3/09 kansikuva

Sosiologia 2/2017

54. vuosikerta

Haluatko lehden?

Pääkirjoitus: Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Sosiologit vastaan taskulaskimet

Artikkelit

Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen & Virve PeteriKonttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi

Tuomo Laihiala & Maria Ohisalo: Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittarina

Aila-Leena Matthies: Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa

Satu Husso: Kohtuullinen utopia. Eettisen itsen luominen kasvukriittisen yhteiskunnallisen liikkeen teksteissä

Avauksia ja keskustelua

Teppo Eskelinen & Laura Kumpuniemi: Jakamistalous ja solidaarisuustalous: uusien talousmuotojen erottelun tarpeesta

Kirjat

Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Elina Pekkarinen)

Michèle Lamont & Nissim Mizrachi (toim.): Responses to Stigmatization in Comparative Perspective (Minna Seikkula)

Katherine J. Cramer: The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker & Arlie Russell Hochschild: Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right (Tuukka Ylä-Anttila)

Saskia Sassen: Expulsions (Harri Melin)

Elspeth Probyn: Eating the Ocean (Sari Irni)

Jonas Frykman & Maja Povrzanovic-Frykman (toim.): Sensitive Objects. Affect and Material Culture (Veera Kinnunen)

Marita Husso & Risto Heiskala (toim.): Sukupuolikysymys (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo)

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria II. Modernin maailman talous ja sen kritiikki (Ville-Pekka Sorsa)

Tiedoksi

Sosiologipäivät Tampereella 23.-24.3.2017PDF

Westermarck-seuran gradupalkinto 2017PDF

Vuoden Sosiologiteko-palkinto 2017PDF

Contents and Abstracts in EnglishPDF

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society