2013

1. Numero

Artikkelit
Kaisa Haapakoski: Eliot Freidsonin professioteoreettinen lähestymistapa. Professiokritiikin ja professionalismin puolustuksen välissä. 1-14
Riitta Högbacka: Kansainvälinen adoptio globaalin pohjoisen ja etelän kohtaamisena 15-28
Reetta Muhonen: ”Työläisten lapsista ei herroja kouluteta”. Kokemuksia opinteillä etenemisestä itsenäisyyden alun Suomessa. 29-45

Juhlaluennot
Ilkka Arminen: Sosiologia sosiaalisen elämän tieteenä 46-50
Turo-Kimmo Lehtonen: Epävarmuuden talous. Hyvinvoinnin välityksistä ja infrastruktuureista 51-60

Keskustelua
Semi Purhonen: Media, luokka, uusintaminen – ja televisio. 61-66.

Kirjat
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Kategoriat, kulttuuri & Moraali. Johdatus kategoria-analyysiin (Päivi Thitz) 67
Liisa Malkki: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike (Petri Ruuska) 69
Sirpa Mertala: Yhdessä tietämisen episodeja. Terveydenhuollon kompleksiset työympäristöt (Tuula Heiskanen) 72
Jari Niemelä, Eeva Furman, Antti Halkka, Eeva-Liisa Hallanaro & Sanna Sorvari (toim.): Ihminen ja Ympäristö (Timo P. Karjalainen) 74
Liisa Tuovinen, Olli Stålström, Jussi Nissinen & Jorma Hentilä (toim.): Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (Päivi Naskali) 76

Tiedoksi
Vuonna 2012 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Sosiologipäivät 21.-22.3.3013 Turussa
Current Contents and English Summaries

2. Numero

Pääkirjoitus
Jarno Valkonen & Veera Kinnunen: Yhteiskuntaluokat ja sosiologian tehtävä, 85-86
Erikoisnumeron artikkelit
Pierre Bourdieu: symbolinen pääoma ja yhteiskuntaluokat 87-95
Loïc Wacquant: Symbolinen valta ja ryhmänmuodostus 96-112
Loïc Wacquant: Bourdieu 1993. Tapaustutkimus tieteellisestä vihkimyksestä 113-127
Pierre Bourdieu:Sosiologian ylistys. Puhe CNRS:n kultamitalin luovutustilaisuudessa 128-134

Artikkelit
Valdemar Kallunki: Kansallisen kollektiivin jäljillä. Siviili- ja varusmiespalvelus sosiaalisen integraation, järjestelmäintegraation ja yhteiskuntauskonnon näkökulmista 135-151
Katariina Mäkinen: Yksilöllinen potentiaali ja sukupuoli työelämävalmennuksessa 152-168

Kirjat
Jani Selin: Hallinnan näkökulmia huumeriippuvuuden hoitoon Suomessa vuosina 1965–2005 (Anna Alanko )
Karoliina Ojanen, Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.): Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen (Ismo Kantola )
Vesa Puuronen: Rasistinen Suomi (Jarmila Rajas)
Ilpo Helén (toim.): Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen (Jani Selin)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Turussa 21.22.3.2013. Yleisesitelmät ja työryhmäkoosteet
Current Contents and English Summaries

3. Numero

Materiaalisuus-erikoisnumero

Erikoisnumeron pääkirjoitus
Jarno Valkonen, Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen: Sosiologista materiaalioppia, 217-221

Artikkelit
Olli Pyyhtinen:Tosiasioiden aineellinen luominen. Taideteosten aitouden tutkimuksesta, 222-238
Elina Helosvuori: Joustava luonto hedelmöityshoidoissa, 239-254
Juhana Venäläinen: Hakukone ja hehkulamppu. Huomioita immateriaalitalouden materiaalisuuksista, 255-269
Hanna Kuusela: Yhtenäisyyttä materian avulla. Muokkautuva kirja tulkintojen rajaajana, 270-284

Kirjat
Riikka Lämsä: Potilaskertomus. Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Eeva Jokinen)
Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen (toim.) Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä (Veera Kinnunen)
Timo Kalanti: Ruumis ja rauta. Esseitä esineiden sosiaalisuudesta (Turo-Kimmo Lehtonen)
Heidi Paavilainen: Dwelling with Design (Virve Peteri)
Donald MacKenzie: Material markets. How Economic Agents Are Constructed (Ilkka Arminen)
René van der Duim, Carina Ren and Gunnan Thór Jóhannesson (toim.): Actor-Network Theory and Tourism. Ordering , materiality and multiplicity (Maria Hakkarainen)
Tim Ingold: Being Alive. Essays in Movement, Knowledge and Description (Elina Paju)
Jane Bennett: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things (Rauni Parvén)

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 301

4. Numero

Pääkirjoitus
Jarno Valkonen & Veera Kinnunen: Tilinpäätös, 305-307

Artikkelit
Nikolas Rose: Ihmistieteet ”biologian aikakaudella”. Sosiologiaa elvyttämässä, 308-326
Ilpo Helén: Elämän politiikka biologisen muokattavuuden aikakaudella. Ensimmäinen kartoitus, 327-341
Sanna Hast: Taistelu tuulimyllyjä vastaan. Tieto ja oikeuttaminen kahden Länsi-Lapin luonnonvarakiistan hallinnassa, 342-357
Antti Silvast & Mikko J. Virtanen: Sähkö, katko ja kokemus. Sähkönkulutuksen kaksi rationaalisuutta, 358-373
Keskustelua
Antero Olakivi & Miira Niska: Karpolla on asiaa eli mitä amerikkalainen konferenssi kertoo sosiologien suhteesta yhteiskunnallisiin ongelmiin, 374-377

Kirjat
Anna Leppo: Precarious pregnancies. Alcohol, Drugs and the
regulation of risk (Mianna Meskus & Heini Kainulainen), 378-380
Eeva Luhtakallio: Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland (Jussi Semi), 381-382
Simo Kyllönen, Juhana Lemetti, Niko Noponen & Markku Oksanen (toim.): Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka (Yrjö Haila), 383-384
Anu Pylkkänen: Vaihtoehto avioliitolle (Anna-Maija Castrèn), 385-387
Risto Rinne, Arto Jauhiainen, Hannu Simola, Reeta Lehto, Annukka Jauhiainen & Anne Laiho: Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana (Päivi Naskali), 388-389
Irja Seurujärvi-Kari, Petri Halinen, & Risto Pulkkinen (toim.): Saamentutkimus tänään (Anni-Siiri Länsman), 390-391
Teemu Turunen: Työorientaatiot muutoksessa suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. (Raimo Blom), 392-393
Ulrich Beck: Twenty Observations on a World in Turmoil (Ilkka Arminen) 394-395

Tiedoksi
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2013
Sosiologipäivät 2014 Rovaniemellä. Päivien ohjelma
Acta Sociologica -ilmoitus
Current Contents and English Summaries