1966

Sosiologia 1. numero 1966

Tieto tarkentuu vähitellen…

Pääkirjoitus
Kettil Bruun: Pääkirjoitus 1-2

Artikkelit
Juhani Hirvas: Yhteiskunnan rakenne ja mielenterveys 3-6
Helena Törneblom: Koulunuudistus puoluelehdistössä 7-12
Antti Eskola: Normit sosiologian tutkimuskohteena 13-15
Erkki Asp: Sairaanhoitajien työhön liittyvistä tutkimuksista 16-21
Anders Ekholm: Grundläggande dimensioner – finns dom? 22-33

Sosiologia 2. numero 1966

Tieto tarkentuu vähitellen…

Pääkirjoitus
Juhani Hirvas: Pääkirjoitus 49-50

Artikkelit
Urho Rauhala: Sosiaalisesta eriarvoisuudesta 51-54
Erkki Pentinmäki: Teollinen konflikti poliittisen radikalismin aiheuttajana 55-60
Liisa Rantalaiho: Karsinnan jälkeinen elämä 61-67
Marjatta Marin: Isä lapsensa kasvattajana 68-76

Esittelyjä ja erittelyjä 77
Pentti Renvall: Historiantutkimuksen ominaisluonteesta 77-83
Jaakko Blomberg: Eriäviä mielipiteitä 83-85
Olavi Riihinen: Alueellinen erilaistuminen ja erilaistuneisuus 86-88
Anders Ekholm: Joka tapauksessa erilainen 88
Osmo Koskelainen: Pornografiaa, eroottista realismia vai molempia yhtaikaa 89-91
Yhteiskunta tutkimuksen kohteena Neuvostoliitossa 91-93
Seppo Toiviainen: Vertailevaa uskontotiedettä 93-94
Margit Törnudd: Perspektiv pä fattigdomen 94-96

Esittelyjä ja erittelyjä 34
Kalevi Suomela: Tieteellisesti rauhaan 34-36
Kaarle Nordenstreng: Iskelmätekstien suunta 36-37
Kalevi Piha: Kaavailuja 38-39
Jaakko Blomberg: Historia ja sosiologia 39-42
Miikka Jahnukainen: Mitä on systeemiajattelu 43-46

Sosiologia 3. numero 1966

Tieto tarkentuu vähitellen…

Pääkirjoitus
Marjatta Marin: Pääkirjoitus 97-98

Artikkelit
Patrik Törnudd: Sairauden määritelmästä 99-102
Erkki Asp: Lapin kielen käyttö ja merkitys lappalaisyhteisössä 103-109
Terttu Miikki: Lahja sosiaalisen integraation välineenä 110-103
Vilho A. Koiranen: Yhtenäiskulttuuri vai kulttuuripluralismi 114-116
Veronica Stolte Heiskanen & Ilkka Heiskanen: Sosiologinen tutkimus Unkarissa 117-124

Esittelyjä ja erittelyjä 125
Faina Jyrkilä: Suomalaiset Ruotsissa 125-127
Klaus W. Karlsson: Identiteetin ongelmia 127-128
Risto Jaakkola: Rahat ja hampaat 128-130
Hannu Taanila: Raoul Palmgrenin väitöskirja 130-131
Antti Eskola Hyödyllinen väitöskirja 131-132
Risto Jaakkola: Lehdet lehtiä 132-134
Altti Majava: Demografiaa 134-135
Antti Eskola: Tiedon kytkykauppaa 135-136
Osmo Koskelainen: Eteenpäin, olkaa hyvä! 136-
Margaretha Romberg: Lucien Goldmann – kirjallisuuden sosiologi 137-139
Ritva Rainio: Koulut ja luova lahjakkuus 139-141
Pertti Toukomaa: Miksi koulua vihataan 141-144
Heimo Jaakkola: Virkamiehen vastuuvakuutuksesta 144-145
Pro gradu- ja lisensiaattitutkielmia

Sosiologia 4. numero 1966

Tieto tarkentuu vähitellen…

Pääkirjoitus
Katarina Eskola: Pääkirjoitus 147-148

Artikkelit
Elina Haavio-Mannila & Veronica Stolte Heiskanen: Naisen asemaan vaikuttavien tekijöiden vertailua 149-161
Marjatta Marin: Tyttöjen ja poikien kasvatuksesta 162-169
Anna-Liisa Sysiharju: Mietteitä suomalaisnuorisosta opintiellä 170-177
Paavo Seppänen: Suuret ikäluokat ja avioliitto: Mistä mies? 178-182
Elina Visuri: Mielipidetutkimukset syntyvyyden ennustajina 183-187

Esittelyjä ja erittelyjä 188
Margaretha Mickwitz: La Presse Féminine 188-190
Irja Karjalainen: Perustietoja naisesta 191-192
Katarina Eskola: Horjuttaminen ja analyysi 192-194
Rauni Turkia: Vangittu vaimo 195-196
Kirsti Wartiovaara: Roolit 196-197
Riitta Auvinen: Nainen ja työ 198-199
Armas Nieminen: Perhepolitiikkamme kehittämissuunnitelma 199-201
Irma Rantavaara: Simone de Beauvoir tyttären roolissa 201-203
Seppo Toiviainen: Nuo mainiot naiset 203-204
Tapani Valkonen: Sosiologit koolla 204-206