osmo Koskelainen: Ja tie se on tuskien
Veikko Pietilä: Porvaristanssit
Antti Eskola: Miesten maailma
Armas Nieminen: Yleistajuinen kokonaisesitys
lippo Niemi: Kirkon koko kuva?
Katri Vertiö: Väestö tutkittavana
Bo Anderson: Galtungs metodlära
Sisällysluettelo 1964-1968