1964

Sosiologia 1. numero 1964

Pääkirjoitus
Pääkirjoitus 1

Artikkelit
Erik Allardt: Yhdenmukaisuus, solidaarisuus ja konfliktit 2-13
Armas Nieminen: Esiaviollisten raskauksien yleisyydestä Suomessa 14-18
Jarl Lindgren: Näkökohtia lapsilisien porrastamisesta 19-24
Antti Eskola: Riippumattomuus, itsenäisyys ja yhteisöjen väliset suhteet 25-30
Jaakko Numminen: Valtion selvitystoiminta ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus 31-37

Esittelyjä ja erittelyjä
Pekka Lounela: Seitsemän veljen yhteiskunta 38-39
Pertti Hemánus: Tasapaino ja mielipiteenmuodostus 39-40
Patrik Törnudd: Tiedon hierarkia 40-42
Kettil Bruun: Bland jazzmusiker och marihuanabrukare 42
Antti Eskola: Sosiologi ja kaunokirjallisuus 42-43
Georg Walls: Kyvykkyys ja tuottavuus 43-44
Erik Allardt: The Westermarck Society 45-46

Sosiologia 2. numero 1964

Pääkirjoitus
Pääkirjoitus 49

Artikkelit
Knut Pipping: Funktionalistisk fingerövning 50-57
Rafael Helanko: Urheilun syntysijat 58-62
Paavo Seppänen: Yhteiskuntasuunnittelun hallinto ja organisaatio Suomessa 63-69
Kettil Bruun: Kaksostutkimusten sosiologisia näkymiä 70-75
Keskustelua sosiaalitutkimuskomitean mietinnöstä 76
Pekka Kuusi 76-79
O. E. Niitamo 79-83
Olavi Riihinen 83-85
Kauko Sipponen 85-87

Esittelyjä ja erittelyjä 88
Inkeri Anttila: Alaikäiset ja siveellisyysrikokset 88-90
Antti Eskola: Kaipaako suhdetoimintateoria tarkistamista? 90-92
Heikki Välitalo: Pari ehdotusta poliitikkojen ja tiedemiesten suhteiden parantamiseksi 92-93
Klaus Mäkelä: Karsintajärjestelmien tehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta 93-95
Antti Eskola: Konservatiivinen sosiologi 95-96
Ilkka Heiskanen & Olavi Borg: Sisältö ja sen analyysi 96-100

Sosiologia 3. numero 1964

Pääkirjoitus
Pääkirjoitus 101

Artikkelit
Nils Westermarck: Maaseudun muuttuvat kasvot 102-110
Elina Haavio-Mannila & Rauni Myllyniemi: Kunnanlääkärit ja ammatillinen uudistus 111-118
Tor Hartman: Social ställning, klass, makt 119-123
Antti Eskola: Kansalaiskasvatus ja yhteisön arvot 124-127
Yrjö Littunen: Sitoutunut ja moniteoriainen yhteiskuntatutkimus 128-132

Esittelyjä ja erittelyjä 133
Jussi Tenkku: Käsiteanalyysi ja herätysliikkeiden sosiologinen tutkimus 133-135
Osmo Koskelainen: Suhdetoimintateorian tarkistaminen 135-136
Seppo Randell: Sotilassosiologiaa Lontoossa 136-138
Karl-Johan Lång: Om motiveringar för kriminalisering 138-142
Anders Ekholm: Kauppiaan sosiologiaa 142-146
Klaus Mäkelä: Nuori Marx 146-147
Pertti Hemánus: Pulmallinen käsikirja 147-148

Sosiologia 4. numero 1964

Artikkelit
Marvin Rintala: Suomen kommunismin sukupolviongelmat 149-156
Martti Noponen: Kommunismin sukupolvista 157-159
Markku Kiviniemi& Kettil Bruun: Suomen ja Ruotsin virkamieseliitti 160-163
Raino Vehmas: Tiedonjakoa vai viihdytystä? 164-171
Keskustelua tiedemiesten osallistumisesta 172
Jaakko Hintikka 173-174
Jorma Simpura 174-176
Jan-Magnus Jansson 176-177
Väinö Peltonen 177-178
Anders Ekholm: En anmärkning om Hofstätters aktualitetsmätt 179-182

Esittelyjä ja erittelyjä 183
Pertti Hemänus: Niin on jos siltä näyttää 183-184
Klaus Mäkelä: Kielenoppi ei ole vain kielioppia 184-186
Erik Allardt: Data-arkiv – ett nytt arbetsinstrument inom socialvetenskapen 186-188
Knut Pipping: Landsbygdssociologi i Dijon 188
Pekka Suvanto: Yhteiskunnallisten aineiden opetus oppikoulussa 188-191
Klaus Mäkelä: Miksi juuri Beatlet? 191-192
Matti Manninen: Kaupunkisuunnittelun tavoitemäärittelyä 192-194
Tapani Valkonen: Kulttuurikratia 194-195
Touko Markkanen: Pyhä lehmä 195-197