1965

Sosiologia 1. numero 1965

Tieto tarkentuu vähitellen…

Pääkirjoitus
Patrik Törnudd: Pääkirjoitus 1

Artikkelit
Kettil Bruun: Koulukotijärjestelmämme ja sukupuolisesti hairahtuneet tytöt 3-13
Yrjö Ahmavaara: Tutkijaprofessuurit 14-17
Pekka Gronow: Musiikkisosiologia ja musiikkipolitiikka 18-24
Erik Allardt: Max Weber 25-33

Esittelyjä ja erittelyjä 34
Aku-Kimmo Ripatti: Ylitarjontaa? 34-35
Kyösti Skyttä: Desentralisaatio kulttuurin ja yhteiskunnan ongelmana 35-38
Antero Peräläinen: Katsaus perhekustannusten tasausjärjestelmiin eri maissa 38-40
Pertti Hemánus: Lehdistön suuri linja 40-42
Jaakko Blomberg: Isänmaan puolustaminen ja rakentaminen 42-44
Antti Eskola: Sovitteluteoria 44-46
Anna-Liisa Tiekso: Kulttuurihallinto 46-48
Lauri Honko: Lähtö pienestä talosta 48-50
Pertti Toukomaa: Teorian 12 vuotta 50-51
Pro gradu- ja lisensiaattitutkielmia 51

Sosiologia 2. numero 1965

Tieto tarkentuu vähitellen…

Artikkelit
Georg Henrik von Wright: Katsaus teon yleiseen teoriaan 53-61
Antti Eskola: Poliittisten ristiriitojen sääntely ja kommunismi 62-68
Ari Haavio: Suomen uskonnollisen lehdistön painoasu 69-72
Paavo Seppänen: ”Muuttuva yhteiskunta” 73-89
Risto Jaakkola: Sosiaalinen tausta ja rikollisuus 90-100

Sosiologia 3. numero 1965

Tieto tarkentuu vähitellen…

Artikkelit
Pirkko Sirén: Tavoitteet ja todellisuus 101-112
Juhani Tauriainen: Sosiologia ja yhteiskuntahistoria 113-117
Frank Petrini: Upplysningsverksamhetens effekt inom jordbruket 118-126
Kullervo Rainio: Erään puolueryhmittymien matemaattisen mallin hahmotelma 127-132

Esittelyjä ja erittelyjä 133
Erik Allardt: Westermarck Society pä resa i Sovjetunionen 133-134
Elina Haavio-Mannila: Perhesosiologiaa Neuvostoliitossa134-135
Antero Peräläinen: Lastensuojeluvaltuuskunta Neuvostoliitossa 135-136
Antti Eskola: Sosiologia ja yhteiskunta-analyysi 136-137
Erik Allardt: Behöver vi ett normativt kulturbegrepp? 137-139
Juhani Karvonen: Sosiologinen tutkimus ja koulu 139-140
Kaarlo Multimäki: Ammatinvalinnanohjaukseen ja -ohjaajaan kohdistuvista odotuksista 140-142
Kaarle Nordenstreng: Yleisradio menee itseensä 143-144
Kettil Bruun: Mietojen linja 144-145
Pertti Hemanus: Maailman kuva 145-146
Risto Jaakkola: Sairauden sosiologiaa 146-147
Tapio Nummenmaa: Pari havaintoa kirkossakäymisestä 147-148

Sosiologia 4. numero 1964

Tieto tarkentuu vähitellen…

Artikkelit
Paavo Piepponen: Vapaa abortti Unkarissa 149-155
Pekka Gronow: Muuttuvat iskelmätekstit 156-161
Olavi Borg: Ideologisia virtauksia Suomen poliittisessa elämässä 162-170
Kauko Kämäräinen: Näkökohtia aikamme nuorisorikollisuudesta 171-177

Esittelyjä ja erittelyjä 178
Sirkka Vesterinen: Vastinetta koulukodeista 178-179
Pirkko Siren: Uudistuksia tarvitaan 179-180
Pertti Kukkonen: Paavo Seppäsen muuttuva yhteiskunta 180-182
Paavo Seppänen: Ja Pertti Kukkosen tiedontaso 182
Seppo Randell: Elokuvan mainos ja menestys 183-184
Pekka Gronow: Musiikkisosiologian tutkimuskohteita 184-186
Antti Eskola: Ihmiset ja instituutiot 186-187
Kettil Bruun: Hur sociologer arbetar 188
Kirsti Wartiovaara: Rakastakaa kaupunkejanne 188-189
Heikki Välitalo: Liiketaloutta 189-191
Antti Eskola: Vaalianalyysi 191-192
Osmo Koskelainen: Sosiologin huomautukset 192-193
Pertti Hemánus: Taantuvat ideologiat? Mielipiteitä ulkopolitiikasta ja maanpuolustuksesta 193-194