2012

1. Numero

Artikkelit
Jouni Huhtanen: Steven Shapin ja tieteellisen tiedon historiallinen rakentuminen
Paula Saikkonen: Ympäristöongelmasta hallituksi riskiksi. Tapauksena saastunut maaperä Helsingissä
Samu Lindström: Kuokkavierasjuhlat ja kuokkavierasjulkisuus. Mielenosoitustapahtuman yhteiskunnallisia tulkintoja

Keskustelua
Juho Karvinen: Sosiologia-lehden historia ja opetuskansiohanke

Kirjat
Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.): Mega-Marx. Johdatus uuteen Marxiin (Kalle Lampela)
Karoliina Malmelin: Arvojen markkinat. Oikeuttavat arvomaailmat suomalaisten suuryritysten yritysvastuupuheessa (Ville Sassi)
Juha Hiedanpää, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.): Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana ja Pertti Rannikko & Tapio Määttä (toim.): Luonnonvarojenhallinnan legitimiteetti (Seija Tuulentie)
Hugh Raffles: Insectopedia (Nina V. Nygren)
May, Vanessa (toim.): Sociology of personal life (Eija Sevón)
Juho Saari (toim.): Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta (Krista Rautio)
Nina Eliasoph: Making Volunteers. Civic Life after Welfare’s End (Laura Lyytikäinen)
Anne Laiho & Tarita Ruoholinna (toim.): Terveysalan ammatit ja koulutus (Sirpa Mertala)
Natalie Reid: Getting Published in International Journals. Writing Strategies for European Social Scientists (Soili Peltola)

Tiedoksi
Vuonna 2011 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Sosiologipäivät 29.–30.3. 2012, Kuopio
Current Contents and English Summaries

2. Numero

Pääkirjoitus
Jaana Maksimainen:Westermarck-seuran gradupalkinto

Artikkelit
Risto Heiskala: Mitä yhteiskuntateoria on?
Vienna Setälä: Miehisestä ihanteesta elämän asiakkaan kultaiseen häkkiin. Naisen elämän ristiriita Annan henkilöhaastatteluissa vuosina 1998 ja 2008
Janne Juhana Rantala: Piiri tekee yhteisön. Vastakulttuurinen spirituaalisuus ja organisoituminen pohjoismaisissa keräjätapaamisissa

Keskustelua
Jouni Ahmajärvi:Evoluutiososiologiaa, politologiaa ja kriminologiaa. Helsingin yliopiston sosiologian tutkintovaatimukset 1930-luvulla

Kirjat
Olli Pyyhtinen: Simmel and ’the Social’ (Kauko Pietilä)
Sanna Karkulehto: Seksin mediamarkkinat (Suvi Ronkainen)
Kyösti Pekonen: Puhe eduskunnassa (Maija Setälä)
Esa Poikela (toim.): Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan (Tiina Qvist)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Kuopiossa 29.3.–30.3.2012. Yleisesitelmät ja työryhmäkoosteet
Current Contents and English Summaries

3. Numero

Työn glokalisaatio -erikoisnumero

Erikoisnumeron pääkirjoitus
Lena Näre, Sirpa Wrede & Minna ZechnerTyön glokalisaatio, 185

Artikkelit
Jukka Könönen:Prekaari työvoima ja uudet hierarkiat metropolissa. Ulkomaalaiset matalapalkkaisilla palvelualoilla, 190
Lena Näre:Hoivatyön glokaaleilla markkinoilla. Filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi Suomeen jälkikolonialistisena käytäntönä, 221
Anu Järvensivu, Heidi Kervinen & Tatu Piirainen:Henkilöstövähennykset globaalin taantuman kotouttajina, 222
Mika Helander:Ajan ja tilan tiivistyminen. Yritysjohtajien kokema glokalisaatio työn elämismaailmassa, 238

Avauksia
Sirpa Wrede:Työn glokalisaatio ja eriarvoisuus, 253
Nathan Lillie & Markku Sippola:Integraatiopolitiikalla halvennettu työ. Lähetetyt työntekijät EU:n ”vapaiden” markkinoiden armoilla, 260

Kirjat
Antti Gronow:From Habits to Social Structures. Pragmatism and Contemporary Social Theory (Osmo Kivinen), 269
Niilo Kauppi:Radicalism in French Culture. A Sociology of French Theory in the 1960s (Miikka Pyykkönen), 271
Toomas Kotkas & Susanna Lindroos-Hovinheimo:Yhteiskuntateorioiden oikeus (Seppo Raiski), 273
Jussi Perälä:”Miksi lehmät pitää tappaa?” Etnografinen tutkimus 2000-luvun huumemarkkinoista Helsingissä (Sanna Väyrynen), 276
Arttu Saarinen:Suomalaiset lääkärit ja Suomen Lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa (Markku Myllykangas), 278
Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen:Cash-for-childcare: Consequences for Working Mothers (Juho Härkönen), 280

Tiedoksi
Sosiologipäivät Turussa 21.-22.3.2013, 282
Edvard Westermarck -muistoluento Helsingissä 8.11.2012, 283
Current Contents and English Summaries, 284

4. Numero

Pääkirjoitus
Jarno Valkonen & Janne Autto: Sosiologia-lehti sosiologien tieteellisenä yhdyssiteenä, 289

Artikkelit
Anu-Hanna Anttila:Sukupuolitettu kotityönjako ja sosiokulttuuriset rakenteet, 291
Jenni Koskinen:Oikeuttamisen maailmat yliopistojen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä, 307
Nina Tynkkynen:Itämeren rehevöitymisongelman määrittely ja mittakaavan politiikka, 321

Keskustelua
Lotta Kähkönen, Mona Mannevuo & Mari Pajala:Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita, 335

Kirjat
Johanna Kallio:Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996–2006 (Arto Selkälä), 342
Kaisa Ketokivi:The Relational Self, the Social Bond and the Dynamics of Personal Relationships. A Sociological Analysis (Kimmo Jokinen), 345
Katariina Mäkinen:Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (Raija Julkunen), 347
Pekka Piironen:Epävarmuuden talous (Mikko Jakonen), 350
Antti Tanskanen:Huono-osaisia työntekijöitä? Tutkimus vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta (Juha Siltala), 352
Marja Ylönen:Saastumisen kontrollin ideologia. Vesien saastumisen ja vesirikosten kontrolli Suomessa vuosina 1960–2000 (Helena Leino), 355
Pasi Pyöriä (toim.):Työhyvinvointi ja organisaation menestys (Sara Lindström), 357
Michael Halewood:A.N. Whitehead and social theory. Tracing a culture of thought (Ismo Kantola), 359
David Harvey:Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution (Tero Toivanen), 361
Elizabeth Shove, Mika Pantzar & Matt Watson:The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How It Changes (Outi Rantala), 364

Tiedoksi
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2012, 366
Sosiologipäivät 2013. Päivien ohjelma ja perustettujen työryhmien yhteystiedot, 369
Current Contents and English Summaries, 370